Dinsdag 27.10.20 | 11.19 uur

Waterschap roept hondenbezitters op om alert te blijven!

Schade aan dijken door honden blijft toenemen

Schade aan dijken door honden blijft toenemen

Schade aan dijken door honden blijft toenemen © WDODelta

Uit de resultaten van de voorjaarsinspectie van de dijken door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) blijkt dat het aantal schades door gravende wederom is toegenomen. Graafschades door muskusratten en konijnen laten een kleine daling zien.

Graverij
Het aantal locaties met graverij door honden is net als voorgaande jaren gestegen. Dit keer met 53 (van 131 naar 184 locaties). Hierdoor ontstaat schade aan de grasmat die dient als ‘beschermdeken’ voor de dijk. De graafschades door honden komen vooral voor in de dijken in stedelijk gebied. Het waterschap roept hondenbezitters op hierop alert te zijn en gaat zich beraden op mogelijkheden om dit soort schades zoveel mogelijk te voorkomen.

Het aantal locaties waar muskusratten holen en tunnels in de dijken groeven, daalde met zeven tot een totaal van slechts 35 op 1.100 kilometer waterkeringen. Hiermee zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich voort. De reden van deze afname is dat het waterschap de muskusrattenpopulatie steeds beter onder controle krijgt. Ook het aantal konijnenholen in dijken nam af, van 25 naar 13 (-12). Muizen die in de bovenste laag van de dijk graven, zijn ook nu weer vertegenwoordigd. Het verschilt echter wel per gebied in welke mate.

Verandering in vegetatie door droogte
Aan kale plekken en de verandering in vegetatie (begroeiing) is de droogte van de afgelopen twee jaar nog steeds terug te zien op de dijken. De paarse dovenetels, koolzaad, ooievaarsbek, duizendblad, schapenzuring en zeker de smalle weegbree zijn in grotere hoeveelheden op de dijken terug te vinden. Dit zijn planten en kruiden die goed tegen droogte kunnen of snel op kale plekken verschijnen.

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld.

WDODelta startte dit voorjaar de dijkinspectie twee weken eerder dan gebruikelijk. Door de vele regen (met name in februari) en de zachte winter was de begroeiing op de dijken relatief lang voor de tijd van het jaar. Bij te lang gewas zijn schades en kwetsbare plekken minder goed zichtbaar.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 19.05.20 | 12.13 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
12° | 4°
Meer weer...
Morgen:
13° | 6°


AGENDA
  • Dinsdag 27.10.20
  • Woensdag 28.10.20
  • Donderdag 29.10.20
  • Vrijdag 30.10.20
  • Zaterdag 31.10.20
  • Zondag 01.11.20
  • Maandag 02.11.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.37394 s