Woensdag 07.12.22 | 12.30 uur

Extra informatieavond voor inwoners van Zwartewaterland

Mastenbroek dupe van uitbreiding luchthaven Lelystad

Luchthaven Lelystad

Luchthaven Lelystad© Bram van de Biezen

In 2008 heeft het kabinet bepaald dat een deel van de groei van de luchtvaart in Nederland opgevangen moet worden op de luchthavens Eindhoven en Lelystad in plaats van op Schiphol. De eventuele uitbreiding van Lelystad Airport heeft ook gevolgen voor de gemeente Zwartewaterland, want een deel van de voorgenomen aanvliegroute gaat over Mastenbroek. "Het gaat dan wel om dalend verkeer, wat minder overlast veroorzaakt dan stijgende vliegtuigen, maar het is evenwel goed om de zaak in de gaten te houden," aldus burgemeester Bilder.

Eind vorig jaar heeft het college richting het ministerie haar ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken. Bilder: "Wij zijn wat laat betrokken geraakt bij deze ontwikkelingen van de uitbreiding. Aanvankelijk helemaal niet op de hoogte gehouden, maar men vliegt wel over Zwartewaterland!"

Anderstafel
Onder leiding van voormalig minister Hans Alders, wordt het kabinet geadviseerd over de ontwikkelingen van de luchthaven Lelystad. De zogenaamde Anderstafel is in het leven geroepen om tot een gedragen advies aan het kabinet te komen en dit uit te voeren in overleg met regionale en landelijke overheden, de luchtvaartsector en bewoners.

In een briefadvies van eind mei stelt Hans Alders aan Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu de voorkeur voor routevarieant B+. De Alderstafel stelt wel dat deze voorkeur betekent dat er extra aandacht in de informatievoorziening zal dienen te zijn voor de gemeenten in Overijssel (zoals Kampen, Zwolle en Zwartewaterland) en in Gelderland (zoals Elburg en Oldebroek) die bij B+ meer te maken krijgen met de effecten van het vliegverkeer dan in andere varianten. De extra aandacht zal mede vorm krijgen door in dat gebied te houden informatiebijeenkomsten door de Alderstafel. Voor de gemeente Zwartewaterland is dat een informatieavond op 23 juni 2014 om 20.00 uur in De Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle. Tijdens de bijeenkomst zal Hans Alders een toelichting geven op de voorgenomen ontwikkeling. Daarnaast is er een vraag-en-antwoordsessie met leden van de Alderstafel.

Bilder kan momenteel over de frequentie van het aantal vliegtuigen nog niets zeggen: "We hebben nog geen inzicht in aantallen en de gevolgen daarvan." Het Ontwerp luchthavenbesluit en Millieu Effect Rapportage (MER) liggen vanaf 20 juni ter inzage. In het MER staan de effecten beschreven die luchthaven Lelystad heeft op de omgeving.

Of de gemeente hier nog wat tegen kan doen, betwijfeld de burgemeester. "Het is zo moloch waar je tegen strijdt. Maar het is wel altijd goed om belangen te behartigen, de zaak goed in kaart te brengen en kijken wat de consequenties zijn." Bilder houdt er rekening mee dat het advies van de Anderstafel wordt overgenomen.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 12.06.14 | 18.23 UUR


advertentie

Vandaag:
1° | 0°
Meer weer...
Morgen:
0° | -2°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.18689 s