Vrijdag 12.08.22 | 21.27 uur

Organisatie wil gesprek met lokale energie- en gebiedsverenigingen

Ondernemerskring Genemuiden wil met windenergie industrie toekomstbestendig maken

Ondernemerskring Genemuiden wil windenergie opwekken in de regio. Volgens de ondernemerskring, die een onderzoek liet uitvoeren naar de verduurzaming van de industrie, is windenergie in alle gevallen noodzakelijk om de industrieterreinen in Genemuiden en Hasselt toekomstbestendig te maken. En daarmee de volledige productieketen en regionale werkgelegenheid te behouden. Afgelopen weken heeft de ondernemerskring haar plannen al bij een aantal gemeenteraadsleden toegelicht. Bovendien wil de organisatie graag in gesprek gaan met belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld lokale energie- en gebiedsverenigingen en natuur- en milieuorganisaties.

Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen
De Rijksoverheid wil dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot. “Het einde van het gebruik van fossiele brandstoffen komt in zicht. En dat is ook nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Als mens, maar ook als bedrijfsleven hebben wij een verantwoordelijkheid. Niet alleen voor deze generatie, maar ook voor de generaties na ons,” aldus Ondernemerskring Genemuiden.

“Het probleem is dat de industrie nu nog grotendeels afhankelijk is van fossiele energie. Van alle sectoren is de industrie de grootste energieverbruiker. De industrieterreinen in Genemuiden en Hasselt stoten daardoor veel CO2 uit. Ongeveer 2% van de totale CO2-uitstoot van Overijssel komt bij ons vandaan. Daar moeten we echt wat aan doen.” Dat meldt Ondernemerskring Genemuiden,

Behoud van productieketen en werkgelegenheid
De industrie biedt werk aan duizenden mensen in de regio. “De hele productieketen is bij ons aanwezig. Dat is bijzonder en kenmerkend voor onze industrie en daar zijn we trots op. Het is echter ook een reden voor ons forse energieverbruik. Eveneens zijn we trots op de aanwijzing als topwerklocatie. Maar om de hele productieketen en werkgelegenheid te behouden moeten we ons voorbereiden op de toekomst,” benoemt de ondernemerskring. “Dat kan door veel minder afhankelijk te worden van fossiele brandstof en door zelf grootschalig duurzame energie op te wekken.” De ondernemerskring gaat daarnaast onderzoeken hoe ze kunnen besparen met de verduurzaming van productieprocessen.

Onderzoek naar verschillende mogelijkheden
Om de mogelijkheden voor de energietransitie van de industrie in Genemuiden en Hasselt in kaart te brengen, hebben Ondernemerskring Genemuiden en de provincie Overijssel een onderzoek laten uitvoeren door TNO, QING Sustainable en Fit Our Future. De energiebureaus onderzochten de opties zon, wind, opslag, gas, waterstof, geothermie en waterkracht en kwamen tot de conclusie dat windenergie in alle gevallen een belangrijke eerste stap is richting een energieneutraal industrieterrein. De regio is windrijk. Windturbines kunnen erg veel energie opwekken, door het jaar heen gelijkmatig verspreid. Bovendien lijkt de realisatie haalbaar in de tijd die er nog is. Ondertussen kunnen de industrieterreinen nog meer besparen met de elektrificatie van productieprocessen. De ondernemerskring wil verder onderzoeken wat daarvoor de mogelijkheden zijn en heeft dit onderwerp hoog op de agenda gezet.

Beleidskaders en participatie
Een belangrijke vervolgstap is te onderzoeken binnen welke beleidskaders windenergie mogelijk is. Afgelopen weken heeft Ondernemerskring Genemuiden al met een aantal raadsleden van de gemeente Zwartewaterland over het initiatief gesproken. De organisatie wil op korte termijn ook verder met het college van B en W en de provincie Overijssel in gesprek gaan. Daarnaast zal de ondernemerskring onderzoeken welke locaties in aanmerking komen voor het windplan. De ondernemerskring beseft goed dat een gedegen windplan staat of valt bij een goede dialoog met de omgeving. “We vinden het heel belangrijk dat de windmolens voor de omgeving van betekenis kunnen zijn,” vertelt de ondernemerskring. “Daarom starten we een participatieproces waarbij we de omgeving al in een vroeg stadium mee laten denken over het windplan. Bijvoorbeeld over de positie en inrichting. En over de financiële participatiemogelijkheden. We gaan binnenkort graag al het gesprek aan met energie- engebiedscoöperaties en natuur- en milieuorganisaties”.

Over OK Genemuiden
De Ondernemerskring Genemuiden is een actieve ondernemersvereniging met ruim 160 leden. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van het industrieterrein in Genemuiden in de ruimste zin des woords. De OK is al ruim 25 jaar actief.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 16.12.21 | 16.12 UUR


advertentie

Waarom geen zonnepanelen op de kilometers lange daken van de bedrijfspanden? Geeft geen horizonvervuiling en geluidsoverlast voor allen die er in de buurt wonen.
Albert | Genemuiden | DONDERDAG, 16.12.21 | 19.08 UUR | Kwetsend of ongepast?
Vandaag:
34° | 13°
Meer weer...
Morgen:
27° | 14°


AGENDA
  • Zondag 14.08.22
  • Maandag 15.08.22
  • Dinsdag 16.08.22
  • Woensdag 17.08.22
  • Donderdag 18.08.22
  • Vrijdag 19.08.22
  • Zaterdag 20.08.22
  • Volledige agenda...

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.22242 s