Donderdag 29.10.20 | 21.12 uur

Aflevering 373

Mondkappien in de hoofdrolle!

Teegnswoordig kuj overal een slaatien uut slaon. Dit keer et mondkappien in de hoofdrolle. Een ultiem uutlaotkleppien umme mit veur de dag te koomn: iederiene ziet er winst in en probeert er een creatief vertoon van te maakn. Uuteraard mit de daorbijheurnde pries. Hoe mooier en fraaier, hoe hoger de pries. De doodgewone witte of lichtblauwe.... ach die bint saai! Oersaai!

Ok maar veur ien keer te gebruukn, mar as Rutte daor al gien iens weet van hef, dan maj wat mi-j betreft et dink nog wel een keertien opdoen. Dat skeelt weer een mondkappien en een dubbeltien. Want wi-j bint en blieft een spaarzaam volkien, holln van oppottn, spaarn en int veurn anskaffn. En veurlopig liekt et er nogal op dat wi-j er nog wel een stuk of tig neudig bint, dus holt wat kappies achter de haand en veur de mond.

Op et gebied van originaliteit bint netuurlijk de Staphorster stipwark kappies op nummer iene! In verskillnde variaties en veur elke geleegnheid! Die veur de sundag bint wat duurder in anskaf mar een gedielte van et geld is bestemd veur de Hersteld Hervörmde karke. Vanwege alle commotie en gedarfde collectegeldn die ze mis liepn aofgeloopn sundag. Iets minder ‘klaantn’ as aanders dus in de buule zat niet al teveule. Tja, 600 per keer of een goeie honderd minder...da’s toch weer een groot gemis. En dat zo’n dominee dan op zien meniere veur een ‘hele lege’ karke zien woord mut verkondign: ja…dat hakt er wel in. Daor wördt nog een stevig aander woordtien over espreukn! Laot staon lustern naor Rutte of naor de geneumn maotregels!! ‘Wi-j ziet en kiekt nog wel of wi-j meegaot in de maotregels van dartig persoonn’. Hiel Nederlaand mut de boel teruggedrei-jn veur hun koppige eegngerei-jde meniern van doen en hun gewoon lekker deur mit karkien holln. En ast mis gaot is dat de wil van God ewest…zo lust ik er ok wel een paar! Skuld op een Aander/aander skoemn is altied makkelijk!! Bint wi-j goed in.

Mar ik zal eerlijk weezn: In Barneveld en Gellemuudn bint ze ok niet al te graag van opgelegde wettn. Allennig Gods wil en wet is heilig en al et aandere is niet neudig. Ok al gaot et ten koste van mensnleems. Bliekbar kump de boskop niet binn! En dat terwiel de arnst nogal duudelijk zichtbar ewest is in de eerste maondn. Gellemuudn zwaor etröffn, mar dat is zekers alweer te laank geleedn. Daor hebt wi-j et niet meer over zeker.

Goed, ni-je regels> ni-je wettn. Vanaof vandaage vol goeie moed mit gepimpte mondkappies naor de winkels. De aosem beslat de brille veur de zoveulste keer en de benauwde stof mak et rondtien deur de buurtsuper wel drastig rapsem. Griepn wat neudig is en gauw eruut. Kappien aof en frisse lucht!! Man, wat heerlijk toch die varse buutnlucht! Mensn die nauwelijks nog te herkenn bint en bijna kwaod wördn umdaj niet in de gaatn hebt wie et waarn en dus niet egroet of eknikt haddn bi-j et passeern. Man…iederiene liekt nou toch op elkaare en denk ie dat ik nou deurhebbe wie wie is? Miskien is een mondkappien mit de naame nog niet zo’n verkeerd idee. Dan weet ik teminste wie ik veur mi-j hebbe en kan toch nog iemaand bliede maakn mit een ‘heui’!!

In wat veur tied leemn wi-j nou toch. Zo bedacht ik mi-j vandaage dat een klein kiend er tommit mit opgruujt dat et bliekbar een normaal verskiensel is dat de wereld er zo uutziet. Dat dit heurt en altied al zo gaot. Die zal zich rot skrikkn as wi-j weer zonder maggn. Denkt dat wi-j ‘kaal’over straote gaot!! Of zoiets as dat wi-j in de winter een musse en sjaal gebruukn, er veur de mond en neuse ok een kledinkstuk is uutevundn. In de winter lekker warm en in de zomer lekker koel.

Wat een markwaardige wereld en et ende is nog laank niet in zicht. Miskien koomn wi-j er wel nooit meer vanaof!! Toch een soort griepien dat steeds weer de kop opstek. Kriej niet allennig de griepspuite mar ok de corona spuite in de konte. En daorveur as pleister op de wonde: een lappien of kontkappien veur et bloedn.

Lambert.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 16.10.20
Vandaag:
13° | 5°
Meer weer...
Morgen:
16° | 9°


AGENDA
  • Donderdag 29.10.20
  • Vrijdag 30.10.20
  • Zaterdag 31.10.20
  • Zondag 01.11.20
  • Maandag 02.11.20
  • Dinsdag 03.11.20
  • Woensdag 04.11.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.33385 s