Woensdag 02.12.20 | 15.23 uur

De verkiezingstijd breekt weer aan...

Margreet Bosma kandidaat op CDA 'staartlijst' TK 2021!

Het CDA heeft ervoor gekozen om per kieskring te differentiŽren in de lengte van de staartlijst. Hiervoor is gekozen om herkenbare, lokale CDA-ers op de laatste plekken te positioneren. "Deze Ďlijstduwersí versterken de regionale herkenbaarheid of kiezersgroep van de lijst en zijn overtuigend in het uitdragen van het CDA-gedachtengoed. Zij zullen actief deelnemen aan de verkiezingsperiode in Overijssel maar hebben (vooralsnog) zelf geen ambities om zitting te nemen in de Kamer", aldus CDA Statenfractie Overijssel donderdag in een persbericht. Op de lijst staat Margreet Bosma, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Zwartewaterland.

LEES MEER... | DONDERDAG, 05.11.20 | 11.36 UUR


advertentie

Oppositiepartijen BGZ, CDA en VVD dienen motie in

Zeldzame motie van afkeuring tegen wethouder Knol

Oppositiepartijen BGZ, CDA en VVD in de gemeenteraad van Zwartewaterland hebben donderdag 29 okotober tijdens de digitale raadsvergadering een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Knol (CU). De onvrede richt zich rond Knarrenhof. De partijen vinden dit dossier niet passend bij het ambt van wethouder. "Deze mag namelijk nooit zijn invloed en stem gebruiken wanneer er sprake is van persoonlijke betrokkenheid op een dossier. Inzake dossier Knarrenhof is er door wethouder Knol meerdere malen in strijd gehandeld met de gedragscode voor wethouders."

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | VRIJDAG, 30.10.20 | 10.18 UUR


advertentie

Extra uitrit zorgt voor beroering in Hasselt

PvdA: Grote zorgen over veiligheid Zwartewaterweg

Raadslid Klaas Eenkhoorn heeft zijn zorgen geuit over de ontwikkelingen veiligheid van de Zwartewaterweg in Hasselt. De zorgen van het PvdA-raadslid over de veiligheid worden gedeeld door het college en ook de onvrede over het totale gebrek aan communicatie door provincie en waterschap. "Met verbazing zagen we deze week dat er een extra uitweg werd aangelegd op de Zwartewaterweg. Wij maken ons zorgen over de veiligheid voor de fietsers daar en over de verkeersveiligheid in het algemeen."

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DONDERDAG, 15.10.20 | 10.47 UUR


advertentie

Uitgangspunten uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont

Voortgezette vergadering gemeenteraad op 2 juli

De raad heeft besloten de vergadering van 25 juni jl. op donderdag 2 juli voort te zetten, waarbij alleen de afronding van de eerste termijn van het volgende bespreekpunt behandeld zal worden: Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont. De raadsvergadering zal te beluisteren zijn via ZwartewaterFM.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.07.20 | 14.13 UUR


advertentie

Raad stelt Kadernota 2021-2024 vast

Oppositie krijgt verhoging OZB-tarieven niet van tafel

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de raad de Kadernota 2021-2024 met een meerderheid van stemmen vastgesteld. Voor het zover was, dienden de oppositiepartijen CDA, BGZ, VVD en Gemeentebelangen twee amendementen en een motie in. Het doel was de voorgestelde verhoging van de OZB-tarieven van tafel te krijgen. De coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en PvdA gingen er echter niet in mee en dus blijft deze verhoging als reŽle optie staan om in het najaar een sluitende Programmabegroting te kunnen presenteren.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | MAANDAG, 29.06.20 | 11.21 UUR


advertentie

Raad bespreekt Zomernota en Kadernota

OZB-verhoging valt niet goed bij oppositie

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 juni 2020 stonden zowel de Zomernota als de Kadernota op de agenda. De Zomernota 2020 laat een incidenteel voordeel van 118.000 euro ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 zien. De raad stemde ermee in dit voordeel toe te voegen aan de algemene reserve. Ook kan de raad zich vinden in de inzet - indien nodig - van het restant van de reserve Sociaal Domein van 235.000 euro voor uitgaven in de Jeugdhulp. Ondanks het incidentele voordeel van 118.000 euro toont de Zomernota voor de komende jaren een structureel negatief effect van 261.500 euro, welke is meegenomen in de Kadernota 2021-2024. Na het vaststellen van de Zomernota lieten de fracties in de Algemene beschouwingen hun licht over deze Kadernota schijnen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 19.06.20 | 11.06 UUR

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Raadsvergadering Zwartewaterland via livestream te volgen

Op donderdag 11 juni 2020 vergadert de gemeenteraad van Zwartewaterland in het gemeentehuis in Hasselt. Vanwege de coronamaatregelen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn. De tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt het mogelijk om de vergadering via video livestream uit te zenden, om zo te voldoen aan de plicht om openbaar te vergaderen. De raadsvergadering van donderdag 11 juni is daarom te volgen via een video livestream.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.06.20 | 08.09 UUR


advertentie

Gratis webinar over ecologische paniek en politieke ethiek.

CU houdt online presentatie met Roel Kuiper

De komst van het coronavirus en de grote, verdrietige impact van het virus op onze samenleving veranderen onze leefwereld en de politiek. De ChristenUnie Zwartewaterland organiseert daarom een gratis webinar op dinsdag 9 juni aanstaande. Tijdens deze avond staat centraal het boek 'De wereld liefhebben'. 'Een boek over ecologische paniek en politieke ethiek. Voormalig CU-politicus Roel Kuiper en tevens auteur is uitgenodigd voor deze online vergadering', aldus CU.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.06.20 | 10.25 UUR


advertentie

Publiek tijdens raadsvergadering niet toegestaan

Raadsvergadering Zwartewaterland op 11 juni 2020

De gemeenteraad vergadert tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 11 juni 2020. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. De gemeenteraad streeft er naar om deze raadsvergadering fysiek te houden in de raadszaal van de gemeente Zwartewaterland. In verband met de coronamaatregelen en de maximaal toegestane aanwezigen bij bijeenkomsten, is fysieke aanwezigheid van publiek tijdens deze vergadering niet mogelijk.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.06.20 | 09.29 UUR

Gemeenteraadsvergadering vanavond digitaal te volgen

Gemeenteraad komt (digitaal) bijeen voor vergadering

De voltallige Zwartewaterlandse gemeenteraad komt donderdagavond 28 mei 2020 voor het eerst, sinds het uitbreken van de coronacrisis, weer bijeen. Burgemeester Bilder en de griffier zijn in het gemeentehuis aanwezig. De overige raadsleden en de wethouders, de heer G. Knol, dhr. M. Slingerland en dhr. H. Rietman nemen vanuit huis, middels een livestream, deel aan de raadsvergadering.

LEES MEER... | DONDERDAG, 28.05.20 | 19.41 UUR

College van burgemeester en wethouders in Zwartewaterland weer compleet

Harrie Rietman geÔnstalleerd als nieuwe wethouder

De heer Harrie Rietman (64) uit Genemuiden is donderdagavond 12 maart 2020 geÔnstalleerd als nieuwe wethouder in Zwartewaterland. Het college van burgemeester en wethouders is daarmee weer compleet. Op vrijdag 31 januari 2020 kwam het tot een breuk in de coalitie van ChristenUnie, SGP en BGZ. Na deze breuk was Spoelstra als voorzitter van de grootste fractie aan zet om een nieuwe coalitie te vormen. Al snel bleek een coalitie van ChristenUnie, SGP en PvdA het meest kansrijk. Deze nieuwe coalitie houdt vast aan het principe dat inwoners Zwartewaterland mogelijk maken.

LEES MEER... | DONDERDAG, 12.03.20 | 20.59 UUR

Update 12 maart: Coronavirus (COVID-19)

Raadsvergadering Zwartewaterland nog openbaar

De gemeenteraadsvergadering in Zwartewaterland mag donderdag 12 maart 2020, ondanks door het kabinet hedenmiddag genomen verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan, nog steeds bijgewoond worden door publiek. John Smits (VVD) vroeg de voorzitter van het college van B&W en de gemeenteraad om de raadsvergadering van 26 maart 2020 alvast van de agenda te halen. 'Dat punt wordt op een later moment bepaald', aldus Bilder.

LEES MEER... | DONDERDAG, 12.03.20 | 19.54 UUR

CDA houdt algemene ledenvergadering in Hotel Zwartewater

Minister van Gehandicaptenzaken naar Zwartsluis

Woensdag 18 maart 2020 houdt het CDA Zwartewaterland haar algemene ledenvergadering. Hierbij zal aanwezig zijn de allereerste Minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink. Brink was, tot zijn benoeming tot officieuze minister, fractievoorzitter van het CDA Hardenberg en werkzaam in de zakelijke dienstverlening.

LEES MEER... | MAANDAG, 09.03.20 | 11.44 UUR

Nieuwe coalitie CU, SGP en PvdA

Met andere focus doorwerken aan Zwartewaterland

Wethouders en fractievoorzitters presenteren nieuwe coalitie

Wethouders en fractievoorzitters presenteren nieuwe coalitie© Astrid Mensink

Op vrijdag 6 maart 2020 gaven ChristenUnie, SGP en PvdA een toelichting op de nieuwe coalitie met Harrie Rietman als beoogd wethouder naast de zittende wethouders Gerrit Knol en Maarten Slingerland. De volgens eigen zeggen tevreden formateur Tamme Spoelstra liet weten dat het coalitieprogramma niet verandert, maar op onderdelen de focus wel. Dit omdat actuele ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en sommige uitdagingen om meer aandacht vragen dan twee jaar geleden. Ook omdat de gemeente er financieel anders voorstaat en natuurlijk ook omdat de PvdA nu onderdeel uitmaakt van de coalitie. "Die andere focus betreft meer aandacht voor kwetsbare groepen, leefbaarheid en duurzaamheid", aldus Spoelstra (CU).

LEES MEER... | VRIJDAG, 06.03.20 | 21.39 UUR

Ontwikkelingsvisie Hasselt Overwaters

Afspraken kleinschalige woningbouw onwrikbaar

Hasselt Overwaters

Hasselt Overwaters© Agriluchtfoto

Op verzoek van de ChristenUnie stond donderdag 27 februari 2020 de brief van het college over de ontwikkelingsvisie Hasselt Overwaters op de agenda van de raadsvergadering. Deze visie is opgesteld door projectontwikkelaar AM en betreft kleinschalige woningbouw in een landschappelijke setting. De agendering van deze brief was voor het CDA aanleiding om met een motie te komen. "De visie spreekt over het versterken van natuur en landschap, maar hoe doe je dat als er zeventien woningen met de nodige auto's en huisdieren komen", vroeg de heer Riezebosch (CDA) zich openlijk af.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 28.02.20 | 12.05 UUR
Vandaag:
5° | 4°
Meer weer...
Morgen:
6° | 4°


AGENDA
  • Woensdag 02.12.20
  • Donderdag 03.12.20
  • Vrijdag 04.12.20
  • Zaterdag 05.12.20
  • Zondag 06.12.20
  • Maandag 07.12.20
  • Dinsdag 08.12.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.51737 s