Donderdag 26.01.23 | 13.56 uur

Onderhoud en verbeteringen aan belangrijke ontsluitingsweg

N377 Hasselt - De Lichtmis gaat in drie fases op de schop

De belangrijke ontsluitingsweg, N377 Hasselt - De Lichtmis gaat in het najaar 2022 op de schop. In drie fases gaat de provincie Overijssel de weg aanpassen en veiliger maken.

Fase 1: Vervangen waterkant Oude Vaart (Hasselt - ’t Rakje, start najaar 2022). Dit is het deel van hectometerpaal km 1,5 (bebouwde kom van Hasselt) tot hectometerpaal km 2,95 (buurtschap ’t Rakje). De bestaande beschoeiing (waterkant) tussen Hasselt en ‘t Rakje is gemaakt van houten palen. Die beschoeiing is in een slechte staat. De houten palen worden vervangen door een betonnen damwand. De damwand wordt iets verder geplaatst in de Oude Vaart zodat de wegberm breder wordt. Voor de damwand komt een natuurvriendelijke vooroever die de biodiversiteit vergroot. Er wordt gewerkt vanaf het water, dus het verkeer op de N377 heeft weinig last van de werkzaamheden.

Fase 2: Nieuw wegontwerp en grondvoorbereiding (’t Rakje - De Lichtmis, start voorjaar 2023). In overleg met aanwonenden en andere geïnteresseerden maakt de provincie een nieuw wegontwerp van de bebouwde kom van Hasselt (hectometerpaal km. 1,5) tot aan de verkeerslichten bij De Lichtmis (hectometerpaal km. 7,1). De rijstroken worden breder, zodat de kans op frontale aanrijdingen kleiner wordt en er minder schade optreedt aan de weg. Ook wil Overijssel de bermen breder maken zodat ze een veilige uitwijk- of pechruimte worden.

Als het ontwerp afgerond is, gaat de provincie de grondwerken voorbereiden tussen ’t Rakje (ongeveer km 3,0) tot aan De Lichtmis (km 7,1). Het grondwerk (aanbrengen van zand en grond) is nodig, omdat de weg en bermen breder worden of misschien zelfs iets verschoven worden. Dan past de weg niet meer bovenop de bestaande dijk. Overijssel verwacht dat het grondwerk in het najaar van 2023 uitgevoerd wordt.

Fase 3: Onderhoud en verbeteringen (Hasselt - De Lichtmis, start 2025 of 2026). De provincie Overijssel voert het onderhoud uit aan de weg tussen hectometerpaal km 1,5 en hectometerpaal km 7,1. De verwachting is dat het grondwerk uit fase 2 ongeveer twee jaar moet inklinken voordat zij de nieuwe weg kunnen aanleggen. In 2025 of 2026 gaat Overijsel de volledige rijbaan verwijderen en opnieuw opbouwen. De wegbermen zijn al eerder (in fase 2) breder en veiliger gemaakt. In deze fase wordt ook de rijstroken verbreed. Dan kan alleen als er voldoende (extra) geld is. Dat hangt onder meer af van het ontwerp dat in fase 2 wordt opgesteld. In 2023 of 2024 besluiten ze over de mogelijke verbreding van de rijstroken.

De werkzaamheden in de verschillende fasen gaan gevolgen hebben voor het verkeer op de N377. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke gevolgen.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 12.08.22 | 21.23 UUR


advertentie

De rijstroken worden breder zodat er nog harder gereden kan worden!?
Jaap | Hasselt | ZATERDAG, 13.08.22 | 13.17 UUR | Kwetsend of ongepast?
Vandaag:
7° | 0°
Meer weer...
Morgen:
8° | -3°advertentie
AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.18087 s