advertentie

Regeling geldt voor dorpen met maximaal 15.000 inwoners

Subsidie voor toekomstbestendige Overijsselse dorpen

Dorpen in Overijssel krijgen de kans om hun toekomst te versterken met een subsidie tot 25.000 euro. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor het opstellen of actualiseren van dorpsplannen en het daarbij uitvoeren van enkele activiteiten uit het dorpsplan. Gedeputeerde Ten Bolscher: “Vanuit de dorpen is er een heel goed beeld wat er nodig is om de leefbaarheid in stand te houden. Deze impuls is de eerste stap in het concreet maken van de einddoelen zoals het moderniseren van het dorpshuis.”

LEES MEER... | ZATERDAG, 20.07.24
advertentie

Langgekoesterde wens van inwoners gaat in vervulling

Nieuwe passantensteiger voor Zwartsluis

Nieuwe passantensteiger voor Zwartsluis

Nieuwe passantensteiger voor Zwartsluis© Gemeente Zwartewaterland

Zwartsluis heeft een nieuwe passantensteiger voor open bootjes en sloepen. De steiger werd vrijdag 19 juli 2024 in gebruik genomen door initiatiefnemers Erik van der Stouwe (Stichting Recreatie) en Roel Schurink (Fortresse). "Hiermee komt een langgekoesterde wens van de inwoners van Zwartsluis in vervulling", vertelt wethouder Jan van der Poel. De nieuwe steiger maakt het makkelijker voor bezoekers om Zwartsluis vanaf het water te bezoeken. Zij kunnen aanleggen aan de steiger bij de Handelskade en vanuit daar naar het centrum wandelen. Van der Poel: "Daarmee zorgt deze steiger voor een impuls voor de recreatie en toerisme in Zwartsluis."

LEES MEER... | ZATERDAG, 20.07.24
advertentie

Henk ten Hove, Richard van den Berg, Gerrit Veldpape en Jan van Oudhuisden

Nieuwe ambachtelijke boombank zorgt voor rustpunt bij het Botterhuus

Nieuwe ambachtelijke boombank zorgt voor rustpunt bij het Botterhuus

Nieuwe ambachtelijke boombank zorgt voor rustpunt bij het Botterhuus© Gemeente Zwartewaterland

Op het terrein van het Botterhuus in Zwartsluis is een nieuwe ambachtelijke bank geplaatst. De bank werd mogelijk gemaakt door de Dorpscheque die Stichting Zwartsluiser Botter ZS 13 eerder ontving van de gemeente Zwartewaterland. De authentieke boombank is geplaatst rondom de grote berk op het eerste eilandje voor het Botterhuus. De bank werd gemaakt van een grote eikenboom uit Zwartewaterland die gekapt moest worden.

LEES MEER... | ZATERDAG, 20.07.24
advertentie

Vakantielezen en strandjutten

Zomerse activiteiten bij Bibliotheek Zwartewaterland

Speciaal voor kinderen is er deze zomer weer vakantielezen en meer in alle vestigingen van de Bibliotheek Zwartewaterland. Kinderen die in de periode van 22 juli tot en met 25 oktober 2024 vier keer boeken komen lenen, ontvangen iedere keer een sticker om op een speciale boekenlegger te plakken. Vier stickers geven toegang tot een gratis workshop in de herfstvakantie.

LEES MEER... | ZATERDAG, 20.07.24
advertentie

Het beste oever- en wegontwerp wint aanbesteding

Natuurvriendelijke oevers langs provinciale weg N377 Hasselt - De Lichtmis

Natuurvriendelijke oevers langs provinciale weg N377 Hasselt - De Lichtmis

Natuurvriendelijke oevers langs provinciale weg N377 Hasselt - De Lichtmis© WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat natuurvriendelijke oevers aanleggen langs kanaal de Dedemsvaart, vanaf de bocht bij het Rakje tot aan de Matenweg, tussen Hasselt en Rouveen-De Lichtmis. Het gaat om ruim 1,5 kilometer bij natuurgebied ‘De Stadsgaten’. De provinciale weg N377 Hasselt-De Lichtmis van provincie Overijssel heeft onderhoud nodig en wordt veiliger gemaakt. Door een deel van deze weg te verleggen komt er ruimte voor de natuurvriendelijke oevers. Beide overheden hebben de samenwerking bekrachtigd door het ondertekenen van een overeenkomst door gedeputeerde Martijn Dadema van provincie Overijssel en dagelijks bestuurslid Nicole Koks namens waterschap Drents Overijsselse Delta.

LEES MEER... | ZATERDAG, 20.07.24
advertentie

Woonwensen inwoners in beeld

Uitkomsten woonbehoefteonderzoek in Zwartewaterland bekend

In welk type woning bent u geïnteresseerd? Aan welke voorwaarden moet een nieuwe woning voldoen? En in welk gebied wilt u het liefste wonen? Dit zijn een aantal vragen die in het woonbehoefteonderzoek van de gemeente Zwartewaterland zijn beantwoord. In het afgelopen halfjaar is dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente en Wetland Wonen. De uitkomsten worden meegenomen in nieuw beleid over wonen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 18.07.24
advertentie

Aandacht voor betere afvalscheiding pmd

Zwartewaterland en ROVA zetten voorloperscampagne in

Samen met ROVA vraagt de gemeente aandacht voor een betere afvalscheiding. Daarom is deze maand de voorlopers campagne gestart. Voorlopers zijn mensen van de ROVA die huis-aan-huis containers controleren op juiste afvalscheiding. Het gaat dit keer om de oranje containers waar Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons (pmd) in gaan. Het doel van deze controle is om inwoners te laten zien hoe belangrijk goede afvalscheiding is. De campagne loopt tot het einde van het jaar.

LEES MEER... | WOENSDAG, 17.07.24

Wethouder Maarten Slingerland voert openingshandeling uit

Feestelijke opening van de Stadsweide in Hasselt

Feestelijke opening van de Stadsweide in Hasselt

Feestelijke opening van de Stadsweide in Hasselt © Imaxo | Sam de Vreede

De feestelijke opening van de Stadsweide in Hasselt heeft woensdagmiddag 17 juli 2024, in het bijzijn van de buurtsportcoaches, Jong Zwartewaterland, basisschoolkinderen en belangstellenden plaatsgevonden. De opening werd verricht door wethouder Maarten Slingerland (Sport- en Evenemententerreinen) van Zwartewaterland. De Stadsweide is gevestigd, tussen een tweetal wijken in, namelijk Nadorst en Hasselt om de Weede.

LEES MEER... | WOENSDAG, 17.07.24

Kleinschalige opvang verdeeld over kernen

Zwartewaterland brengt locaties voor asielopvang in beeld

De gemeente Zwartewaterland brengt kansrijke locaties in beeld voor asielopvang. Daarmee geeft de gemeente uitvoering aan de wettelijke taak door de komst van de Spreidingswet. In het najaar legt het college van burgemeester en wethouders hiervoor een voorstel voor aan de gemeenteraad.

LEES MEER... | WOENSDAG, 17.07.24

Statenleden benadrukken het belang van verkeersveiligheid

Provinciale Staten investeren 14 miljoen euro in veilige wegen

Provinciale Staten (PS) stemden in met een investering van 14 miljoen euro voor verkeersveiligheid. Hiermee moet het aantal verkeersslachtoffers worden teruggedrongen. Hiervoor stemden PS in met een investering van 9,6 miljoen euro. Daarnaast komt er 4,4 miljoen euro vrij voor de aanpak van de provinciale weg N377 Hasselt - De Lichtmis.

LEES MEER... | WOENSDAG, 17.07.24

TEKSTADVERTENTIES