Dinsdag 02.06.20 | 16.14 uur

Gezamenlijke zienswijze provincie en gemeenten

'Beperk milieugevolgen uitbreiding Lelystad Airport'

Vijftien Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel dienen een gezamenlijke zienswijze in over de aansluitroutes voor Lelystad Airport. Inzet van de samenwerkende overheden is dat de overlast voor de inwoners van Overijssel wordt voorkomen of beperkt. Tevens roepen de overheden nogmaals op het besluitvormingsproces over de uitbreiding van Lelystad Airport te verbeteren, waarbij meer inzicht ontstaat in argumenten en weging ervan en waarbij inwoners en decentrale overheden worden betrokken.

Ernstig en zorgwekkend
In de zienswijze geeft de regio onder meer aan dat zij onaangenaam verrast is dat de informatie in de milieueffectrapportage niet blijkt te kloppen. De regio vindt dit ernstig en zorgwekkend. Hierdoor is de geluidshinder mogelijk ernstiger dan eerder bekend werd gemaakt. Bovendien dragen de fouten niet bij aan het vertrouwen in een zorgvuldig proces. De provincie en gemeenten roepen de minister op om de fouten te herstellen, en inzichtelijk te maken wat de milieueffecten zijn van nieuwe aannames over het verdeling van het vliegverkeer over de verschillende vliegroutes.

Glijvlucht of snel dalen?
De gepresenteerde aansluitroutes betekenen dat boven Overijssel over een afstand van ca. 30 kilometer (van de grens met Duitsland tot Lemelerveld) 3600 meter moet worden gedaald. Er is bij dit snel dalen geen sprake van een geleidelijke glijvlucht, waarbij weinig motorvermogen nodig is. De regio wil meer informatie over de geluidsgevolgen hiervan, en wil dat het alternatief (wel een glijvlucht) dat door Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en HoogOverijssel is aangereikt serieus wordt onderzocht.

Toezeggingen en moties
Daarnaast wil de regio de nieuwe minister houden aan een aantal toezeggingen van haar voorgangster en moties die in de Tweede Kamer zijn aangenomen:

Dat vliegen boven het “oude land” onder de 1800 meter slechts bij hoge uitzondering plaatsvindt.

Dat wordt gekoerst op een snelle herindeling van het luchtruim, en dat daarbij structureel hogere vliegroutes voor Oost-Nederland prioriteit krijgen.

Dat de daadwerkelijke gerealiseerde milieueffecten in beeld worden gebracht door deze te monitoren (geluid, gezondheid).

Dat de regio tijdig wordt geďnformeerd en betrokken bij besluitvorming over eventuele nieuwe vliegroutes boven Overijssels grondgebied, wanneer deze in de consultatie naar voren komen.

Dat optimalisaties voor Oost-Nederland die in het kader van de toekomstige herindeling van het luchtruim naar voren komen, met voorrang worden geďmplementeerd.

Dat de regio actief en rechtstreeks wordt betrokken bij de herindeling van het luchtruim.


Tot slot dringen de provincie en gemeenten aan op een spoedig bestuurlijk overleg tussen de nieuwe minister en een bestuurlijke vertegenwoordiging uit de regio.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

Gerelateerde artikelen:

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 01.11.17 | 15.43 UUR


advertentie

Vandaag:
25° | 9°
Meer weer...
Morgen:
23° | 8°


AGENDA
  • Dinsdag 02.06.20
  • Woensdag 03.06.20
  • Donderdag 04.06.20
  • Vrijdag 05.06.20
  • Zaterdag 06.06.20
  • Zondag 07.06.20
  • Maandag 08.06.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.331 s