Zondag 19.05.19 | 19.54 uur

Raad mist informatie voor weloverwogen besluit

Verkeerscirculatie centrum Hasselt nog niet duidelijk

Hoogstraat Hasselt

Hoogstraat Hasselt© DKN | RDV

Op donderdag 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad een besluit over het raadsvoorstel verkeerscirculatieplan centrum Hasselt doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering. In het voorstel vraagt het college instemming met variant vier, waarbij de nieuw aan te leggen noordelijke parallelweg van de N331 (ter hoogte van de voormalige scheepswerf Bodewes, red.) wordt aangesloten op de Van Nahuysweg, maar middels een paal afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bovendien wordt de Hoogstaat in deze variant van de Raamstraat tot aan het Burgemeester Royerplein ingericht als 'auto te gast'. Hiermee wijkt het college af van een eerdere keuze voor eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat en vooral daar bleek voor de meeste fracties de schoen te wringen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 10.05.19 | 12.40 UUR


advertentie

Informateur Knol start formatieproces in Overijssel

Coalitie van CDA, VVD, PvdA, CU en SGP kansrijk

Een coalitie van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP is volgens informateur Bart Krol verreweg het meest kansrijk voor Overijssel. Krol adviseert om met deze partijen het formatieproces te starten en overhandigde vandaag zijn advies aan fractievoorzitter van het CDA Eddy van Hijum en Commissaris van de Koning Andries Heidema. Bart Krol: “Dit is een coalitie die gekenmerkt wordt door een breed midden, waarin beide zijden van het politieke spectrum vertegenwoordigd zijn. Een goede basis om een uitgestoken hand te bieden naar beide ‘flanken’ die tijdens de verkiezingen gewonnen hebben.”

LEES MEER... | WOENSDAG, 08.05.19 | 16.24 UUR


advertentie

Inspreken op een onderwerp?

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Donderdag 9 mei 2019 vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Wilt u bij een gemeenteraadsvergadering inspreken op een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot aanvang van de raadsvergadering, echter bij voorkeur voor 10.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

LEES MEER... | DINSDAG, 07.05.19 | 12.36 UUR


advertentie

Verschillen tussen partijen dit jaar beter zichtbaar

MijnStem legt verschillen tussen partijen wél bloot

Op 6 mei lanceert Citisens stemhulp MijnStem.nl voor de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei. Uniek aan de stemhulp is het gebruik van een slider waarmee gebruikers hun positie kunnen bepalen. Dat maakt verschillen tussen partijen beter zichtbaar. Dat dat nodig is, blijkt uit een bericht dat gisteren naar buiten kwam over de Stemwijzer. De lancering van de Stemwijzer is vertraagd, omdat Groenlinks en de PvdA in die stemhulp op alle stellingen exact dezelfde positie hebben ingenomen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.05.19 | 10.09 UUR


advertentie

CDA, FvD, VVD, CU en PvdA

Partijen starten met het formatieproces in Overijssel

Een coalitie van CDA, Forum voor Democratie, VVD, CU en PvdA is volgens informateur Geert Jansen het meest kansrijk voor Overijssel. Jansen adviseert om met deze partijen het formatieproces te starten en overhandigde woensdag zijn verslag aan opdrachtgever fractievoorzitter van het CDA Eddy van Hijum en Commissaris van de Koning Andries Heidema. Geert Jansen: “Dit is een coalitie die met 29 zetels op breed draagvlak in de Staten kan rekenen en voldoende draagvlak lijkt te hebben om de 4 jaar uit te dienen."

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DONDERDAG, 18.04.19 | 08.06 UUR


advertentie

Meer bekendheid voor meld misdaad anoniem

Raad stelt beleidsplan integrale veiligheid vast

Afgelopen week stemde de gemeenteraad in met het meerjarenbeleidsplan integrale veiligheid 2019-2022. Met als doel een gemeente waar het veilig wonen en verblijven is, staan in dit beleidsplan vijf speerpunten waarop de komende jaren in samenwerking met de veiligheidspartners, organisaties en inwoners wordt ingezet. Het betreft de speerpunten woninginbraak, hennep en ondermijning, jeugd(overlast), middelengebruik en personen met verward gedrag, veilig ondernemen en veilig uitgaan en tot slot verkeersveiligheid en zelfredzaamheid.

LEES MEER... | MAANDAG, 01.04.19 | 15.58 UUR


advertentie

Helft kosten openbaar groen begraafplaatsen naar algemene middelen

Raad stemt in met tariefsverlaging recht van begraven

Op donderdag 28 maart 2019 ging de gemeenteraad met een meerderheid van stemmen akkoord met het raadsvoorstel om het tarief voor het recht van begraven van volwassenen en kinderen van 1 tot 12 jaar met 17,5 procent te verlagen. Deze tariefsverlaging is mogelijk door 30.000 euro, de helft van de kosten van de belevingswaarde van het openbaar groen op begraafplaatsen, niet langer toe te rekenen aan het tarief voor begraafrechten, maar in beginsel op de post algemene middelen te laten rusten. "Wij zijn blij iets te kunnen doen aan de hoogte van het tarief, waarbij het dekkingspercentage in stand wordt gehouden", zei de heer Spoelstra (CU).

LEES MEER... | VRIJDAG, 29.03.19 | 11.38 UUR

Bestuurders leggen eed of verklaring en belofte af

Nieuw bestuur WDODelta van start

Nieuw bestuur WDODelta van start

Nieuw bestuur WDODelta van start© WDODelta

Op donderdag 28 maart vergaderde het nieuwe Algemeen Bestuur (AB) van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) voor het eerst. In deze vergadering werden de bestuursleden tevens geïnstalleerd. Hiervoor legde iedere bestuurder de eed of verklaring en belofte af.

LEES MEER... | DONDERDAG, 28.03.19 | 16.12 UUR

Definitieve uitslag Waterschapsverkiezingen

Nieuw bestuur WDODelta bekend

Op maandag 25 maart is de definitieve uitslag bekendgemaakt van de waterschapsverkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Van de 29 bestuursleden zijn er 17 nieuw. De fractievoorzitters van de verschillende partijen voeren binnenkort gesprekken over de vorming van het dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur wordt in principe benoemd vanuit het algemeen bestuur.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DINSDAG, 26.03.19 | 08.48 UUR

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen komt maandag

Martijn Dadema informateur bij WDODelta

Direct na de voorlopige uitslag van de Waterschapsverkiezingen kwamen de lijsttrekkers van de partijen bij elkaar om de uitslag kort te duiden. Water Natuurlijk werd de grootste partij en nam het initiatief om een informateur voor te stellen: Martijn Dadema, burgemeester van de gemeente Raalte. De keuze was op Dadema gevallen vanwege zijn doortastende optreden als informateur in Deventer en zijn achtergrond als diplomaat.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | MAANDAG, 25.03.19 | 05.48 UUR

Gesprekken lijsttrekkers met formateur na duidingsdebat

Geert Jansen informateur Provincie Overijssel

Geert Jansen, voormalig Commissaris van de Koningin van de provincie Overijssel, wordt informateur in Overijssel. Dit is vrijdag afgesproken in een eerste overleg met alle lijsttrekkers van de twaalf politieke partijen in de Provinciale Staten. Jansen gaat onderzoeken welke partijen het nieuwe bestuur van Overijssel kunnen vormen.

LEES MEER... | ZATERDAG, 23.03.19 | 13.01 UUR

Hogere opkomstpercentage dan vorige verkiezingen

Water Natuurlijk grootste bij waterschapsverkiezingen

Tijdens een openbare bijeenkomst op donderdagmiddag 21 maart 2019 maakte dijkgraaf Herman Dijk de voorlopige uitslag bekend van de verkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Bekend werd gemaakt hoeveel zetels iedere partij volgens de voorlopige telling krijgt. De definitieve uitslag wordt op maandag 25 maart aanstaande vastgesteld. Dan is ook bekend wie de nieuwe bestuursleden zijn.

LEES MEER... | DONDERDAG, 21.03.19 | 16.51 UUR

Hoge opkomstpercentage Provinciale Statenverkiezingen 2019

SGP wint, Forum voor Democratie viert winst

UPDATE 09u31 | De SGP heeft woensdag 20 maart 2019 de meeste stemmen in de gemeente Zwartewaterland behaald bij de Provinciale Statenverkiezingen. De SGP kreeg 24,1% van stemmen en de ChristenUnie 20,7% Het CDA 14,3% van de stemmen, gevolgd door nieuwkomer Forum voor Democratie met 11,0%. De gemeente laat weten dat het opkomstpercentage voor de verkiezing van Provinciale Staten 67,8% is. Dat is 9,6 procentpunt meer dan bij de statenverkiezingen van vier jaar geleden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 21.03.19 | 00.22 UUR

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

Locaties stembureaus, waar kunt u stemmen?

Waar kunt u stemmen?

Waar kunt u stemmen?© DKN | RDV

Op woensdag 20 maart 2019 mogen we weer stemmen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Vanaf half acht woensdagochtend zijn de stembureaus in de gemeente Zwartewaterland geopend voor deze verkiezingen. In elf stemlokalen kunnen kiezers hun stem uitbrengen. De stemlokalen zijn open tot 21.00 uur.

LEES MEER... | DINSDAG, 19.03.19 | 07.02 UUR

Buurgemeente Kampen neemt deel aan experiment

Experimenten centraal tellen verkiezingen 20 maart

76 van de 355 gemeenten gaan bij de komende verkiezingen experimenteren met een centrale opzet van het tellen van de stemmen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat dinsdag besloten.

LEES MEER... | WOENSDAG, 13.03.19 | 11.50 UUR
Vandaag:
22° | 6°
Meer weer...
Morgen:
22° | 7°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.57882 s