Zaterdag 06.06.20 | 08.06 uur

Inwoners maken gemeente mogelijk: Zwartewaterland heeft goud!

CU, SGP en BGZ presenteren coalitieakkoord

CU, SGP en BGZ presenteren coalitieakkoord

CU, SGP en BGZ presenteren coalitieakkoord© DKN | RDV

Op maandagavond 28 mei 2018 presenteerde de fracties van de ChristenUnie, SGP en BGZ, in het gemeentehuis, het coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Zwartewaterland. De titel van het akkoord 'Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk' maakt in ťťn oogopslag duidelijk waar deze coalitie in deze raadsperiode het accent op legt.

De coalitie en het akkoord kwam tot stand onder begeleiding van formateur Tamme Spoelstra. Tamme liet al tijdens de formatie weten dat 'samenwerken met inwoners op ťťn moest staan en dat daarnaast ook de veilige leefomgeving, de centra en kernen, middenstand en bedrijfsleven en de gemeentelijke organisatie en financiŽn een belangrijke rol diende te spelen tijdens het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord dat zojuist aan de pers is gepresenteerd schetst dan ook de ambities voor de komende vier jaar onder het motto 'Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk'.

Met dit akkoord willen ChristenUnie, SGP en GBZ de komende vier jaar op hoofdlijnen en uitgangspunten sturen. Daarbij verschaft het akkoord inzicht in de missie en visie van de coalitiepartijen.

Wat staat er zoal in het coalitieakkoord?
In 2022 is Zwartewaterland een vitale en sociaal sterke gemeente. De inwoners zijn en voelen zich betrokken bij hun directe leefomgeving in de kern en wijk. Zij kijken als vanzelfsprekend naar elkaar om. De vrijwillige inzet van onze inwoners is onmisbaar sociaal kapitaal. Als gemeente faciliteren wij deze op maat. We verbinden initiatieven concreet met de gemeentelijke ambities en idealen. De gemeente helpt waar nodig vanuit preventief sociaal beleid. Onze inwoners kijken naar elkaar om en helpen elkaar vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. Vele vrijwilligers en mantelzorgers zetten zich voor 100% in om dienstbaar te zijn aan elkaar, de leefomgeving, de vele verenigingen en de maatschappelijke instellingen. Zwartewaterland heeft goud in handen en daar mogen we trots op zijn.

Inwoners zijn het sociale kapitaal van onze samenleving. Hoe werkt dat?
- Samenwerking met inwoners
- Steun voor vrijwilligers en mantelzorg
- Statushouders: nieuwe inwoners in onze gemeente

De leefwereld van onze inwoners staat centraal!
- Zorg
- Zorg voor kinderen en jongeren
- Arbeidsparticipatie
- Armoede en Schulden
- Onderwijs
- Oudere inwoners in onze gemeente
- Bewegen, sport en cultuur

Wat is/wordt de komende vier jaar duurzaam verbonden? De mens, leefomgeving en economie!
- Energietransitie
- Water en klimaatadaptatie
- Afval

Wat gaan de inwoners merken? De veilige leefomgeving van onze gemeente is/wordt merkbaar verbeterd.
- Politie en brandweer
- Verkeersveiligheid

Levendig en vitaal! Dat geldt voor onze centra, kernen en buitengebied.
- Ruimte
- Duurzaam Wonen
- Parkeren en autoís (Gratis parkeren blijft behouden, ook in de centra.)
- Fietsers en voetgangers
- Openbaar vervoer
- Ontmoeting in een vitaal centrum
- RecreŽren

Onze middenstand en het bedrijfsleven floreren
- Ondernemen
- Werkgelegenheid en samenwerking met ondernemers
- Gezonde agrarische sector

De kwalificatie van de gemeente Zwartewaterland is flexibel, transparant en financieel gezond
- Communicatie en dienstverlening
- Financieel gezond en een lagere schuldquote

De drie fracties voelen dat zij door de uitslag van de raadsverkiezingen op 19 maart jl. het vertrouwen van een groot deel van de inwoners van Zwartewaterland hebben om de komende vier jaar de gemeente te besturen. Dit vertrouwen moet dagelijks verdiend worden. Zichtbaar zijn en goed contact met alle belanghebbenden is en blijft daarom van groot belang.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

Gerelateerde artikelen:

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 28.05.18 | 19.25 UUR


advertentie

Vandaag:
16° | 6°
Meer weer...
Morgen:
14° | 3°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.3868 s