Donderdag 09.07.20 | 09.26 uur

Dekker wil conflicten tussen burgers en de Overheid terugdringen

Rechtsbijstand in Nederland op de schop

Rechtsbijstand in Nederland op de schop

Rechtsbijstand in Nederland op de schop© VanBeek

Wie zakelijk of persoonlijk in een belangrijk geschil terechtkomt, maar niet in staat is om een advocaat te betalen, wordt een advocaat van overheidswege toegewezen: de zogenoemde 'pro-deo'-advocaat. Zo is dit van oudsher in ons land geregeld, vanuit het principe dat iedereen recht heeft op vertegenwoordiging en bijstand tegenover de rechter. Dit basisrecht wordt echter bedreigd. Diverse rechters hebben hierover het afgelopen jaar een brandbrief naar de Overheid gestuurd. De huidige regering wil de druk op de rechtspraak wegnemen, door kritischer te kijken naar deze rechtsbijstand.

Dit heeft ook invloed op de toekomst van de rechtsbijstandverzekering zoal wij die nu kennen.

Veranderingen vanuit de politiek en weerstand
Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming in het huidige kabinet (Rutte III), is van mening dat er te veel mensen naar de rechter stappen bij een geschil en hij wil dit aantal terugdringen. De mening is dat veel geschillen waar nu een rechter voor wordt ingeschakeld, ook met bemiddeling of 'mediation' kan worden opgelost. Een geschil dat de potentie heeft een daadwerkelijke rechtszaak te worden, wordt door advocaten dan onderling opgelost. Dit vormt op zich geen nieuwe situatie, want dit gebeurt al vaker.

Toch krijgt minister Dekker van de politiek veel kritiek. Vooral wordt het risico benoemd dat alleen mensen die het kunnen betalen een gang naar de rechter kunnen maken en dat er een te groot beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van burgers.

De opvatting bestaat 'dat je tegenwoordig zelf een halve advocaat moet zijn om je rechten te beschermen'. Om hiervoor te compenseren wil minister Dekker meer investeren in informatievoorziening. Denk daarbij aan voorbeeldbrieven die mensen kunnen sturen naar degene met wie een geschil bestaat of een grotere openstelling voor gratis juridische spreekuren (juridisch loket). Ter compensatie, krijgen advocaten die hieraan hun medewerking verlenen een vergoeding, ook als het niet tot een rechtszaak komt. Op deze wijze probeert de minister de druk op de rechtspraak deels weg te nemen.

Gevolgen voor de rechtsbijstandverzekering
De overkoepelende organisatie voor verzekeraars in Nederland, het Verbond van Verzekeraars, meldt dat de traditionele rechtsbijstandverzekering, met het oog op de op handen zijnde veranderingen, waarschijnlijk sterk gaat veranderen in de komende jaren. Momenteel hebben 2,5 miljoen huishoudens een rechtsbijstandverzekering, even als 180.000 ondernemers deze verzekering hebben. Er komen niet veel verzekerden meer bij en het aantal meldingen blijft al enige jaren stabiel (rond de 40.000 meldingen per jaar).

Het hebben van een rechtsbijstandverzekering betekent overigens ook nu niet dat iemand per definitie rechtsbijstand krijgt als de persoon in kwestie vindt dat dat nodig is. Dit wordt ook door de verzekeraar beoordeeld, los van de polisvoorwaarden die standaard voor iedereen gelden. Sander Dekker wil dat een onafhankelijke commissie gaat beoordelen of bepaalde zaken voor een daadwerkelijke rechtszaak in aanmerking komen. Daar staat tegenover dat Dekker ook het onnodig procederen van de Overheid tegen burgers wil terugdringen, door daar boetes tegenover te stellen.

Campagne
De Zwartewaterkrant wil zich graag positioneren aan de hand van inhoud. Dit soort journalistieke specials dragen hierin bij. De partner special is onderdeel van deze campagne, in samenwerking met Pricewise.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 18.03.19 | 17.00 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
17° | 10°
Meer weer...
Morgen:
20° | 13°


AGENDA
  • Donderdag 09.07.20
  • Vrijdag 10.07.20
  • Zaterdag 11.07.20
  • Zondag 12.07.20
  • Maandag 13.07.20
  • Dinsdag 14.07.20
  • Woensdag 15.07.20
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.3442 s