Vrijdag 05.06.20 | 10.27 uur

Aflevering 349

Buurt- preventie: Wat is vremd of verdacht?!

Soms hè, dan emm mensn van die fantastische ingevingn. Van die geweldige ideeën waor mi-j de broek van aofzakt. Dan denk ik wel ies: mut dat nou echt, voegt dat nou warkelijk iets toe? Hef dit ienigszins zin of kan dit gelieke de prullebak weer in?

Bi-jveurbeeld de buurtpreventie. Int leemn eroepn sinds wi-j allemaole meer op de mobiel kiekn dan um ons henne. Dus voila…wi-j loert niet meer vanachter de geraniums naor mekaare, mar stuurn een berichien as wi-j iets verdachts denkn waor te neemn. Ja, hoe aj dat waorneemt weet ik dan niet zo gauw mar argens zal er een moment weezn dat de tillefoon een keer niet gebruukt wördt en de oogn gericht bin op de straote. Dat kan mar ien moment weezn en wel dat de postbode langs kump en post in de briemnbusse knikkert. Daormit wördt et ni-jskierige verlangn in de mens weer effn wakker. Zol er iets spannends in de busse liggn vandaage? Altied weer een genot umme te kiekn en dan helaas een blauwe enveloppe zien liggn.

Oke dus, de buurtpreventie. Buurn slaon alarm as er iets vremds of verdachts gesignaleerd wördt. Mar ja, wat is vremd of verdacht. Daor bint de meningn niet over uut. As ik s aomps laate bi-j et pad loope is dat een tikkeltien vremd mar nog niet verdacht. As ik s nachts nog laate bi-j de buurvrouw zitte is dat een tikkeltien vremd en ok wel wat verdacht. Mar net niet verdacht genog umme de buurt app te gaon gebruukn. De buurt app gebruuk ie dus bi-j situaties die bewiezn dat er iets niet klöpt. En daorumme vien ik dus disse fantastische ingevink van een buurtpreventie dikke niks! Ronduut echt flauwekul!! Echt misser van t jaor nul!

En weet ie waorumme? Ast er dan wat gebeurd, gebruukt men et niet!! Dan zit iederiene bliekbar op de tillefoon. Mit de kop naor beneedn in plaase van naor buutn te kiekn of ter iets loos is. Een mense kan niet twee dingn tegelieke! Ik hebbe nog gien iene ontdekt die 100% op zien hoede was en teems op de app een heel verhaal ant typn was. Dat kan toch niet!! Mit de gedachtn bi-j iemaand op de app en tegelieke veldwachter buutn speuln, dat lukt gien iene.

Waor wi-k hen? Naor et onbekende pad der kabouters. Die dingn wördn her en der uut de tuunn ejat. Ik zegge gerust ejat want ‘effn lienn’ is niet van toepassink. Wie nemp die dingn mit en waorumme? Dus ik dachte…aha…de buurtpreventie is een goeie! Oplettn wie wat verdachts waornemp in de donkere uurties. Mar helaas…gien enkel appien, berichien, tillefoontien, briefien. Vreuge de buurman of die toevallig iets emarkt hadde. “Goh, kabouterties jattn? Nee is mi-j totaal niet op-evölln”. “Stundn er dan kabouterties in de die tuun? Goh, wus ik niet iens”.

Van de zottn toch?? Middn in et dörp is et dus gewoon meugelijk umme de tuunn aof te struinn en wat achterover te drukkn. Echt, van de zottn!! En waor blef dat spul? Zeg et mar. Niet argens varderop, ok niet argens in een aandere tuun epleurt. Ok niet achter struukies of in een dicht begruu-jde hegge. Gewoon ejat dus!! Muj dan verdorie alles an kettingn zettn of gewoon overweegn umme niks in de tuun te zettn wat ienigszins leuk veur oezölf is? Oen eegn plezier mar laotn weezn in verbaand mit meugelijke kaans op diefstal?

Et leek mi-j echt iets veur de buurtpreventie mar dat warkt dus niet zo. Veur kabouterties is disse preventie niet bedoeld. Da’s bliekbar niet serieus genog. Klinkt as kienderachtig mar dan cynisch!
Bint wi-j bekend mit et verhaal van de ‘kabouterties van Wroclaw’? Ach, eigenlijk hoef ik dat niet iens uut te leggn want er woonn hier zoveule Poolse lui, die zolln et verhaal in geurn en kleurn kunn naovertelln. Waare et niet dat wi-j gien Pools verstaon.

In die hele stad staot et bol van de kabouterties. Zie bint namelijk et symbool van trots veur de stad. Ter herinnerink aan de anti-communistische bewegink in de jaorn tachtig. Da’s wel effn wat aanders dan ons idee bi-j een tuunkabouter of niet dan? Zölfs stadswandelingn regeln via de kaboutersroute, umme de stad as toerist te verkenn! Dan muttn wi-j ons toch de oogn uut de kop skaamn ummne die dingn bi-j iemaand uut de tuun te jattn!!!

Bi-j dissn dus de oproep umme de ‘kaboutersensor’ in te skaakeln en oen tied te besteedn an et spottn van weggeraakte kabouterties!

Argens muttn wi-j toch ok een symbool van trots kunn bezittn? As dat dan kabouterties bint, dan is dat mar zo.

Let the hunt begin!!

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 25.09.19
Vandaag:
14° | 7°
Meer weer...
Morgen:
16° | 6°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.36885 s