Vrijdag 26.05.23 | 17.33 uur

Inzet van energiecoaches én verbeteren van de leefbaarheid

Gemeente Zwartewaterland en Wetland Wonen zetten in op meer sociale huurwoningen

Prestatieafspraken Zwartewaterland 2022-2024

Prestatieafspraken Zwartewaterland 2022-2024© Wetland Wonen

Gemeente Zwartewaterland en woningcorporatie Wetland Wonen willen de komende acht jaar tot 150 nieuwe sociale huurwoningen realiseren. Die afspraak is vandaag vastgelegd in de Prestatieafspraken Zwartewaterland 2022-2024. Deze afspraken zijn ook besproken met en ondertekend door huurdersvereniging Zwartewaterwiede. De Prestatieafspraken Zwartewaterland 2022-2024 bestaan uit meerjarige afspraken over onder andere de bouwopgave, de leefbaarheid, wijkvernieuwing, verduurzaming, bijzondere doelgroepen en realiseren van wonen met zorg.

Wethouder Gerrit Knol van gemeente Zwartewaterland, Marcel Timmerman, directeur-bestuurder van Wetland Wonen en Miriam de Boer, voorzitter van huurdersvereniging Zwartewaterwiede zetten vandaag hun handtekening onder deze prestatieafspraken.

Marcel Timmerman: “De opgaven en vraagstukken waar we als corporatie en gemeente mee te maken hebben zijn steeds vaker complex en multidisciplinair. We zien dat we die alleen op kunnen lossen door samen te werken. En niet alleen met elkaar, vooral ook met andere organisaties en inwoners van de gemeente. Met de prestatieafspraken spreken we naar elkaar uit waar we aan gaan werken, wat we van elkaar kunnen verwachten en hoe we met elkaar samenwerken.”

Bouw van sociale huurwoningen
Gemeente Zwartewaterland, Wetland Wonen en Huurdersvereniging Zwartewaterwiede willen het aantal sociale huurwoningen de komende jaren uitbreiden. Ze gaan samen in gesprek over de exacte omvang en fasering van de nieuwbouw. Wethouder Gerrit Knol: “Met deze afspraken hebben we een mooie aanzet gegeven voor de bouw van een groot aantal nieuwe woningen.” En dat is hard nodig volgens de wethouder: “Het aantal huishoudens in Zwartewaterland groeit tot 2030 met 750, zo blijkt uit het vorig jaar gehouden Woonbehoeftenonderzoek. De conclusies uit dit onderzoek hebben we daarom meegenomen bij het maken van de prestatieafspraken. We hebben gekeken naar de behoefte en afgesproken hoeveel en welke soort woningen we de komende jaren in Zwartewaterland kunnen bouwen. We kijken op dit moment welke locaties in onze gemeente geschikt zijn voor de bouw van sociale huurwoningen.”

Inzet van energiecoaches
In de prestatieafspraken is ook aandacht voor duurzaamheid. Wetland Wonen gaat de komende jaren bijna 2.000 woningen projectmatig verduurzamen. Dit doen zij door het isoleren van dak, gevel en vloer, het plaatsen van zonnepanelen en installeren van een hybride warmtepomp. Huurders van huizen buiten dit project krijgen een aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen. Om inwoners te helpen bij het besparen van geld en energie worden bovendien energiecoaches ingezet. De energiecoaches adviseren huurders en huiseigenaren over praktische energie bespaarmogelijkheden in hun woning. Duurzame maatregelen helpen om de woonlasten te verlagen. In februari deelden gemeente en Wetland Wonen energiebespaartassen uit aan eigenaren en huurders, zodat zij ook zelf aan de slag kunnen met besparen.

Verbeteren van de leefbaarheid
De prestatieafspraken gaan ook over leefbaarheid. De partijen vinden het belangrijk dat het in wijken prettig wonen is. Onder andere door te werken aan een evenwichtige, maar ook gemêleerde samenstelling van bewoners. Zo wordt een klein deel van de sociale huurwoningen aangeboden aan mensen met een middeninkomen. Dit biedt deze mensen, die nu vaak tussen wal en schip vallen, de mogelijkheid een betaalbare woning te huren. De twee partijen willen bewoners ook meer betrekken bij het wel en wee in hun woonomgeving. Wetland Wonen gaat daarom actiever de wijken in, onder meer door de inzet van een wijkbeheerder en het houden van straatgesprekken. Zo weten partijen beter wat er speelt en kunnen zij, samen met inwoners daarop inspelen.

Samen werken aan fijn wonen
Wethouder Knol: “De prestatieafspraken staan op papier. Nu gaan we dit samen tot uitvoering brengen.” Marcel Timmerman besluit: “Zo werken we samen aan fijn, duurzaam en betaalbaar wonen in de gemeente Zwartewaterland.”

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 02.03.22 | 12.55 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
21° | 7°
Meer weer...
Morgen:
21° | 8°


AGENDA
  • Zondag 28.05.23
  • Maandag 29.05.23
  • Dinsdag 30.05.23
  • Woensdag 31.05.23
  • Donderdag 01.06.23
  • Vrijdag 02.06.23
  • Zaterdag 03.06.23
  • Volledige agenda...

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.20804 s