Zaterdag 01.10.22 | 10.46 uur

Medewerkers blijven aanspreekpunt van organisatie

ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 bestaat het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland als samenwerkingsverband van provincie Gelderland en Overijssel niet meer. Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding worden vanaf dat moment integraal opgenomen in het beleid van beide provincies. De provincies nemen deze thema’s op in de provinciale mobiliteitsprojecten. Daardoor is er meer ruimte om de nadruk te leggen op wat voor Overijssel belangrijk en nodig is.

ROV Oost-Nederland ontstond 6 jaar geleden door een samenwerking tussen Gelderland en provincie Overijssel. Daarbij vormde gedeputeerden Christianne van der Wal en Bert Boerman (Overijssel) de stuurgroep. Samen met partners zoals gemeenten, politie en OM, diverse verkeersveiligheidsorganisaties en kennisinstellingen werkte ROV Oost-Nederland aan gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid.

Bert Boerman: “Het ROV Oost-Nederland heeft mooie resultaten behaald. Maar om verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding voortaan nóg beter te borgen binnen de verschillende mobiliteitsprojecten, gaan de provincies Gelderland en Overijssel vanaf 2022 de samenwerking op een andere manier vormgeven.”

Integrale aanpak
Christianne van der Wal: “Het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 stelt dat inzet en aandacht voor verkeersveilig gedrag steeds belangrijker wordt. Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding moeten standaard onderdeel zijn van alle provinciale projecten die te maken hebben met mobiliteit. Daar past een apart samenwerkingsverband zoals ROV Oost-Nederland niet meer bij. Dat staat op een te grote afstand van de provinciale projecten en programma’s. Daarom wordt de samenwerkingsovereenkomst vanaf 1 januari 2022 ontbonden.”

Gezamenlijke thema’s
'Op een aantal landelijke thema’s blijven wij samenwerken met provincie Gelderland. Dit geldt voor afleiding in het verkeer, rijden onder invloed en fietsverlichting. En uiteraard blijven wij met elkaar in contact over gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid. Om kennis uit te wisselen en doelmatig samen te werken bij nieuwe campagnes en projecten.'

Kennis delen
De Gelderse en Overijsselse medewerkers van het huidige ROV Oost-Nederland blijven het eerste aanspreekpunt voor het verkeersveiligheidsnetwerk. Zij zijn in dienst van ons en van provincie Overijssel, en werken vanuit hun eigen provincie aan het ophalen en verspreiden van kennis en het mogelijk maken van het netwerk rondom verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding.

Christianne van der Wal en Bert Boerman: “ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband, maar de aandacht voor verkeersveiligheid gaat vanuit de beide provincies onverminderd door. De opgedane kennis en kunde die beide provincies de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd, blijven bewaard en ontwikkelen we verder met onze partners. Onze ambitie is en blijft: iedereen elke dag weer veilig thuis.”

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 27.12.21 | 10.41 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
10° | 4°
Meer weer...
Morgen:
10° | 5°advertentie

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.18594 s