Zaterdag 22.01.22 | 12.45 uur

Raad kiest voor aanscherping huidig ketenbeleid

Meer toezicht op keten in Zwartewaterland

Nadat twee weken geleden de stemmen staakten (negen voor, negen tegen), ging de gemeenteraad op donderdag 24 september 2015 met een meerderheid van stemmen wel akkoord met de voorgestelde actualisatie van het ketenbeleid 'Meesturen achter de voordeur'. Daarmee wordt het beleid, dat op hoofdlijnen goed functioneert, op drie punten aangescherpt. Zo kent het beleid nu een duidelijke ondergrens van het begrip 'keet', zijn er structurele afspraken over alcoholpreventie gemaakt en komt er meer toezicht vanuit politie en jongerenwerk (het koppel).

Als gezegd, functioneert het huidige ketenbeleid op hoofdlijnen goed. Het aantal (illegale) keten daalde van vijftien naar vijf. Bovendien zijn bij gemeente en politie nauwelijks klachten binnengekomen en is de overlast van groepen jongeren op straat afgenomen. Voor het college - en nu dus ook voor de raad - alle reden om door te willen gaan met de 'aanpak op basis van gemeenschappelijk vastgestelde normen', waarbij het ketenbeleid niet exclusief iets vanuit de gemeente is, maar vooral door jongeren, ouders en eigenaar gedragen wordt.

In het huidige beleid stond al vast dat een keet zich op privéterrein (woning of bedrijf) moet bevinden. Bijeenkomsten hebben een besloten karakter met maximaal dertig personen en van alcoholverkoop mag geen sprake zijn. De keet staat open voor politie en jongerenwerk en voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Natuurlijk mag er geen sprake zijn van overlast voor de omgeving. Daar komt nu bij dat de gemeente een tuinhuisje of garagebox met de uitstraling van een ontmoetingsplek nu ook als keet aanmerkt. Dat geldt niet voor bouwwerken die wel als keet zijn ingericht, maar slechts incidenteel voor bijvoorbeeld een eindejaarsfeest worden gebruikt.

Als het om alcoholpreventie gaat, kijkt de gemeente vooral naar de ouders. Ter aanscherping van het ketenbeleid worden de ouders van keetbezoekers uitgenodigd voor onder andere het project 'Puberbrein'. Op het voorgezet onderwijs biedt de GGD het programma Emovo aan, dat jongeren confronteert met hun levensstijl en bovendien hun alcoholconsumptie meet. Afgesproken is dat de GGD de uitkomsten voor Zwartewaterland jaarlijks beschikbaar stelt, uitkomsten die ook aan de ouders worden voorgelegd.

Tot slot voorziet de actualisatie van het ketenbeleid in een aanscherping van het toezicht. Zo moet iedere keet een ledenlijst bij gaan houden en jaarlijks een gedoogvergunning aanvragen. Politie en jongerenwerk krijgen onder andere de opdracht ieder zes weken over de gang van zaken rond de keten te rapporteren. Nieuwe keten moeten altijd vooraf een gedoogvergunning aanvragen met daaraan gekoppeld een gesprek met de perceeleigenaar, ouders en jongeren om de geldende, nu dus verscherpte regels toe te lichten.

Tijdens de vorige raadsvergadering lieten SGP/VVD en CDA met een amendement weten dat zij de regels nog verder willen aanscherpen door een eindschenktijd en sluitingstijd vast te leggen. SGP/VVD voegden daar nog een sterfhuisconstructie aan toe, waarbij nieuwe keten niet worden toegestaan. Beide amendementen vonden toen niet voldoende steun in de raad. Nu er opnieuw over het eigenlijke raadsvoorstel werd gestemd, kwam er steun van de ChristenUnie, Gemeentebelangen en CDA, waarbij raadslid Buit (CDA) vooraf een stemverklaring afgelegde. Daarmee werd de actualisatie van het ketenbeleid met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 25.09.15 | 10.12 UUR


advertentie

Naam afzender
E-mailadres ontvanger


Vandaag:
6° | 1°
Meer weer...
Morgen:
4° | 0°advertentie
AGENDA
  • Zaterdag 22.01.22
  • Zondag 23.01.22
  • Maandag 24.01.22
  • Dinsdag 25.01.22
  • Woensdag 26.01.22
  • Donderdag 27.01.22
  • Vrijdag 28.01.22
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.15914 s