Vrijdag 26.05.23 | 17.33 uur

Raadsvergadering op donderdag 2 juni 2022

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is vanavond, donderdag 2 juni 2022. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

U kunt deze vergadering fysiek bijwonen. De vergadering zal ook live te beluisteren zijn via ZwartewaterFM en/of worden gestreamd.

Op de agenda van 2 juni 2022 staan de volgende bespreekpunten:

Raadsvoorstel Bestemmingsplan Hasselt om de Weede 1B
Hasselt om de Weede is de nieuwbouwlocatie van Hasselt. In fase 1A zijn alle gronden inmiddels uitgegeven. In fase 1B wordt de ontwikkeling van Hasselt gecontinueerd. Het plan voorziet in een mix van verschillende woningtypes. Het bestemmingsplan bestaat uit 205 woningen (61 vrijstaande woningen, 34 twee-onder-een-kapwoningen, 39 rijwoningen, 27 levensloopbestendige woningen en 44 appartementen). Het college adviseert de raad met het voorstel in te stemmen.

Raadsvoorstel Programmabegroting GGD IJsselland 2023
Van de GGD IJsselland heeft de gemeente Zwartewaterland de ontwerp-programmabegroting 2023, inclusief een addendum, ontvangen. De gemeenteraad heeft het recht een zienswijze in te dienen ten aanzien van een voorstel tot vaststelling van de begroting. Het college adviseert geen zienswijze in te dienen.

Raadsvoorstel Benoeming leden Rekenkamercommissie
In artikel 2 van de verordening rekenkamercommissie Zwartewaterland 2019 is vastgelegd dat de rekenkamercommissie bestaat uit 3 interne leden. Bij de start van een nieuwe raadsperiode worden ook de leden van de rekenkamercommissie (opnieuw) benoemd.

Raadsvoorstel Benoeming leden Auditcommissie
Volgens art. 5 van de verordening auditcommissie Zwartewaterland worden bij de start van een nieuwe raadsperiode ook de leden van auditcommissie (opnieuw) benoemd. De raad is belast met het opstellen van een controleprotocol waarin de reikwijdte van de financiële controle is vastgelegd. Om hier een goede invulling aan te geven kent de gemeente Zwartewaterland een auditcommissie.

Raadsvoorstel Benoeming leden Agendacommissie
Tijdens de raadsvergadering van 1 juli 2021 heeft de raad voor een proefperiode een aantal praktische aanscherpingen voorgesteld. Een daarvan was het instellen van een agendacommissie. Deze commissie is o.a. belast met de agenda en organisatie van informatiebijeenkomsten nieuwe stijl. Bij de start van een nieuwe raadsperiode worden ook de leden van de agendacommissie (opnieuw) benoemd. Na vaststelling van het raadsvoorstel zal dit in het reglement van orde worden aangepast.

Raadsvoorstel Benoeming leden Werkgeverscommissie
In artikel 2 van de verordening werkgeverscommissie griffie is vastgelegd dat de werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden uit de gemeenteraad. Bij de start van een nieuwe raadsperiode worden ook de leden van de werkgeverscommissie (opnieuw) benoemd.

Raadsvoorstel Benoeming plaatsvervangend raadsvoorzitter
Op basis van artikel 77 van de Gemeentewet dient de raad, bij de start van een nieuwe raadsperiode, een nieuw lid aan te wijzen die belast is met de waarneming van het voorzitterschap van de raad bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 31.05.22 | 07.14 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
21° | 7°
Meer weer...
Morgen:
21° | 8°


AGENDA
  • Zondag 28.05.23
  • Maandag 29.05.23
  • Dinsdag 30.05.23
  • Woensdag 31.05.23
  • Donderdag 01.06.23
  • Vrijdag 02.06.23
  • Zaterdag 03.06.23
  • Volledige agenda...

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.1844 s