Donderdag 15.11.18 | 13.50 uur

Ook in 2019 geld voor leerbanen

CDA: 'Niemand buitenspel in provincie Overijssel'

De provincie Overijssel is begin 2018 aan de slag gegaan met het '1000 kansen plan'. Hierdoor kunnen 1000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen worden met het vinden van werk. Zij krijgen een werkervaringsplek en eventueel een opleiding aangeboden. Dit gaat zo goed, dat er op lijkt dat er voor 2019 onvoldoende budget is.

LEES MEER... | DINSDAG, 13.11.18 | 12.17 UUR


advertentie

Ook reizigersorganisatie ROCOV uit zorgen over plannen

PvdA kraakt 'uitholling' busvervoer Overijssel

De PvdA Overijssel is uiterst kritisch over de manier waarop de provincie het openbaar busvervoer wil aanbesteden. Volgens PvdA-Statenlid Hans Nooter dreigt busvervoer in grote delen van Overijssel een ‘sluitpost’ te worden die overdag nauwelijks en ’s avonds of in de weekenden helemaal niet rijdt. "Dit is gewoon uitholling. De bodem wordt weggeslagen onder een groot aantal buslijnen."

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DINSDAG, 06.11.18 | 20.14 UUR


advertentie

Met terugwerkende kracht vanaf het moment van aantreden

Vergoeding raadsleden kleine gemeenten fors omhoog

Gemeenteraad Zwartewaterland

Gemeenteraad Zwartewaterland© Astrid Mensink

Raadsleden in kleine gemeenten met minder dan 24.000 inwoners krijgen een hogere vergoeding. Met terugwerkende kracht worden in 147 gemeenten voor 2442 raadsleden de raadsvergoeding verhoogd vanaf de installatie van de nieuwe gemeenteraden op 29 maart 2018. De verhoogde raadsvergoeding bedraagt 959 euro per maand. Daarmee komt de vergoeding op dezelfde hoogte als die van gemeenten vanaf 24.000 tot 40.000 inwoners. Voor sommige van de 2442 raadsleden betekent dit bijna een verviervoudiging van hun vergoeding.

LEES MEER... | DINSDAG, 06.11.18 | 07.28 UUR


advertentie

Week van Respect 2018

CDA wil weten hoe respectvol Zwartewaterland is

CDA Zwartewaterland wil weten hoe inwoners van deze gemeente respectvoller met elkaar om kunnen gaan. De politieke partij lanceert daarom, tijdens de Week van Respect van 5 tot 11 november, het onderzoek 'Hoe respectvol is Zwartewaterland?'

LEES MEER... | MAANDAG, 05.11.18 | 12.24 UUR


advertentie

Moties en amendement vinden geen steun

Raad stelt Programmabegroting 2019-2022 vast

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 november 2018 stond de tweede termijn van de Programmabegroting 2019-2022 op de agenda. Alle fracties bedankten wethouder Slingerland voor het beantwoorden van de vele vragen die hij in de eerste termijn, twee weken gelden, op zich afgevuurd kreeg. De meeste antwoorden stemden tevreden en dus werd de begroting met algemene stemmen vastgesteld. Voorafgaand aan dit besluit werden nog wel een motie en een amendement in stemming gebracht, maar deze vonden geen meerderheid in de raad.

LEES MEER... | MAANDAG, 05.11.18 | 11.12 UUR


advertentie

Kansen voor starters op lokale woningmarkt

Raad stelt budget beschikbaar voor startersleningen

Op donderdag 1 november 2018 heeft de raad een budget van 500.000 euro beschikbaar gesteld voor startersleningen. Alle fracties deelden de mening dat het een goed instrument betreft om ook starters (mensen die voor het eerst een eigen woning willen kopen, red.) een kans op de lokale woningmarkt biedt. "Met het vorige budget zijn 37 startersleningen verstrekt", luidde mevrouw Fijn (BGZ) toch een kanttekening in. "Als dit een doorgaande lijn blijkt, moeten we dan niet een plafond vaststellen?"

LEES MEER... | VRIJDAG, 02.11.18 | 09.34 UUR


advertentie

Programmabegroting 2019-2022

Raad kijkt met kritische blik naar positieve begroting

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 oktober 2018 stond de eerste Programmabegroting van deze raadsperiode op de agenda. De Programmabegroting 2019-2022 is een uitwerking van de eerder vastgestelde Kadernota 2019-2022 en laat in alle desbetreffende vier jaar een positief resultaat zien. De zeven fracties bleken op dit punt tevreden, maar brachten in deze eerste termijn ook de nodige vragen en kanttekeningen naar voren.

LEES MEER... | ZATERDAG, 20.10.18 | 08.52 UUR


advertentie

Juridische procedures afgerond

Raad wijst De Buitenhof aan als trouwlocatie

Op donderdag 18 oktober 2018 heeft de gemeenteraad De Buitenhof in Genemuiden aangewezen als trouwlocatie. In 2016 werd een verzoek om De Buitenhof als trouwlocatie aan te wijzen door de raad aangehouden. Reden was een juridische procedure die was aangespannen tegen de afgifte van een omgevingsvergunning aan De Kaaihof voor het gebruik van buitenlocatie De Buitenhof voor kleinschalige horeca. Inmiddels zijn alle bezwaar- en beroepsprocedures afgerond en stond ook voor de raad niets de aanwijzing van De Buitenhof als trouwlocatie in de weg.

LEES MEER... | DONDERDAG, 18.10.18 | 23.29 UUR


advertentie

Gerrit Knol nummer 31 op de lijst

CU presenteert concept-kandidatenlijst voor PS

De ChristenUnie in Overijssel presenteert een brede lijst met kandidaten voor de Provinciale Staten (PS) Verkiezingen. Al eerder is bekend gemaakt dat Renate van der Velde uit Kampen lijsttrekker is voor de komende verkiezingen. Zij is inmiddels bijna twee jaar betrokken bij de provinciale fractie en is daarvoor Gemeenteraadslid geweest. Zij wordt gevolgd door de huidige fractievoorzitter Jan Westert uit Ommen, die graag nog een periode als statenlid doorgaat maar geen rol als lijsttrekker wil vervullen. De heer Gerrit Knol staat nummer 31 op de lijst.

LEES MEER... | VRIJDAG, 12.10.18 | 14.45 UUR


advertentie

Raad benadrukt het belang van zorgvuldigheid

Vier ton voorbereidingskrediet voor Zevenhont-Oost

Op donderdag 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van vier ton beschikbaar gesteld voor Zevenhont-Oost, een uitbreiding met 22 hectare van het reeds bestaande bedrijventerrein Zevenhont in Genemuiden. Dit krediet is noodzakelijk voor (haalbaarheids-)onderzoeken en de planologische procedure op weg naar een nieuw bestemmingsplan. Dat zorgvuldigheid in deze geboden is, bleek wel uit de tegenstrijdige standpunten van de twee insprekers. Terwijl de heer Pierik sprak van het 'nodeloos opofferen van landbouwgrond voor slechte lucht en een beetje werkgelegenheid' maande de heer Selles van Ondernemerskring Genemuiden tot snelheid door de gemeente uit te nodigen de realisatie van de uitbreiding tijdens hun eerstkomende nieuwjaarsreceptie toe te lichten.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.10.18 | 10.39 UUR

Raad positief over betrokkenheid inwoners

Volgende fase Hasselt Om de Weede kan van start

Op donderdag 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit document voor de Weede Hoven ofwel fase 1B-Zuid van nieuwbouwwijk Hasselt Om de Weede vastgesteld. Lovende woorden waren er vooral voor de wijze waarop bewoners en geïnteresseerden bij de planvorming betrokken zijn. "Het is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie, waarbij met veel naar voren gebrachte wensen en mogelijkheden rekening is gehouden", gaf de heer Tamminga (BGZ) een compliment.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.10.18 | 23.15 UUR

Eerste meepraatavond in De Schakel van Hasselt

CDA-fractie houdt meepraatavond voor burgers

CDA Zwartewaterland verlaat per maandag 1 oktober 2018 het gemeentehuis om meer in contact met inwoners te komen. "We merken dat de drempel om naar het gemeentehuis te komen te hoog is", aldus gemeenteraadslid Rudi van Zandwijk. "Wij gaan daarom onze eigen fractievergaderingen buiten het gemeentehuis laten plaatsvinden in alle kernen in Zwartewaterland en tegelijk combineren met de meepraatavonden die we reeds organiseren. Deze meepraatavonden werden enkele keren per jaar voor genodigden georganiseerd, maar het CDA wil deze avonden nu twee keer per maand laten plaatsvinden en voor iedereen openstellen."

LEES MEER... | WOENSDAG, 26.09.18 | 11.38 UUR

Symposium met thema 'asbest' op 1 oktober 2018

CDA wil oplossing voor asbestopslag

De Statenfractie van het CDA in Overijssel wil dat het vele asbest dat van daken wordt gehaald niet langer alleen maar wordt opgeslagen. Er moet een definitieve oplossing komen om het asbest te recyclen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 23.08.18 | 15.22 UUR

Raad stelt Kadernota 2019-2022 vast

Moties schuldenlast en ervencoaches van tafel

Na de Algemene Beschouwingen van twee weken geleden heeft de gemeenteraad op donderdag 5 juli 2018 de Kadernota 2019-2022 vastgesteld. Deze nota biedt de beleidsmatige en financiële kaders om later dit jaar tot de Programmabegroting 2019-2022 te komen. Voor vaststelling van de Kadernota passeerden nog wel drie moties de revue over respectievelijk het budget voor leefbaarheidsplannen, afbouwen van de schuldenlast en aansluiten bij het aanbod van ervencoaches. Echter, na enkele toezeggingen van wethouder Slingerland werden deze aangehouden dan wel ingetrokken en schaarde de raad zich unaniem achter de Kadernota 2019-2022.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | VRIJDAG, 06.07.18 | 16.16 UUR

Burgemeester Bilder decoreert scheidend raadslid

Braamskamp ontvangt Koninklijke onderscheiding

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 5 juli 2018 heeft de heer Henk Braamskamp een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn inzet als volksvertegenwoordiger voor de voormalige gemeente Zwartsluis en als raadslid van de gemeente Zwartewaterland. "Uw vertrek uit de raad was niet geheel vrijwillig, ook niet geheel verwacht, maar als gevolg van de verkiezingsuitslag wel een feit", begon burgemeester Bilder zijn korte toespraak.

LEES MEER... | DONDERDAG, 05.07.18 | 22.19 UUR


advertentie

Vandaag:
10° | 3°
Meer weer...
Morgen:
9° | 4°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.60542 s