Vrijdag 12.08.22 | 21.27 uur

Nieuwe ontsluitingsweg weer een stap dichterbij

Alle seinen op groen voor herontwikkeling Bodewes

De gemeenteraad heeft donderdag 9 december 2021 ingestemd met het collegevoorstel om de locatie Bodewes te herontwikkelen van een industriële naar een recreatieve functie. Op deze locatie was sinds 1923 scheepswerf Bodewes gevestigd. Met het vertrek van Bodewes ging in 2015 een stuk historie voor Hasselt verloren. Voor het bestemmingsplan herontwikkeling, locatie Scheepswerf Bodewes heeft Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), samen met Schagen, op verzoek van de provincie Overijssel, een plan ontwikkeld om het terrein weer vitaal te maken.

Op de voormalige locatie van Bodewes ziet het college van Burgemeester en wethouders in de toekomst een groen bolwerk met recreatiewoningen en een haven.

Eerste motie
Vanaf het begin was duidelijk dat aan dit plan een motie werd gehangen van CDA, BGZ en VVD. De partijen zagen liever op deze locatie starterswoningen voor inwoners van Zwartewaterland, in plaats van recreatiewoningen. Bilder kon niet anders dan constateren dat de motie onvoldoende werd ondersteund.

Tweede motie
In een tweede motie vroegen de partijen PvdA, SGP, Gemeentebelangen en ChristenUnie aan het college om met een voorstel te te komen dat dit (toch) mogelijk maakt, elders binnen de gemeentegrenzen. Dit naar aanleiding van de herontwikkeling Bodewes te Hasselt. De partijen willen versneld bouwen (en extra woningbouw) in Zwartewaterland, waarbij vooral behoefte bestaat aan woningen voor starters, levensloopbestendige woningen en sociale huurwoningen. ‘De gemeente Zwartewaterland beschikt met name in het projectgebied Hasselt om de Weede over voldoende bouwgrond om daar op korte termijn een extra impuls te geven aan de woningmarkt in genoemde sectoren,’ vult Klaas Huisbrink, fractievoorzitter SGP, aan. Deze laatste motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Het plan van Herontwikkelingsmaatschappij Overijssel (HMO) bestaat uit 25 recreatiewoningen, 11 recreatieappartementen, een haven met 60 aanlegsteigers en 20 bootloodsen en twee bedrijfswoningen. Verkeer vanaf de Van Nahuysweg ziet straks een nieuw park, omsloten door een groen bolwerk. Voor watertoeristen biedt het bolwerk een heel andere aanblik. Zij zien een robuuste gevel van gemetselde recreatiewoningen.

"Hasselt heeft als historische Hanzestad veel te bieden. En andersom hebben de toeristen Hasselt ook veel te bieden. De bestedingen van bezoekers zijn belangrijk voor de lokale economie en de werkgelegenheid", aldus wethouder Harrie Rietman. Het nieuwbouwplan wordt straks ontsloten met een parallelweg langs de Hasselterweg. Hiervoor wordt de Van Nahuysweg doorgetrokken tot aan de Rotonde in de N331. Rietman: "Dit biedt ook mogelijkheden voor het nieuwe verkeerscirculatieplan voor de binnenstad waaraan we werken."

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 09.12.21 | 22.24 UUR


advertentie

Quote=vooral behoefte bestaat aan woningen voor starters, levensloopbestendige woningen en sociale huurwoningen

kan die uitspraak eens getalsmatig worden toegelicht aub?
Wim | Hasselt | WOENSDAG, 19.01.22 | 12.29 UUR | Kwetsend of ongepast?
De recreatiewoningen zullen ongetwijfeld permanent bewoond worden.
Jaap | Hasselt | VRIJDAG, 10.12.21 | 05.40 UUR | Kwetsend of ongepast?
Vandaag:
34° | 13°
Meer weer...
Morgen:
27° | 14°


AGENDA
  • Zondag 14.08.22
  • Maandag 15.08.22
  • Dinsdag 16.08.22
  • Woensdag 17.08.22
  • Donderdag 18.08.22
  • Vrijdag 19.08.22
  • Zaterdag 20.08.22
  • Volledige agenda...

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.4583 s