Vrijdag 24.06.22 | 19.46 uur

Provinciale weg N760 gaat dit najaar op de schop

Online informatiesessies werkzaamheden N760 Genemuiden-IJsselmuiden

N760 Genemuiden-IJsselmuiden

N760 Genemuiden-IJsselmuiden© Agriluchtfoto

De provincie Overijssel houdt op dinsdagmiddag 1 februari 2022 online informatiesessies over de werkzaamheden aan de provinciale weg N760 Genemuiden-IJsselmuiden. De informatiesessies zijn bedoeld voor de inwoners van IJsselmuiden en Grafhorst en voor de inwoners van de Kamperzeedijk kernen en Genemuiden. De provincie gaat vanaf het najaar 2022 werkzaamheden uitvoeren op een deel van deze weg en fietspaden en deze ook verkeersveiliger inrichten. Deze werkzaamheden zullen hinder en overlast veroorzaken.

De online informatiesessies vinden plaats op 1 februari 2022:
14.00-15.00 uur IJsselmuiden en Grafhorst
15.30-16.30 uur Kamperzeedijk kernen en Genemuiden

Op www.overijssel.nl/n760 staan de linkjes waarmee de uitzendingen gevolgd kunnen worden. De informatiesessies zijn daar ook terug te kijken. Tijdens de informatiesessies presenteert de provincie het definitieve ontwerp en licht de vervolgstappen en de planning toe. Ook wordt er in gegaan op de verkeershinder en welke delen van de weg in uitvoering gaan. Er is de mogelijkheid om vragen te stellen via whatsapp. Dit kan ook na afloop via de website waar het ontwerp in te zien is.

Werkzaamheden
Het wegdek van de N760 verkeert op steeds meer plekken niet meer in goede staat. Deze plekken willen wij herstellen. Naast de herstelwerkzaamheden pakken we nog een aantal extra werkzaamheden op om de weg duurzaam en veilig in te richten. Bijvoorbeeld door herkenbare bebouwde komovergangen te realiseren en aanpassingen aan kruisingen uit te voeren. Hierdoor maken we de N760 verkeersveiliger. Bij het verbeteren van de leefbaarheid kunt u denken aan het aanleggen van meer groen zoals bloemrijke bermen, heggen, struiken of bomen.

De provincie voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:
- Vernieuwing asfalt hoofdrijbaan en herinrichting wegprofiel
- Vernieuwing fiets- en voetpaden inclusief doorsteken
- Herstellen uitritten en parkeerplaatsen
- Opheffen van 2 weinig gebruikte bushaltes en herstellen overige bushaltes

Het project wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met de gemeenten Kampen en Zwartewaterland en het Waterschap Drents en Overijsselse Delta (WDODelta). Kijk voor meer informatie op: www.overijssel.nl/n760

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 21.01.22 | 13.23 UUR


advertentie

Naam afzender
E-mailadres ontvanger


Vandaag:
22° | 12°
Meer weer...
Morgen:
23° | 11°advertentie
AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
advertentie
0.17897 s