Vrijdag 26.05.23 | 17.33 uur
Musea

Een rondje langs de musea van Zwartewaterland geeft een gevarieerd beeld van de natuur, de historie en de cultuur van stad en streek in Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis.

De Kalkovens Hasselt

Een historische schelpkalk branderij bestaande uit twee gerestaureerde ovens en een leshuis met daarin de originele gebruiksvoorwerpen een documentatiecentrum met videopresentaties. Open van 1 mei tot medio september.

Oude Raadhuis Hasselt

Het laatgotische stadhuis uit de vijftiende eeuw bevat verschillende en wisselende exposities en is tevens infocentrum van de Historische Vereniging.

Korenmolen De Zwaluw Hasselt

De molen werd gebouwd in 1867 en is met de eeuwwisseling prachtig gerestaureerd. De molen is geschikt voor eenvoudige recepties, feestjes en/of een huwelijksvoltrekking. Iedere zaterdag, en op hoogtijdagen en altijd wanneer de blauwe wimpel uithangt is de molen te bezoeken.

Stenendijk Hasselt

De laatste muur van Nederland die in stand is gebleven als bescherming tegen dijkdoorbraken. In deze muur zijn meer dan 50 vakken te onderscheiden in heling, hoogte en aard van metselwerk. Hiermee kan men afleiden dat de muur tenminste twee keer is verhoogd. Lengte is 1.000 meter. Over de ouderdom is weinig bekend. Op de oudste kadasterkaart van 1822 komt deze dijk reeds voor, maar deze waterkering is waarschijnlijk van veel ouder datum.

De Vispoort of Waterpoort Hasselt

Deze poort dateert uit de 14de eeuw. In de stadsmuur bevindt zich nog een origineel kanonskogel, welke is afgevuurd tijdens een aanval vanaf het Zwartewater. In 1521 probeerden de Zwollenaren via deze poort de stad binnen te dringen. Tevergeefs. In 1527 lukte het de Geldersen wel, door middel van een list. U vindt deze poort langs de Kaai in Hasselt.

Tapijtmuseum Genemuiden

In het Tapijtmuseum staat de ontwikkeling van biezenmat tot kamerbreed tapijt centraal. Er is een fraaie collectie oude weefgetouwen en er zijn demonstratie mattenvlechten en weven.

Stedelijke Oudheidkamer Genemuiden

De Oudheidkamer biedt een fraaie collectie vondsten, curiosa, klederdrachten en voorwerpen naast een stijlkamer, keuken en een authentiek winkeltje. Bovendien zijn er wisselende exposities op de zolder.

Stoomgemaal Mastenbroek te Kamperzeedijk

Een beschermd industrieel monument uit 1856 met daarnaast een interessant bezoekerscentrum. Gerestaureerd in 1984. In werking te zien tijdens stoomdagen.

Museum Schoonewelle Zwartsluis

Geeft een beeld van de mensen en zijn ambacht in Noordwest Overijssel, van punterbouw tot rietdekker. De basiscollectie is de verzameling opgezette dieren van wijlen Roelof Schoonewelle. Daarnaast zijn er wisselende tentoonstellingen over kunst en cultuur te bezichtigen.

Historische Botter ZS 13 Zwartsluis

De Zwartsluis 13 is een drijvend monument, afkomstig van de voormalige vissersvloot van Zwartluis eind 1800. De botter is beschikbaar voor dag- of avondtochten. U zeilt actief mee of geniet van de schoonheid van Noordwest- Overijssel.

Veldschuur Bid en Werk

Veldschuur Bid en Werk ligt in het prachtige natuurgebied "De Olde Maten". Het is een gebied waarin natuur, water, flora en fauna, en cultuurhistorie volop aanwezig is en extensief gebruikt en beheerd wordt door de landbouw. En waar de toerist nog mag genieten.

Vandaag:
21° | 7°
Meer weer...
Morgen:
21° | 8°


AGENDA
  • Zondag 28.05.23
  • Maandag 29.05.23
  • Dinsdag 30.05.23
  • Woensdag 31.05.23
  • Donderdag 01.06.23
  • Vrijdag 02.06.23
  • Zaterdag 03.06.23
  • Volledige agenda...

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.18175 s