Zaterdag 19.09.20 | 18.47 uur

Uitgangspunten uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont

Voortgezette vergadering gemeenteraad op 2 juli

De raad heeft besloten de vergadering van 25 juni jl. op donderdag 2 juli voort te zetten, waarbij alleen de afronding van de eerste termijn van het volgende bespreekpunt behandeld zal worden: Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont. De raadsvergadering zal te beluisteren zijn via ZwartewaterFM.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.07.20 | 14.13 UUR


advertentie

Raad stelt Kadernota 2021-2024 vast

Oppositie krijgt verhoging OZB-tarieven niet van tafel

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de raad de Kadernota 2021-2024 met een meerderheid van stemmen vastgesteld. Voor het zover was, dienden de oppositiepartijen CDA, BGZ, VVD en Gemeentebelangen twee amendementen en een motie in. Het doel was de voorgestelde verhoging van de OZB-tarieven van tafel te krijgen. De coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en PvdA gingen er echter niet in mee en dus blijft deze verhoging als reële optie staan om in het najaar een sluitende Programmabegroting te kunnen presenteren.

LEES MEER... | MAANDAG, 29.06.20 | 11.21 UUR


advertentie

Raad bespreekt Zomernota en Kadernota

OZB-verhoging valt niet goed bij oppositie

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 juni 2020 stonden zowel de Zomernota als de Kadernota op de agenda. De Zomernota 2020 laat een incidenteel voordeel van 118.000 euro ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 zien. De raad stemde ermee in dit voordeel toe te voegen aan de algemene reserve. Ook kan de raad zich vinden in de inzet - indien nodig - van het restant van de reserve Sociaal Domein van 235.000 euro voor uitgaven in de Jeugdhulp. Ondanks het incidentele voordeel van 118.000 euro toont de Zomernota voor de komende jaren een structureel negatief effect van 261.500 euro, welke is meegenomen in de Kadernota 2021-2024. Na het vaststellen van de Zomernota lieten de fracties in de Algemene beschouwingen hun licht over deze Kadernota schijnen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 19.06.20 | 11.06 UUR


advertentie

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Raadsvergadering Zwartewaterland via livestream te volgen

Op donderdag 11 juni 2020 vergadert de gemeenteraad van Zwartewaterland in het gemeentehuis in Hasselt. Vanwege de coronamaatregelen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn. De tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt het mogelijk om de vergadering via video livestream uit te zenden, om zo te voldoen aan de plicht om openbaar te vergaderen. De raadsvergadering van donderdag 11 juni is daarom te volgen via een video livestream.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.06.20 | 08.09 UUR


advertentie

Gratis webinar over ecologische paniek en politieke ethiek.

CU houdt online presentatie met Roel Kuiper

De komst van het coronavirus en de grote, verdrietige impact van het virus op onze samenleving veranderen onze leefwereld en de politiek. De ChristenUnie Zwartewaterland organiseert daarom een gratis webinar op dinsdag 9 juni aanstaande. Tijdens deze avond staat centraal het boek 'De wereld liefhebben'. 'Een boek over ecologische paniek en politieke ethiek. Voormalig CU-politicus Roel Kuiper en tevens auteur is uitgenodigd voor deze online vergadering', aldus CU.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.06.20 | 10.25 UUR

Publiek tijdens raadsvergadering niet toegestaan

Raadsvergadering Zwartewaterland op 11 juni 2020

De gemeenteraad vergadert tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 11 juni 2020. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. De gemeenteraad streeft er naar om deze raadsvergadering fysiek te houden in de raadszaal van de gemeente Zwartewaterland. In verband met de coronamaatregelen en de maximaal toegestane aanwezigen bij bijeenkomsten, is fysieke aanwezigheid van publiek tijdens deze vergadering niet mogelijk.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.06.20 | 09.29 UUR

Gemeenteraadsvergadering vanavond digitaal te volgen

Gemeenteraad komt (digitaal) bijeen voor vergadering

De voltallige Zwartewaterlandse gemeenteraad komt donderdagavond 28 mei 2020 voor het eerst, sinds het uitbreken van de coronacrisis, weer bijeen. Burgemeester Bilder en de griffier zijn in het gemeentehuis aanwezig. De overige raadsleden en de wethouders, de heer G. Knol, dhr. M. Slingerland en dhr. H. Rietman nemen vanuit huis, middels een livestream, deel aan de raadsvergadering.

LEES MEER... | DONDERDAG, 28.05.20 | 19.41 UUR


advertentie

College van burgemeester en wethouders in Zwartewaterland weer compleet

Harrie Rietman geïnstalleerd als nieuwe wethouder

De heer Harrie Rietman (64) uit Genemuiden is donderdagavond 12 maart 2020 geïnstalleerd als nieuwe wethouder in Zwartewaterland. Het college van burgemeester en wethouders is daarmee weer compleet. Op vrijdag 31 januari 2020 kwam het tot een breuk in de coalitie van ChristenUnie, SGP en BGZ. Na deze breuk was Spoelstra als voorzitter van de grootste fractie aan zet om een nieuwe coalitie te vormen. Al snel bleek een coalitie van ChristenUnie, SGP en PvdA het meest kansrijk. Deze nieuwe coalitie houdt vast aan het principe dat inwoners Zwartewaterland mogelijk maken.

LEES MEER... | DONDERDAG, 12.03.20 | 20.59 UUR


advertentie

Update 12 maart: Coronavirus (COVID-19)

Raadsvergadering Zwartewaterland nog openbaar

De gemeenteraadsvergadering in Zwartewaterland mag donderdag 12 maart 2020, ondanks door het kabinet hedenmiddag genomen verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan, nog steeds bijgewoond worden door publiek. John Smits (VVD) vroeg de voorzitter van het college van B&W en de gemeenteraad om de raadsvergadering van 26 maart 2020 alvast van de agenda te halen. 'Dat punt wordt op een later moment bepaald', aldus Bilder.

LEES MEER... | DONDERDAG, 12.03.20 | 19.54 UUR

CDA houdt algemene ledenvergadering in Hotel Zwartewater

Minister van Gehandicaptenzaken naar Zwartsluis

Woensdag 18 maart 2020 houdt het CDA Zwartewaterland haar algemene ledenvergadering. Hierbij zal aanwezig zijn de allereerste Minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink. Brink was, tot zijn benoeming tot officieuze minister, fractievoorzitter van het CDA Hardenberg en werkzaam in de zakelijke dienstverlening.

LEES MEER... | MAANDAG, 09.03.20 | 11.44 UUR

Nieuwe coalitie CU, SGP en PvdA

Met andere focus doorwerken aan Zwartewaterland

Wethouders en fractievoorzitters presenteren nieuwe coalitie

Wethouders en fractievoorzitters presenteren nieuwe coalitie© Astrid Mensink

Op vrijdag 6 maart 2020 gaven ChristenUnie, SGP en PvdA een toelichting op de nieuwe coalitie met Harrie Rietman als beoogd wethouder naast de zittende wethouders Gerrit Knol en Maarten Slingerland. De volgens eigen zeggen tevreden formateur Tamme Spoelstra liet weten dat het coalitieprogramma niet verandert, maar op onderdelen de focus wel. Dit omdat actuele ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en sommige uitdagingen om meer aandacht vragen dan twee jaar geleden. Ook omdat de gemeente er financieel anders voorstaat en natuurlijk ook omdat de PvdA nu onderdeel uitmaakt van de coalitie. "Die andere focus betreft meer aandacht voor kwetsbare groepen, leefbaarheid en duurzaamheid", aldus Spoelstra (CU).

LEES MEER... | VRIJDAG, 06.03.20 | 21.39 UUR

Ontwikkelingsvisie Hasselt Overwaters

Afspraken kleinschalige woningbouw onwrikbaar

Hasselt Overwaters

Hasselt Overwaters© Agriluchtfoto

Op verzoek van de ChristenUnie stond donderdag 27 februari 2020 de brief van het college over de ontwikkelingsvisie Hasselt Overwaters op de agenda van de raadsvergadering. Deze visie is opgesteld door projectontwikkelaar AM en betreft kleinschalige woningbouw in een landschappelijke setting. De agendering van deze brief was voor het CDA aanleiding om met een motie te komen. "De visie spreekt over het versterken van natuur en landschap, maar hoe doe je dat als er zeventien woningen met de nodige auto's en huisdieren komen", vroeg de heer Riezebosch (CDA) zich openlijk af.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 28.02.20 | 12.05 UUR

Inspreken op een onderwerp?

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Donderdag 27 februari 2020 vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Wilt u bij een gemeenteraadsvergadering inspreken op een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit aan het begin van de vergadering melden bij de griffier.

LEES MEER... | WOENSDAG, 26.02.20 | 06.40 UUR

Astrid Dijkstra keert terug als PvdA-fractievoorzitter

PvdA zet volgende stap om nieuwe coalitie te vormen

Als de Partij van de Arbeid deel gaat uitmaken van het college van Zwartewaterland met de coalitiepartners Christen Unie en SGP dan schuiven de sociaal-democraten, de heer Harrie Rietman naar voren geschoven als wethouder. Drs. Astrid I. Dijkstra neemt na twee jaar raadsafwezigheid weer plaats als PvdA-fractievoorzitter in de raad.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | MAANDAG, 17.02.20 | 09.47 UUR

'Coalitie ChristenUnie, SGP en PvdA meest kansrijk'

Drie partijen Zwartewaterland verkennen coalitie

ChristenUnie-fractievoorzitter Tamme Spoelstra en Marc Ooms (CU-raadslid) hebben de afgelopen periode verkennende gesprekken gevoerd met de andere fracties om snel weer een nieuwe coalitie te hebben in de gemeente Zwartewaterland. Dit gebeurde direct na de breuk in het college. In deze gesprekken is ook besproken hoe een nieuwe coalitie gevormd kan worden. "Om de snelheid erin te houden, hebben Tamme en Marc ook namens de SGP deze gesprekken gevoerd", geeft SGP-fractievoorzitter Klaas Huisbrink aan. De coalitiepartners CU en SGP vinden een coalitie met de PvdA het meest kansrijk, zo is de conclusie.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DONDERDAG, 13.02.20 | 09.00 UUR
Vandaag:
21° | 9°
Meer weer...
Morgen:
21° | 9°


LIVE SPORT
SC Genemuiden - SDC Putten 2-0
Achilles 1894 - DESZ 2-0
Vv Hattem - Olympia'28 2-0

advertentie
AGENDA

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.47958 s