Zaterdag 15.08.20 | 18.09 uur

WDODelta: Eerste selectie aannemers in zicht

Voorkeur voor dijkversterking Stenendijk bekend

Stenendijk Hasselt

Stenendijk Hasselt© WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft de wijze waarop de Stenendijk in Hasselt versterkt moet worden bekendgemaakt. Dit zogeheten Voorkeursalternatief (VKA) bestaat uit het aanbrengen van een constructie in de monumentale dijk.

Het plan is uit diverse alternatieve oplossingen als beste uit de bus gekomen en is in te zien op www.wdodelta.nl/stenendijk

Reageren op het plan kan tot woensdag 11 maart. Vervolgens neemt het waterschapsbestuur het definitieve besluit tijdens de openbare vergadering op dinsdag 26 mei. De Stenendijk moet worden versterkt, omdat het niet meer voldoet aan de wettelijke normen en is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Gezien de cultuurhistorische waarde van de dijk en de woningen die er tegenaan zijn gebouwd, was het een uitdagende puzzel voor het waterschap. Daardoor viel de optie om bijvoorbeeld grond aan de buitenzijde van de dijk aan te brengen af. Ook versterking aan de binnenzijde bleek geen optie. De voorgestelde variant is nu om de dijk van binnenuit te versterken met een constructie. Wat voor soort constructie dit moet worden, is nog niet bekend en wordt uitgewerkt in een aanbesteding waarmee WDODelta de voorbereiding én de uitvoering van het project gelijktijdig in de markt zette.

Eerste selectie: drie partijen
Aan marktpartijen is gevraagd het idee verder uit te werken en te onderzoeken hoe de constructie het beste kan worden uitgevoerd. Denk aan grote aannemers of aannemerscombinaties in de grond-, weg- en waterbouw. De selectie van deze aannemers loopt nog tot half maart. Daarna gaat het waterschap met drie partijen verder. In juni vindt de voorlopige gunning plaats. Met deze marktpartij gaat het waterschap vervolgens om tafel om de aanbieding, de gekozen techniek en de planning verder te concretiseren en uit te werken. Medio oktober wordt dan de definitieve gunning van de dijkversterking verwacht en wordt het ontwerp met de omgeving en de bestuurlijke partners besproken.

Over het Hoogwaterbeschermingsprogramma
Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit, waaronder de dijkversterking Stenendijk Hasselt.

Meer informatie op www.wdodelta.nl/stenendijk en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 13.02.20 | 11.20 UUR


advertentie

Naam afzender
E-mailadres ontvanger


Vandaag:
25° | 19°
Meer weer...
Morgen:
29° | 17°advertentie
AGENDA
  • Zaterdag 15.08.20
  • Zondag 16.08.20
  • Maandag 17.08.20
  • Dinsdag 18.08.20
  • Woensdag 19.08.20
  • Donderdag 20.08.20
  • Vrijdag 21.08.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.30943 s