Vrijdag 29.05.20 | 17.57 uur


advertentie

Gemeenteraadsvergadering vanavond digitaal te volgen

Gemeenteraad komt (digitaal) bijeen voor vergadering

De voltallige Zwartewaterlandse gemeenteraad komt donderdagavond 28 mei 2020 voor het eerst, sinds het uitbreken van de coronacrisis, weer bijeen. Burgemeester Bilder en de griffier zijn in het gemeentehuis aanwezig. De overige raadsleden en de wethouders, de heer G. Knol, dhr. M. Slingerland en dhr. H. Rietman nemen vanuit huis, middels een livestream, deel aan de raadsvergadering.

LEES MEER... | DONDERDAG, 28.05.20 | 19.41 UUR


advertentie

College van burgemeester en wethouders in Zwartewaterland weer compleet

Harrie Rietman geïnstalleerd als nieuwe wethouder

De heer Harrie Rietman (64) uit Genemuiden is donderdagavond 12 maart 2020 geïnstalleerd als nieuwe wethouder in Zwartewaterland. Het college van burgemeester en wethouders is daarmee weer compleet. Op vrijdag 31 januari 2020 kwam het tot een breuk in de coalitie van ChristenUnie, SGP en BGZ. Na deze breuk was Spoelstra als voorzitter van de grootste fractie aan zet om een nieuwe coalitie te vormen. Al snel bleek een coalitie van ChristenUnie, SGP en PvdA het meest kansrijk. Deze nieuwe coalitie houdt vast aan het principe dat inwoners Zwartewaterland mogelijk maken.

LEES MEER... | DONDERDAG, 12.03.20 | 20.59 UUR


advertentie

Update 12 maart: Coronavirus (COVID-19)

Raadsvergadering Zwartewaterland nog openbaar

De gemeenteraadsvergadering in Zwartewaterland mag donderdag 12 maart 2020, ondanks door het kabinet hedenmiddag genomen verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan, nog steeds bijgewoond worden door publiek. John Smits (VVD) vroeg de voorzitter van het college van B&W en de gemeenteraad om de raadsvergadering van 26 maart 2020 alvast van de agenda te halen. 'Dat punt wordt op een later moment bepaald', aldus Bilder.

LEES MEER... | DONDERDAG, 12.03.20 | 19.54 UUR


advertentie

CDA houdt algemene ledenvergadering in Hotel Zwartewater

Minister van Gehandicaptenzaken naar Zwartsluis

Woensdag 18 maart 2020 houdt het CDA Zwartewaterland haar algemene ledenvergadering. Hierbij zal aanwezig zijn de allereerste Minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink. Brink was, tot zijn benoeming tot officieuze minister, fractievoorzitter van het CDA Hardenberg en werkzaam in de zakelijke dienstverlening.

LEES MEER... | MAANDAG, 09.03.20 | 11.44 UUR


advertentie

Nieuwe coalitie CU, SGP en PvdA

Met andere focus doorwerken aan Zwartewaterland

Wethouders en fractievoorzitters presenteren nieuwe coalitie

Wethouders en fractievoorzitters presenteren nieuwe coalitie© Astrid Mensink

Op vrijdag 6 maart 2020 gaven ChristenUnie, SGP en PvdA een toelichting op de nieuwe coalitie met Harrie Rietman als beoogd wethouder naast de zittende wethouders Gerrit Knol en Maarten Slingerland. De volgens eigen zeggen tevreden formateur Tamme Spoelstra liet weten dat het coalitieprogramma niet verandert, maar op onderdelen de focus wel. Dit omdat actuele ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en sommige uitdagingen om meer aandacht vragen dan twee jaar geleden. Ook omdat de gemeente er financieel anders voorstaat en natuurlijk ook omdat de PvdA nu onderdeel uitmaakt van de coalitie. "Die andere focus betreft meer aandacht voor kwetsbare groepen, leefbaarheid en duurzaamheid", aldus Spoelstra (CU).

LEES MEER... | VRIJDAG, 06.03.20 | 21.39 UUR


advertentie

Ontwikkelingsvisie Hasselt Overwaters

Afspraken kleinschalige woningbouw onwrikbaar

Hasselt Overwaters

Hasselt Overwaters© Agriluchtfoto

Op verzoek van de ChristenUnie stond donderdag 27 februari 2020 de brief van het college over de ontwikkelingsvisie Hasselt Overwaters op de agenda van de raadsvergadering. Deze visie is opgesteld door projectontwikkelaar AM en betreft kleinschalige woningbouw in een landschappelijke setting. De agendering van deze brief was voor het CDA aanleiding om met een motie te komen. "De visie spreekt over het versterken van natuur en landschap, maar hoe doe je dat als er zeventien woningen met de nodige auto's en huisdieren komen", vroeg de heer Riezebosch (CDA) zich openlijk af.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 28.02.20 | 12.05 UUR

Inspreken op een onderwerp?

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Donderdag 27 februari 2020 vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Wilt u bij een gemeenteraadsvergadering inspreken op een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit aan het begin van de vergadering melden bij de griffier.

LEES MEER... | WOENSDAG, 26.02.20 | 06.40 UUR


advertentie

Astrid Dijkstra keert terug als PvdA-fractievoorzitter

PvdA zet volgende stap om nieuwe coalitie te vormen

Als de Partij van de Arbeid deel gaat uitmaken van het college van Zwartewaterland met de coalitiepartners Christen Unie en SGP dan schuiven de sociaal-democraten, de heer Harrie Rietman naar voren geschoven als wethouder. Drs. Astrid I. Dijkstra neemt na twee jaar raadsafwezigheid weer plaats als PvdA-fractievoorzitter in de raad.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | MAANDAG, 17.02.20 | 09.47 UUR


advertentie

'Coalitie ChristenUnie, SGP en PvdA meest kansrijk'

Drie partijen Zwartewaterland verkennen coalitie

ChristenUnie-fractievoorzitter Tamme Spoelstra en Marc Ooms (CU-raadslid) hebben de afgelopen periode verkennende gesprekken gevoerd met de andere fracties om snel weer een nieuwe coalitie te hebben in de gemeente Zwartewaterland. Dit gebeurde direct na de breuk in het college. In deze gesprekken is ook besproken hoe een nieuwe coalitie gevormd kan worden. "Om de snelheid erin te houden, hebben Tamme en Marc ook namens de SGP deze gesprekken gevoerd", geeft SGP-fractievoorzitter Klaas Huisbrink aan. De coalitiepartners CU en SGP vinden een coalitie met de PvdA het meest kansrijk, zo is de conclusie.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DONDERDAG, 13.02.20 | 09.00 UUR

Ontslag wethouder Coster maakt motie overbodig

Spoelstra (CU) aan zet om nieuwe coalitie te vormen

De raadsvergadering van donderdag 6 februari 2020 stond volledig in het teken van de bestuurscrisis, ontstaan nadat ChristenUnie en SGP vorige week het vertrouwen in wethouder Coster en coalitiepartner BGZ hadden opgezegd. In een overvolle raadszaal begon burgemeester Bilder met de mededeling dat de heer Coster hem had laten weten ontslag te nemen als wethouder van de gemeente Zwartewaterland. Ondanks deze mededeling kwamen ChristenUnie en SGP alsnog met de motie waarin zij het vertrouwen in coalitiepartner BGZ opzeggen. "Vertrouwen is voor ons een van de belangrijkste waarden", gaf de heer Spoelstra (CU) een toelichting. "Het is te vergelijken met de waarde liefde. Zonder vertrouwen en liefde is het onmogelijk om samen te leven, laat staan samen te werken."

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DONDERDAG, 06.02.20 | 23.43 UUR

Bestuurscrisis voert donderdag de boventoon

Presidium in Zwartewaterland past raadsagenda aan

Het Presidium, bestaande uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters van de lokale politieke partijen in de gemeente Zwartewaterland hebben woensdag 5 februari 2020 besloten de inhoudelijke agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 6 februari 2020 door te schuiven naar de raadsvergadering van 27 februari 2020. De raadsvergadering van aanstaande donderdag staat alleen in het teken van de bestuurscrisis.

LEES MEER... | WOENSDAG, 05.02.20 | 11.20 UUR

'Onze loyaliteit wordt voortdurend in twijfel getrokken'

BGZ: 'CU en SGP plaatst ons in kwaad daglicht'

BGZ: Onze loyaliteit wordt voortdurend in twijfel getrokken

BGZ: Onze loyaliteit wordt voortdurend in twijfel getrokken© DKN | RDV

BGZ herkent zich niet in de beschuldigingen aan het adres van de wethouder Albert Coster en de fractie BuitenGewoon Zwartewaterland. "De persverklaringen van CU en SGP zijn een verzameling van feitelijke onjuistheden en niet gestoeld op enig bewijs. Duidelijk moet zijn dat in deze de BGZ-fractie volledig achter haar wethouder staat en elke poging van CU en SGP om hem op onjuiste gronden in een kwaad daglicht te stellen, zal bestrijden. BGZ betreurt de gehele gang van zaken. Deze is niet goed voor personen binnen het college en niet goed voor gemeente Zwartewaterland en haar inwoners", aldus Bastiaan Tamminga, BGZ-raadslid tijdens een persmoment in het gemeentehuis van Zwartewaterland.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DINSDAG, 04.02.20 | 13.26 UUR

BGZ belegt dindag persmoment in gemeentehuis

Coalitiebreuk: Hoe nu verder in Zwartewaterland?

De Zwartewaterlandse fracties van CU en SGP hebben de coalitiesamenwerking met BGZ opgezegd. Breekpunt in dit vertrouwen is de opstelling en werkwijze van de wethouder vanuit BGZ in het dossier rond de actualisatie van het bestemmingsplan 'De Molenwaard'. BGZ wil dinsdag 4 februari 2020 openheid van zaken geven over de breuk waarmee haar wethouder Albert Coster uit de coalitie is gezet. Dat stelt de raadsfractie van BGZ. De fractie BuitenGewoon Zwartewaterland heeft het beeld dat zij de boosdoener zijn, inzake dossier 'De Molenwaard'.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DINSDAG, 04.02.20 | 09.37 UUR

Raad stelt Grondexploitatie Knarrenhof Hasselt vast

Knarrenhof en omwonenden nog altijd niet eens over groenstrook

Op donderdag 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel Grondsexploitatie Knarrenhof Hasselt. Hiermee kunnen de plannen voor een Knarrenhof op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan het Tijlswegje verder worden uitgewerkt en kan de aanbesteding van de werkzaamheden voor het bouwrijp maken in gang worden gezet. Bij dat laatste werd echter wel een voorbehoud gemaakt. "Wij hebben afgesproken dat de groenstrook in afwachting van het nog vast te stellen bestemmingsplan - op drie bomen na - niet wordt gekapt", aldus wethouder Slingerland.

LEES MEER... | 2 REACTIES : 2 | VRIJDAG, 24.01.20 | 12.05 UUR

Gedeputeerde Staten van Overijssel schrijven brief aan minister

'Neem Overijsselse inbreng Lelystad Airport serieus!'

De provincie Overijssel heeft mede namens betrokken gemeenten een brief gestuurd aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief worden zorgen geuit over de manier waarop de minister omgaat met de Overijsselse inbreng in verschillende participatietrajecten rondom Lelystad Airport en de toekomst van de luchtvaart. De regionale en lokale overheden signaleren een toenemende weerstand en cynisme. Ze roepen de minister op haar aanpak aan te passen om te werken aan meer draagvlak.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | ZATERDAG, 11.01.20 | 12.30 UUR
Vandaag:
21° | 9°
Meer weer...
Morgen:
22° | 9°advertentie
AGENDA
  • Vrijdag 29.05.20
  • Zaterdag 30.05.20
  • Zondag 31.05.20
  • Maandag 01.06.20
  • Dinsdag 02.06.20
  • Woensdag 03.06.20
  • Donderdag 04.06.20
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.44316 s