Zaterdag 23.01.21 | 11.53 uur

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Aan de slag met het sterker maken van de dijken

De dijken in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn nog nooit zo sterk geweest. Toch voldoet 169 van de 228 kilometer grote dijken langs met name de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water nog niet aan de aangescherpte normen van het Rijk die gelden sinds 1 januari 2017. De 136 kilometer kleinere dijken en kaden langs overig water, zoals kanalen en weteringen, voldoen allemaal wel aan de strengere eisen. Dit blijkt uit de recent opgestelde Veiligheidsrapportage van het waterschap.

Bij Drents Overijsselse Delta lopen inmiddels verschillende grote dijkversterkingsprojecten om de grote dijken sowieso tot 2050 weer aan de geldende normen te laten voldoen. Deze projecten vallen binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). “Dat door de strengere eisen de dijken momenteel niet voldoen aan de normen, betekent overigens niet dat de dijken slecht of kwetsbaar zijn”, licht dagelijks bestuurder Breun Breunissen toe. “Het is te vergelijken met een APK-keuring. Als mijn auto op dit moment aan de APK voldoet, maar de eisen van de APK worden strenger gemaakt, heb ik nog steeds dezelfde auto van dezelfde kwaliteit, maar moet er toch wat aan gebeuren om het aan de nieuwe eisen te laten voldoen. Zo is het ook met deze dijken. We gaan ermee aan de slag en maken ze nog sterker dan dat ze al zijn.”

Tijdelijke maatregelen
Op het moment dat het Rijk de nieuwen normen vaststelt, zijn de waterschappen aan zet om hier invulling aan te geven. Dit is een proces waar jaren overheen gaan. Dat betekent niet dat in deze periode de waterveiligheid in het geding is. Door tijdelijke maatregelen houdt het waterschap de veiligheid op het vereiste niveau, tot het moment dat de dijken zijn versterkt en aan de nieuwe normen voldoen. Breunissen: “Hierbij valt te denken aan dijkbewaking tijdens hoogwater, oefeningen voor onze vrijwillige ijkwachters en het preventief nemen van tijdelijke maatregelen, zoals het leggen van zandzakken indien nodig.”

Gebreken
Bij veel dijken is sprake van het fenomeen piping. Dit betekent dat tijdens hoogwater er water onder de dijk door stroomt en grond meevoert. Hierbij ontstaat er een tunneltje (pijpje) waardoor de dijk minder sterk kan worden. Daarnaast spelen instabiliteit en te weinig hoogte een belangrijke rol in het niet voldoen aan de normen. Bij zanddijken is vaak de kwaliteit van de grasbekleding onvoldoende.
Naast de Veiligheidsrapportage inspecteert het waterschap twee keer per jaar de dijken op schades. Deze schades worden hersteld, zodat de dijken in goede conditie blijven.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 21.11.20 | 08.01 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
3° | -1°
Meer weer...
Morgen:
2° | 0°


AGENDA
  • Zondag 24.01.21
  • Maandag 25.01.21
  • Dinsdag 26.01.21
  • Woensdag 27.01.21
  • Donderdag 28.01.21
  • Vrijdag 29.01.21
  • Zaterdag 30.01.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.40021 s