Woensdag 07.12.22 | 12.30 uur

Zwartewaterland uit ongenoegen over gang van zaken

'Aanvliegroute Lelystad Airport over Genemuiden'

Lelystad Airport

Lelystad Airport© Bram van de Biezen

Tijdens de raadsvergadering van 19 december jl. heeft burgemeester Bilder kort stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport. De uitbreiding van de luchthaven kan voor Zwartewaterland gevolgen hebben, omdat één van de routescenario’s in de plannen uitgaat van vluchten over gemeentelijk grondgebied. Het gaat om een aanvliegroute richting Lelystad Airport waarbij vliegtuigen langs de woonkern Genemuiden de landing inzetten.

Hoeveel vluchten er zijn te verwachten en of de vliegtuigen geluidhinder veroorzaken is nog niet bekend.

Op 13 en 15 januari a.s. organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu een informatiebijeenkomst over de uitbreiding van luchthaven Lelystad. Ook de inwoners van de gemeente Zwartewaterland worden hiervoor uitgenodigd.

De bijeenkomst op 13 januari a.s. vindt plaats om 20.30 uur in Hotel Dennenhoeve, Elspeterweg 14 in Nunspeet; De bijeenkomst op 15 januari a.s. vindt plaats om 20.30 uur in Theater Agora, Agorabaan 12 in Lelystad.

Burgemeester Bilder merkt op dat de gemeente op geen enkele wijze vanuit het ministerie is geïnformeerd over de plannen. Het college heeft daarom richting het ministerie haar ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken. Tevens wenst het college opheldering over het routescenario en de mogelijke gevolgen voor de gemeente. Nadere informatie over de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van luchthaven Lelystad wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website (www.zwartewaterland.nl) of via de website: www.alderstafel.nl

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 07.01.14 | 13.56 UUR


advertentie

Vandaag:
1° | 0°
Meer weer...
Morgen:
0° | -2°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.18825 s