Donderdag 02.07.20 | 11.56 uur

Aflevering 356

Nederlaand leeft intens mit

Mit de beste wensn van Lub en mi-j…nou, mi-j dunkt, ’t jaor kan niet beter begunn… ’t Was aanders knap mistig mit old jaor! Dachte eerst dat et an mien oogn lag, want ik zaage er gien klap van bi-j de weg. Mar later kreeg ik al genogt an waorskouwingn dat et mit de minuut mistiger zol wördn en of ik dan niet beter bi-j huus kon bliemn.Dat liet ik mi-j geen twee keer zeggn, dus Lambert kon mooi in alle rust de boel uutzittn zonder al teveul heisa umme mi-j henne. Wat een gelukzalige rust en wat een genot umme op tied onder de wol te kroepn. Gien aofwachtn tot de klokke twaalf uure sluug, kon gewoon op tied naor bedde! Of dat gien geweldige oldjaorsaomp was! Hebbe mi-j uuteraard in hoog tempo deur de euliebolln en appelflappn muttn wörsteln, daornao nog een aozakkertien mit een paar plakkies wörst en keeze. Nog wat bitterballn en aandere warme happies en klaor wast. Perfect scenario veur een olde keerl! Vollnd jaor weer net zo!

Begreepe de vollnde mörn al wel dat de kiender en kleinkiender ok niet al te varre uut-eweekn waarn, oftewel ok tuus. Et was niet vertrouwd bi-j de weg en gelukkig haddn zie genogt verstaand in de harsenties dat zie de gok er mar niet op naamn. Da’s dan weer de kroon op onze opvoedink dat zie de wilde haorn wat kwiet bint en eindelijk ies bint gaon naodenkn veur et concrete (soms overhaoste) handeln. Daor emm wi-j dan ok eerlijk gezegd wel weer een flink antal jaorn over edaon umme zie dat bi-j te brengn mar ziehier…et resultaat is er dan ok naor! Bint trots op et spullegien.

Mar goed, een mistige overgaank naor et ni-je jaor. Toch, ondaanks daj er weinig van zaagn, wel weer veur een kweet niet hoeveule de lucht in-eskeutn. En waare et niet op oldjaorsaomp, dan wel op ni-j jaorsdag. Op mos et! Niet veur niks ekocht toch? En hier in Zwartewaterlaand valt et nog redelijk mit mit de dichtbebouwink: hier is nog ruumte umme te skietn en meestal niks cq weinig te raakn an huuzn, rietn daakn, auto’s of skuurties.

Ie zult er mar an staon he? Daj vandaage een klein kereltien van pakweg vier jaor naor et graf brengt. “Veul heil en zeegn”, gelukkig ni-j jaor, de beste wensn… mi-j dunkt, ’t jaor kan niet arger begunn!! Hoe diepe klinkt mien eerste zin dan niet deur. Hoe aofskuwelijk kriegn disse woordn dan betekenis aj iniens stille staon bi-j dit drama? “Zo, ok weer overleefd”.

Niks overleefd… op et verkeerde moment op de verkeerde plekke! Een stellegien tieners die op et verkeerde moment op de verkeerde plekke wat vuurwark zittn aof te steekn. Een kleuter mit zien va kunn er niks meer van nao-vertelln. Een moeder mit een dochter wel, mar in hoevarre emm die nog een toekomst umme te willn nao-vertelln? As zie er al toe in staat bint, want ok hun bin arnstig verwond. Hun leemn ok, totaal verwond…beschadigd in hun harte. Niet te beskriemn piene vanwege et muttn missn van man/vader en kiend/bruurtien.

En Nederlaand leeft intens mit. Niet al te laank want dan kump men mit de skuldvraoge op de proppn. Veule belangrieker bliekbaar!! As dit en dat...as die niet, dan had dat absoluut niet gebeurd… As die baanke er niet estaon had, dan had wellicht de boel niet in braand ekoomn. Welke gek hef die baanke daor neer ezet?? Waorumme nemp nooit iemaand de trappe in plaase van de lift?? As die jochies toevallig gien ansteker had haddn, dan was et vuurwark niet an-egaon. Welke gek hef die jochies eigenlijk een ansteker egeemn? Welke gek hef die jochies uberhaupt vuurwark egeemn? En welke gek hef hun op dat moment de straote op laotn gaon? Of tewel…ik hebbe totaal gien skuld, ik hebbe niks edaon, die aander was et! En as men vuurwark niet uut evundn had, dan had er helemaol niks gebeurd ja. Weet ie wat…een berispink en klaor is et, zie bint te jong umme te beseffn wat de consequenties waarn. Zie kondn dit nooit overzien en wi-j volwassnn wel. Wi-j geeft de skuld wel an de olders of an de persoon van de baanke. Welke idioot zet daor nou ok een baanke neer. Dat vrag toch umme in de braand te vliegn? Mar weet ie…as is verbraande turf en weet ie nog meer?? wi-j kriegt et vierjaorige kleutertien er niet mit weer en wi-j kriegt zien pappe er ok niet mit weer!!

Al die belachelijke annames hoe dit nou kon gebeurn en of dit had kunnn veurkoomn…et is gebeurd en wi-j hebt et er mit te doen! Onomkeerbaar, definitief en einde–jaor!

Hoe mis(t)roostig was et dit old en ni-j…
Mit diepe beweugnheid en mit innige deelnemink,

Lambert.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 08.01.20
Naam afzender
E-mailadres ontvanger


Vandaag:
21° | 13°
Meer weer...
Morgen:
22° | 13°


AGENDA
  • Donderdag 02.07.20
  • Vrijdag 03.07.20
  • Zaterdag 04.07.20
  • Zondag 05.07.20
  • Maandag 06.07.20
  • Dinsdag 07.07.20
  • Woensdag 08.07.20
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.32462 s