Maandag 05.06.23 | 19.33 uur

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Welke verkiezingen zijn er in 2023?

Welke verkiezingen zijn er in 2023?

Welke verkiezingen zijn er in 2023?© DKN | RDV

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. Als u stemt, heeft u invloed op wat er de komende jaren gebeurt in uw provincie en uw waterschap. Ook heeft u indirect invloed op de verkiezing van de Eerste Kamer.

Verkiezingen
Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht. Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht. Kiesgerechtigden kunnen op woensdag 15 maart 2023 dan naar de stembus voor de leden van Provinciale Staten en de leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland. Deze verkiezingen vinden sinds 2015 tegelijkertijd plaats.

Provinciale Staten
Dit zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie, vergelijkbaar met de gemeenteraad. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Ook controleren zij de Gedeputeerde Staten, vergelijkbaar met het college van B&W. Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats.

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Het Waterschap zorgt onder andere voor de kwaliteit van het (drink)water, sterke dijken en het onderhoud van sloten, kanalen en overige wateren. De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de Provinciale Staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats.

De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 07.03.23 | 11.11 UUR


advertentie

Naam afzender
E-mailadres ontvanger


Vandaag:
22° | 8°
Meer weer...
Morgen:
22° | 7°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

MEEST GELEZEN

HALFJAAR

JAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.15065 s