Vrijdag 25.09.20 | 17.42 uur

Iedere Zwartewaterlander telt mee!

Betere toegankelijkheid voor mensen met beperking

Het college van de gemeente Zwartewaterland heeft een Lokale Inclusie Agenda vastgesteld. Doel is de positie van mensen met een beperking te versterken. Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Het kan gaan om toegankelijkheid in de openbare ruimte, maar ook om toegankelijkheid van informatie of werk. Met de Lokale Inclusie Agenda geeft de gemeente uitvoering aan het VN-verdrag over de rechten van personen met een beperking.

Inwoners met een beperking moeten onbeperkt kunnen meedoen in de samenleving. In de praktijk ervaren zij toch regelmatig belemmeringen bij het wonen, werken en recreëren.

Wethouder Gerrit Knol: “Met de Lokale Inclusie Agenda zetten we in op het wegnemen van deze belemmeringen. We gaan bijvoorbeeld aan de slag met begrijpelijke informatie op de gemeentelijke website, maar ook met knelpunten in de openbare ruimte zoals te hoge stoepranden. En het recht van mensen met een beperking op werk dat bij hen past staat hoog op de agenda.”

Meepraten over lokale inclusie?
‘Niets over ons, zonder ons’, zo luidt het credo in het VN-verdrag Handicap. Wethouder Gerrit Knol: “We betrekken graag ervaringsdeskundigen bij vraagstukken over lokale inclusie. Inwoners met een beperking weten immers het beste welke belemmeringen zij ervaren in onze gemeente. We nodigen u dan ook van harte uit om mee te praten.” Wilt u deelnemen in een werkgroep Lokale Inclusie of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar sociaaldomein@zwartewaterland.nl

Lokale inclusie integreren in gemeentelijk beleid De Lokale Inclusie Agenda is een eerste vertrekpunt bij verdere beleidsontwikkeling op alle gebieden. De gemeente wil breed naar dit thema kijken en het beleid hierop afstemmen. Inclusief beleid biedt uiteindelijk iedereen voordelen, niet alleen voor inwoners met een beperking. Zo is een toegankelijke website of het creëren van voldoende rust- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte prettig voor alle inwoners.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 08.11.19 | 08.41 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
13° | 6°
Meer weer...
Morgen:
15° | 7°advertentie
AGENDA

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.30413 s