Zaterdag 22.01.22 | 12.45 uur

Cultuurmakers gezocht!

Cultuurfonds Overijssel stelt 100.000 euro beschikbaar voor Cultuurmakersinitiatief

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft het Cultuurmakersinitiatief Overijssel in het leven geroepen. Cultuurmakers met een plan dat in nauwe verbinding staat met de natuur maken kans op een bijdrage van maximaal 100.000 euro voor de uitvoering en ontwikkeling van het ingediende project. Maximaal vijf partijen krijgen begin april de kans hun plannen tijdens een pitch aan het Cultuurfonds presenteren. Het bestuur zal uiteindelijk één initiatief belonen.

Het Cultuurmakersinitiatief Overijssel is één van de plannen van het Cultuurfonds Overijssel om cultuurmakers te ondersteunen, nu zij sinds het uitbreken van de coronacrisis hun vak nauwelijks meer hebben kunnen uitoefenen.

Het Cultuurmakersinitiatief dat wordt gehonoreerd, dient bij voorkeur in 2021 op een locatie in de natuur binnen de provincie te worden uitgevoerd volgens de geldende RIVM-richtlijnen. De plannen mogen betrekking hebben op alle werkterreinen van het Cultuurfonds. ‘Nu er dit jaar wellicht weer meer mogelijkheden ontstaan om kunst aan het publiek te presenteren, willen wij cultuurmakers extra stimuleren daar mee aan de slag te gaan. Hiervoor hebben we het idee opgevat om één initiatief financieel substantieel te ondersteunen in de ontwikkeling én uitvoering’, aldus Ineke Bruggeman, ambtelijk secretaris van het Cultuurfonds Overijssel.

Cultuurmakers
Onder Cultuurmakers worden individuele makers en culturele organisaties verstaan, zoals gezelschappen, podia, musea en overige organisaties in de culturele en creatieve sector die binnen de provincie Overijssel actief zijn. Indien professionals besluiten een aanvraag in te dienen, dingen zij alleen mee naar de tegemoetkoming als er zoveel mogelijk amateurs bij het project worden betrokken.

Hoe werkt het?
Het (ruwe) conceptplan dient vóór 1 april 2021 te zijn ingediend via overijssel@cultuurfonds.nl. Uit alle ingediende plannen worden er maximaal vijf geselecteerd. De initiatiefnemers van deze plannen krijgen op woensdag 7 april de kans hun inzending tijdens een pitch toe te lichten. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of vragen contact opnemen via overijssel@cultuurfonds.nl of bellen tijdens het telefonisch spreekuur (iedere maandag of woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur in maart) via telefoonnummer 038-4999339. Daarvoor kunnen cultuurmakers zich vooraf aanmelden via e-mail. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op www.cultuurfonds.nl/overijssel.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de BankGiro Loterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel is een van de twaalf provinciale afdelingen. (www.cultuurfonds.nl)

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 05.03.21 | 14.49 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
6° | 1°
Meer weer...
Morgen:
4° | 0°advertentie
AGENDA
  • Zaterdag 22.01.22
  • Zondag 23.01.22
  • Maandag 24.01.22
  • Dinsdag 25.01.22
  • Woensdag 26.01.22
  • Donderdag 27.01.22
  • Vrijdag 28.01.22
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.16897 s