Dinsdag 27.10.20 | 11.19 uur

Samenwerken aan schone lucht leidt tot gezondere leefomgeving

Overijssel ondertekent Schone Lucht Akkoord met Rijk

Gedeputeerde Tijs de Bree heeft vanmiddag (maandag 13 januari 2020, red) namens de provincie Overijssel het nationale Schone Lucht Akkoord ondertekend. In het akkoord staan afspraken om de luchtkwaliteit te verbeteren, en daarmee op nationaal niveau te komen tot 50% minder ziekte door luchtvervuiling in 2030.

Tijs de Bree: “Het Schone Lucht Akkoord past goed bij de ambities in het coalitieakkoord Bouwen aan Overijssel, en de activiteiten die de provincie al verricht op gebied van energietransitie, stikstof en klimaat. Hierbij staat gezondheidswinst voor onze inwoners centraal in onze beleidsvoorstellen.”

Samen stappen zetten
De ondertekenaars van het akkoord spreken af om samen stappen te zetten om bijvoorbeeld schoner vervoer, schonere bedrijven en minder uitstoot door de landbouw mogelijk te maken. Het akkoord bestaat uit diverse maatregelen die bijdragen aan de luchtkwaliteit.

Een concreet voorbeeld van een project in Overijssel dat bijdraagt aan schone lucht is de aanbesteding van het stads- en streekvervoer, waarbij op grote schaal elektrische bussen worden ingezet. Daarnaast onderzoekt de provincie of er een pilot kan komen waarbij agrariërs real-time kunnen zien welke stoffen ze uitstoten, en wordt verkend of de provincie kan aanhaken bij een project in Zwolle, waarbij burgers de luchtkwaliteit meten met sensoren.

Cofinanciering van het Rijk
Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen ondertekende het akkoord namens het Rijk: “Dit Schone Lucht Akkoord gaat over een gezonde toekomst. Onze lucht kan en moet veel schoner. Als een op de vijf kinderen met astma dat heeft gekregen door luchtverontreiniging, hebben we nog heel wat te winnen. We kunnen dat niet alleen. Samen met gemeenten, provincies en alle sectoren – van industrie tot huishoudens – gaan we zorgen voor die schonere lucht.” De minister stelt de komende vier jaar 50 miljoen euro beschikbaar. Deelnemers aan het akkoord kunnen vanuit deze middelen cofinanciering aanvragen voor hun projecten. Ook andere provincies en de grote(re) gemeenten ondertekenden het akkoord.

Overijssel legt de lat hoger
Gedeputeerde Tijs de Bree: “Overijssel voldoet aan de Europese normen voor schone lucht, maar wij hebben de ambitie om een stap verder te zetten. Het gaat immers om gezondheidswinst voor onze inwoners. Omdat de helft van de luchtverontreiniging afkomstig is van bronnen buiten de provincie, is het voor de hand liggend en ook noodzakelijk om met andere provincies, gemeenten en het Rijk hiertoe verdergaand samen te werken.”

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 13.01.20 | 17.07 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
12° | 4°
Meer weer...
Morgen:
13° | 6°


AGENDA
  • Dinsdag 27.10.20
  • Woensdag 28.10.20
  • Donderdag 29.10.20
  • Vrijdag 30.10.20
  • Zaterdag 31.10.20
  • Zondag 01.11.20
  • Maandag 02.11.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.31463 s