Vrijdag 21.09.18 | 07.29 uur

Symposium met thema 'asbest' op 1 oktober 2018

CDA wil oplossing voor asbestopslag

De Statenfractie van het CDA in Overijssel wil dat het vele asbest dat van daken wordt gehaald niet langer alleen maar wordt opgeslagen. Er moet een definitieve oplossing komen om het asbest te recyclen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 23.08.18 | 15.22 UUR


advertentie

Raad stelt Kadernota 2019-2022 vast

Moties schuldenlast en ervencoaches van tafel

Na de Algemene Beschouwingen van twee weken geleden heeft de gemeenteraad op donderdag 5 juli 2018 de Kadernota 2019-2022 vastgesteld. Deze nota biedt de beleidsmatige en financiële kaders om later dit jaar tot de Programmabegroting 2019-2022 te komen. Voor vaststelling van de Kadernota passeerden nog wel drie moties de revue over respectievelijk het budget voor leefbaarheidsplannen, afbouwen van de schuldenlast en aansluiten bij het aanbod van ervencoaches. Echter, na enkele toezeggingen van wethouder Slingerland werden deze aangehouden dan wel ingetrokken en schaarde de raad zich unaniem achter de Kadernota 2019-2022.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | VRIJDAG, 06.07.18 | 16.16 UUR


advertentie

Burgemeester Bilder decoreert scheidend raadslid

Braamskamp ontvangt Koninklijke onderscheiding

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 5 juli 2018 heeft de heer Henk Braamskamp een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn inzet als volksvertegenwoordiger voor de voormalige gemeente Zwartsluis en als raadslid van de gemeente Zwartewaterland. "Uw vertrek uit de raad was niet geheel vrijwillig, ook niet geheel verwacht, maar als gevolg van de verkiezingsuitslag wel een feit", begon burgemeester Bilder zijn korte toespraak.

LEES MEER... | DONDERDAG, 05.07.18 | 22.19 UUR


advertentie

Moties Zwartewaterlandse fracties CDA, PvdA en VVD

Bosma: CDA wil duidelijkheid over schulden gemeente

Bosma: CDA wil duidelijkheid over schulden gemeente

Bosma: CDA wil duidelijkheid over schulden gemeente© DKN | RDV

Naar aanleiding van de Kadernota 2019-2022 Zwartewaterland, het document dat de opmaat is naar de begroting, dient het CDA Zwartewaterland, samen met PvdA en VVD, donderdag 5 juli 2018 twee moties in. De eerste betreft het terugdringen van de hoge schuldenlast van de gemeente. Fractievoorzitter Margreet Bosma: "Alhoewel het coalitieprogramma van CU, SGP en BGZ spreekt van een schuldenlast die verantwoord is verminderd, vinden wij geen heldere doelstelling. Wil je als gemeenteraad je controlerende functie kunnen uitoefenen moeten er duidelijk meetbare punten in een begroting terug te vinden zijn."

LEES MEER... | WOENSDAG, 04.07.18 | 13.54 UUR


advertentie

Algemene beschouwingen Kadernota 2019-2022

Positieve woorden en kritische noot voor plannen college

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 juni 2018 gaven de zeven fracties hun Algemene Beschouwingen op de Kadernota 2019-2022, de beleidsmatige en financiële kaders waarbinnen later dit jaar de Programmabegroting 2019-2022 wordt opgesteld. In de Kadernota spreekt het college, ondanks een aantal grote opgaven als de Omgevingswet en het Sociaal Domein, van een rooskleurig perspectief met zelfs ruimte voor nieuw beleid. Dit stemde ook de raad tevreden, maar hier en daar waren enkele kritische noten.

LEES MEER... | ZATERDAG, 23.06.18 | 19.16 UUR


advertentie

Aandacht voor de leefbaarheid op het platteland

Overijssel aan de slag met 'Digitale Dorpen'

Aandacht voor de leefbaarheid van het Overijssels platteland was er vandaag volop in de Statenzaal van de provincie Overijssel. Het eerder ingediende initiatiefvoorstel van het CDA kreeg tijdens de behandeling van de perspectief nota een belangrijk vervolg. Voor het plan om wonen voor oud en jong in de Overijsselse dorpen mogelijk te maken werd een motie aangenomen. Aan de hand daarvan wordt bij de behandeling van de begroting van 2019 een concreet voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd voor de uitvoering van de plannen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 22.06.18 | 08.00 UUR


advertentie

Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk

Kadernota biedt ruimte voor ambities coalitieakkoord

Op 21 juni en 5 juli 2018 bespreekt de gemeenteraad de Kadernota 2019-2022. Deze nota markeert de start van een nieuwe raadsperiode en is de eerste financiële uitwerking van het door ChristenUnie, SGP en BGZ geformuleerde coalitieakkoord 'Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk'. Ondanks een aantal grote opgaven, zoals de invoering van de Omgevingswet en de thema's in het Sociaal Domein, toont de Kadernota een rooskleurig perspectief. Zo blijkt er extra financiële ruimte om ambities uit het coalitieakkoord te realiseren.

LEES MEER... | DINSDAG, 12.06.18 | 18.14 UUR


advertentie

Jaarrekening 2017 laat positief resultaat zien

Gemeente Zwartewaterland weer financieel gezond

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2018 legt het college de Jaarrekening 2017 aan de gemeenteraad voor, welke een positief resultaat van afgerond 2,2 miljoen euro laat zien. Al bij de Zomernota 2017 heeft de gemeenteraad besloten 765.000 euro aan de algemene reserve toe te voegen, het college stelt voor daar nog eens 1.302.000 euro bij op te tellen. Voor het restant van het positieve resultaat, 112.000 euro om precies te zijn, heeft het college enkele specifieke doelen voor ogen.

LEES MEER... | DINSDAG, 12.06.18 | 17.15 UUR


advertentie

Gemeenteraad Zwartewaterland weer compleet

SGP-raadszetel Slingerland naar Karst Kolk

SGP-raadszetel Slingerland naar Karst Kolk

SGP-raadszetel Slingerland naar Karst Kolk© DKN | RDV

Na de benoeming van de nieuwe wethouders Gerrit Knol (CU), Maarten Slingerland (SGP) en Albert Coster (BGZ) van de gemeente Zwartewaterland, mocht na onderzoek van de geloofsbrief, de heer Karst Kolk de vrijvallende raadszetel van het SGP innemen. Kolk (SGP) was één van de vele afscheidnemende raadsleden, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

LEES MEER... | DONDERDAG, 31.05.18 | 21.57 UUR


advertentie

Afscheidsreceptie in gemeentehuis van Hasselt

Wethouders Speksnijder en Visserman nemen afscheid

Wethouders Speksnijder en Visserman nemen afscheid

Wethouders Speksnijder en Visserman nemen afscheid© DKN | RDV

Arie Speksnijder en Dick Visserman nemen afscheid als wethouder van de Gemeente Zwartewaterland. Ter gelegenheid daarvan is er een afscheidsreceptie op 5 juni. Alle inwoners van de gemeente zijn op dit moment van harte uitgenodigd.

LEES MEER... | DONDERDAG, 31.05.18 | 21.38 UUR

Wethouderskandidaten Zwartewaterland bekend

BGZ schuift Albert Coster naar voren als wethouder

BGZ schuift Albert Coster naar voren als wethouder

BGZ schuift Albert Coster naar voren als wethouder© DKN | RDV

De wethouderskandidaat voor BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) in de collegeonderhandelingen in Zwartewaterland is bekend. De nieuwe fractie heeft vanavond Albert Coster naar voren geschoven. De partij was de laatste in de coalitiegesprekken met CU en SGP, die een wethouderskandidaat bekend maakte. Coster is onder meer lid Stuurgroep IJsselvechtdelta en lid Platform Ruimtelijk Domein VNG Overijssel. De Hasselter is in Zwartewaterland de grote onbekende in dat gezelschap.

LEES MEER... | DONDERDAG, 31.05.18 | 21.33 UUR

Knol blijft, Slingerland en Coster nieuwe wethouders

Presentatie College van B&W Zwartewaterland

Maarten Slingerland, Albert Coster en Gerrot Knol

Maarten Slingerland, Albert Coster en Gerrot Knol© DKN | RDV

Hieronder vindt u de portefeuilleverdeling (taken en samenstelling) in het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland. De wethouders Gerrit Knol (CU), Maarten Slingerland (SGP) en Albert Coster (BGZ) zijn ieder aanspreekpunt voor dorpen en steden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 31.05.18 | 21.00 UUR

Inwoners maken gemeente mogelijk: Zwartewaterland heeft goud!

CU, SGP en BGZ presenteren coalitieakkoord

CU, SGP en BGZ presenteren coalitieakkoord

CU, SGP en BGZ presenteren coalitieakkoord© DKN | RDV

Op maandagavond 28 mei 2018 presenteerde de fracties van de ChristenUnie, SGP en BGZ, in het gemeentehuis, het coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Zwartewaterland. De titel van het akkoord 'Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk' maakt in één oogopslag duidelijk waar deze coalitie in deze raadsperiode het accent op legt.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | MAANDAG, 28.05.18 | 19.25 UUR

Inwoners van dorp welkom in De Blizzard

Borrelen met VVD Zwartewaterland in Zwartsluis

VVD Zwartewaterland wil ook na de verkiezingen contact blijven houden met inwoners van de gemeente. De fractie nodigt inwoners op vrijdag 1 juni 2018 uit voor een zogenaamde 'inwonersborrel'. Inwoners van Zwartsluis zijn welkom vanaf 19.00 uur bij Café-Brazzerie De Blizzard in Zwartsluis.

LEES MEER... | DINSDAG, 22.05.18 | 00.18 UUR

VVD wil duidelijkheid college over werkzaamheden in Hasselt

Bereikbaarheid Buiten de Enkpoort laat te wensen over

VVD Zwartewaterland heeft vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders wegens de bereikbaarheid van het appartementencomplex aan ‘Buiten de Enkpoort'in Hasselt. "Momenteel wordt de weg vernieuwd en is de straat gedurende zes weken afgesloten. Deze afsluiting zorgt ervoor dat de hulpdiensten moeilijker het appartementencomplex kunnen bereiken", aldus de fractie.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | MAANDAG, 14.05.18 | 13.01 UUR


advertentie

Vandaag:
17° | 14°
Meer weer...
Morgen:
18° | 12°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.70405 s