Dinsdag 02.03.21 | 15.26 uur

Aflevering 378

Eddy is gold weerd!

Veurige weeke flink eskrukkn!! Man, bink al zo old?? Ja, da-k older wörde weet ik ok wel mar dat et zo snel goat, dat was mi-j effn ontgaon. Et kwam deur Bilder. Die man blek alweer 10 jaor hier in Zwartewaterlaand rond te waann. Toch haoste niet veur te stelln? Zo staot die man an et begun en zo viert die beste man zien jubileum. Uuteraard he-k veur disse geleegnheid mien column ies op-ezöcht van bliekbaar tien jaor her. Dhr. Bilder dus hoogstwarskeinlijk. Een man mit veule ervarink, veule tied en veule ‘C’ in de parti-je. Exact de goeie kwaliteitn die men hier wenst in disse gemiente. En wi-j bint niet al te gemakkelijk, mar daor zal hi-j wel achter koomn.

De foto in et blaagien sprek boekdeeln, hi-j oogt sympathiek, lek in de varste varte een beetien op Balkenende en kump mit een plattelaandsvrouwgien vaste teegn die tied wel in anraaking. En dan zal hi-j ok wel zwichtn veur et huusien, boompien en biessien-fenomeen. Ach, beter laate dan nooit toch? Aj daorin wat laate op gaank koomn is heus niet arrug.

Meer kaank hierover niet zeggn, et is allemaolt aofwachtn wat er gaot gebeurtn. Veur mi-j is het een oopn boek, laot mar koomn die man. Wi-j begunt mit een skoone li-jje. Wi-j geemn um die kaans en laotn ons niet deur allerli-j praot van de wiese brengn. Gewoon ontvangn mit oopn armn en dan kan die beste man eruut haaln wat erin zit. En vollnd jaor zettn wi-j een prachtige Abraham veur et gemientehuus as tie vieftig wördt. Want een geintien mut kunn. En as hi-j af en toe et gemientepersoneel wat trakteert op krokettn en bitterballn, dan kump die pot mit mosterd ok weer op.

Ik hadde er nog niet zo bar veule verwachtingn van, mar dat is aard van et biessien: ik mut eerst mar ies zien en dan geleumn. En mien verwachtingn liggn nogal hooge. Dat is haoste niet te doen, wi-j daor een beetien an tegemoet koomn. Waare allerminst gecharmeerd van zien kapsel, strak naor achtern en mit een complete pot gel erdeur hen esmeerd. Old koniginne Beatrix deed er niet veur onder zeg maar. In de loop der jaorn is dat kapsel teminste wat lösser ewördn en is Eddy daorin mit egruui-jd naor ok veul lösser in zien doen en laotn. Hi-j hef merakel goed wark eleverd in talloze jeugdkwesties van keet naor vuurwark en dat soort dingn waorin een verugaonde burgervader wel ies verrekte muui-jte mee had of mee kreeg deur mit een ietwat veraanderde auto terugge te muttn. Eddy hef alles wat dat betreft deurstaon an uuterstn en uutdaagingn! En wie magt netuurlijk et aofgeloopn jaor niet vergeetn!! Wat hi-j presteert hef onder een enörme emotionele druk …dat was bepaald niet niks! Ik waare er zeer van onder de indruk. Die man liet al zien capaciteitn zien, alles wat hi-j an power had, kwam naor boomn en sleurde ons, Zwartewaterlaanders, erdeur! Elke donderdagaomp een update en zien stemme werd algauw een gewaardeerd onderdeel veur ons. En nog!! De aofwas blef staon, eerst naor Bilder luustern. Wat dat betreft lek et wel oorlogstied: de radiozender an en lusrern naor de berichtn die wi-j te heurn kriegn. Wat mag nog wel, wat mag niet, hoeuveule ziekn, hoeveule starfgevalln enz.

Ik kan dus gerust zeggn, dat ik an disse Burgervader ewent bin eraakt. Hi-j hef mi-j voldoende beweezn dat hi-j capabel genog is umme een compleet Zwartewaterlaand te bestuurn en te regeern. Dit mit juuste kundigheid döt, zölfs de jeugd op zien haand hef, de oldern bezuukt, en talloze acties toestaot en goedkeurt. Hi-j wet gewoon bliekbar wat de effectn bin bi-j een ja of bi-j een nee. Nee, Laot Eddy nog maar een tiedtien. Begunt net leuk te wördn toch? Dan bliemn wi-j nog wel zittn mit die leeftied van mi-j. Toch dik tien jaor older!! Da;s dan weer minder fraai. Ok weinig an te doen. Et ienigste veurdeel is dan dat ik Eddy op de stoepe kan verwachtn mit een taarte of een bos bloemn. Teminste as die man mi-j een beetien kan vergeemn wat ik in al die jaorn eskreemn hebbe an (veur)oordeeln.

Rest mi-j te zeggn dat dat plattelaandsvrouwgien in die tien jaor op zich hef laotn wachtn. Potdorie, da’s dan weer verrotte jammer he? Wie lat zo’n man nou loopn?? Miskien kan er nog een extra vraoge toe evoegd wördn an de Sluziger quiz. Die is toch aofgeloopn zaoterdag niet deur egaon. Dus wie is de juuste vrouwe veur Eddy die binnkört an zien ziede al verskienn?? Wie is die vrouwe die ok elke donderdagaomp mit zwoele stemme et radioprogramma een beetien kleurt as Eddy zien wekelijkse update deurgef? Nou, nou…wie durft?? Kaansn liggn veur et opraapn en ie kunt een mooi priessien in de wacht sleepn dames, Eddy is namelijk gold weerd!

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 19.01.21
Vandaag:
13° | 0°
Meer weer...
Morgen:
14° | 1°


AGENDA
  • Dinsdag 02.03.21
  • Woensdag 03.03.21
  • Donderdag 04.03.21
  • Vrijdag 05.03.21
  • Zaterdag 06.03.21
  • Zondag 07.03.21
  • Maandag 08.03.21
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
0.56967 s