Woensdag 28.09.22 | 21.16 uur

Gedeputeerde Van Hijum houdt vurig pleidooi

Europese Investeringsbank steunt investering van 50 miljoen in verduurzaming Overijssel

Om alle benodigde investeringen te kunnen doen en mooie initiatieven te blijven stimuleren, wil het fonds 50 miljoen lenen bij de Europese Investeringsbank (EIB). Provinciale Staten steunen dit plan en daarmee is de weg vrij om de laatste formele onderhandelingen met de EIB te doorlopen. De samenwerking tussen EFO, de provincie Overijssel en de EIB is de uitkomst van een lang traject en een langgekoesterde wens van de provincie om meer middelen uit Europa te betrekken. Dat heeft de provincie Overijssel bekendgemaakt.

Zaaien en oogsten
Een aantal jaren terug hield gedeputeerde Van Hijum namens het Comité van de Regio’s een vurig pleidooi aan het adres van Lilyana Pavlova, de vice-president van de EIB. De strekking: Europa zou veel meer kunnen en moeten doen voor het MKB in de regio. Dit pleidooi resulteerde in gesprekken met het hoofdkantoor van de EIB in Nederland, om mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Deze samenwerking krijgt nu vorm in een lening van de EIB aan EFO, waarmee de EIB laat zien de samenwerking met de regio’s actief op te pakken.

De provincie is al jaren succesvol als het gaat om het verkrijgen van subsidies uit Brussel. Nu lukt het ook om een lening aan te trekken voor financiering van projecten ter versterking en verduurzaming van de regionale economie. Zowel EFO als de provincie zijn in de aanloop door de EIB beoordeeld als stabiele en betrouwbare partners. In december 2021 heeft het bestuur van de EIB de aanvraag goedgekeurd. Met de steun van de EIB groeit de financieringsruimte van EFO (tijdelijk) naar € 330 miljoen.

Energiefonds Overijssel als motor van de Overijsselse energietransitie
Dit jaar bestaat EFO 10 jaar en viert zij haar tweede lustrum. Sinds de oprichting eind 2012 heeft het fonds – beheerd door StartGreen Capital - al meer dan € 277 miljoen aan financieringen verstrekt aan ondernemingen: middelen die bijdragen aan verduurzaming van de Overijsselse economie. Als publiek fonds financiert EFO daar waar de markt nog niet altijd (volledig) meedoet, omdat het verwachte rendement op deze investeringen te laag, te laat of te onzeker is en/of het risico te hoog. Gedeputeerde Tijs de Bree: “Juist daar liggen mooie kansen voor publieke fondsen. Soms moet je als overheid gewoon het lef hebben om risicovolle projecten of initiatieven te ondersteunen. We moeten als samenleving immers toe naar energievormen die niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Die projecten zijn legio in Overijssel en op deze manier krijgen ze net dat duwtje in de rug dat vaak nodig is.”

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 04.02.22 | 12.39 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
11° | 4°
Meer weer...
Morgen:
12° | 4°


POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.18492 s