Dinsdag 02.03.21 | 15.26 uur

Aflevering 379

Een hiele dikke winterslaop!

En nou bink er wel zo’n beetien klaor mit!! Wat een gezeik toch over die onderzuukn wie er et slechtste aof kump mit et corona-impact op de mens. Tuurlijk…weer de jongern, t zal ok niet. Zie hebt er et meeste last van bliekbar. Zo’n tachtig procent zit teegn een burn-out an. Volgns een instituut, want overal hei-j inmiddels wel zo’n beetien instituutn veur. Die mensn muttn ok wark emm.

Ok, ik bin een olde keerl, heb weinig opleidingn geneutn, heb gien capactiteitn op gebied van universiteit of wat ok mar hebbe gelukkig wel twee oogn en een portie vermoogn ummie die dingn te gebruukn. Want wat ik zie is dat de jeugd et nog wel aordig mak in disse crisis. Wat gien meugelijkheedn veur contactn?? Kom nou toch…zie zittn de hele ganse dag op die rotapperaatn mit jan en alleman te contactn, face-timn of te belln en te appn. De arme glasvezelties trilln er soms over!! Kun et geowonweg niet an.

Volns et onderzuuks rapport wördn disse jongern compleet vergeetn, of mit disse sni-jerige daagn beter ezegd: zie wördn compleet onder esni-jd! Gut, gut, krieg et haoste mit ze te doen. Et leemn zol veur hun stille staon, ach kom nou toch!! Denke dat gien enkele older er een woord tussn kreg as tie iets vrag. Dan ist antwoord toch “ik koome zo, bin nog effn mit die en die ant belln,appn. Effn nog aofmaakn, nog heel eemn”.

Weet ie...in mien tied, toen disse media-troep er nog niet was, haj ok gien onderzuukn of ik wel of niet gelukkig waare. Ik gunge naor de skoele en terugge en dat was et. Speuln nao de tied was er niet altied bi-j want ik woonde aofgeleegn en allennig de jeugd in et dörp speulde mit mekaare. Aofgeleegn woonn bleek tevarre weg te weezn umme een kiend te brengn of te haaln veur aandere olders. En dan zat ik ok mar een beetien tuus te zittn. Tillevisie was er niet en toen et zo’n beetien op gaank kwam enkelt een middegien op de woensdag of zaoterdag. Belln was er ok niet bi-j want dat kostte geld dus allennig was dan ok echt allennig. Dus praot ie over verienzaming, dan kan et een tikkeltien arger dan anno 2021!! En laotn wi-j wel weezn: bink er minder van ewördn?? Dacht et niet, heb er niet onder eleedn want et was gewoon zo en dat haj mar te accepteern en trouwns: ie wussn ok niet beter.

Mar nou, ja as zo’n mense van een onderzuuksinstituut iets concludeerd dan is et verskrikkelijk! Ciefers die et antoonn en repportn die et angeemn…zwart op wit! De jeugd dreigt massaal uut te valln deur psychische probleemn. Zie stortn in, burn outs, suicidaal.

Ik begriepe et niet heur. Kan mi-j warkelijk niet veurstelln dat as de wereld deur corona stil valt dat enkelt die doelgroep et niet kan reddn. Deurdat zie elkaare lijfelijk kunn ontmoetn in een cafegien? Deurdat zie gien studentnleemn kunne mm?

Wel ies nao-edacht over de aandere groepn in de saamnlevink die et ok bar muui-jlijk emm? Die emmn miskien dan niet meer de toekomst, mar muttn ok momenteel ruu-jn mit de riemn die ze nog hebbn. Mien leeftiedscategorie hef et ok muui-jlijk en daor is ok al veule over ezegd en onderzöcht, dus die laot ik ok mar effn achterwege. Mar de mensn die ziek bint, die gien kaante op kunt en dus een extra last mit draagn boomn op de corona crisis. Daor wel ies over nao-edacht? De groep die bedlegerig is, gien bezuuk kan kriegn en de puf niet hef umme de godganse dag de media contactn te gebruukn. Enkelt een beetien uutzichtloos naor et plefond te kiekn en hoopn dat zie disse periode deur kunt koomn, en dat dan femilie weer kan koomn of de buurvrouwe of iemaand van karke of wat ok. Mensn die een steuntien kunn gebruukn, die een arm umme de skolder willn, die et echt kunt gebruukn umme lijfelijk contact te emm. Die emoties kwiet willn, die eempies uut willn jankn bi-j iemaand die hun vaste hold. Een dikke knuffel willn. Daor heur ie gien onderzuukers over!! Die groep is toch ziek en zwak. Net as de mensn uut de arme bevolkingsgroepn waor aj oen donatie an kunt geemn: ie geeft gauw iets en hup varder mit oen eegn luxe leemn. Var van ‘mien bed’ show.

Ik hebbe mit ze te doen, én ziek én corona tied. Kump de tied mar ies ienzaam deur. Ach dokter, geeft mar een extra pillegien. Ientien die zowel piene as verdriet döt aofneemn. En wil et dan nog niet: ach geeft er dan mar ientien die mi-j zo suf mak, dat ik wellicht in een hiele dikke winterslaop wegzakke. Daor ist weer nou ok naor!!

Lambert.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 08.02.21
Al heb je dan geen universitaire opleiding, Lambert, jouw levenservaring, gezond verstand en wijsheid is meer waard dan alle 'éxperts'van vandaag, dieje moar wat ***ln.
Frank | Zwartsluis | ZATERDAG, 13.02.21 | 09.53 UUR | Kwetsend of ongepast?
Vandaag:
13° | 0°
Meer weer...
Morgen:
14° | 1°


AGENDA
  • Dinsdag 02.03.21
  • Woensdag 03.03.21
  • Donderdag 04.03.21
  • Vrijdag 05.03.21
  • Zaterdag 06.03.21
  • Zondag 07.03.21
  • Maandag 08.03.21
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
0.34686 s