Maandag 05.06.23 | 19.33 uur

'De binding met Hasselt zal altijd blijven'

Presentatie Hasselteraak 'Dageraad' in vogelvlucht

Ciel de Smet

Ciel de Smet© Gerrit Slurink

De werkgroep Scheepvaart van de Historische Vereniging Hasselt heeft Ciel de Smet en Aart te Velde bereid gevonden om een presentatie te verzorgen over hun wel zeer unieke eigendom: de Hasselteraak 'Dageraad'. De voormalige raadszaal van het Oude Stadhuis was op 8 november tot de laatste plaats bezet met oud-schippers en belangstellenden.

De aanwezigen werden welkom geheten door Jan van de Stege, voorzitter van de Historische vereniging, en door Jacob Visscher van de werkgroep Scheepvaart.

Ciel de Smet vertelde aan de hand van historische foto’s over het ontstaan van het scheepstype Hasselter Aak. De zoektocht van Ciel en Aart om privé een historisch zeilschip te bemachtigen werd in 1996 beloond in Amsterdam met de vondst van een kleine Hasselter Aaak. Een schip met een mooie rompvorm dat bovendien voor een groot deel nog in oorspronkelijk staat verkeerde. De geschiedenis vanaf de bouw in 1905 in Zwartsluis, als zeilend vrachtschip tot 1951, de aankoop in 1997 door Ciel en Aart en de zorgvuldig en piëteitsvol uitgevoerde restauratie vormden een boeiend verhaal.

De reizen over de Wadden en naar de Oostzee, het drie keer winnen van de regionale mattenschippersrace kregen als recente geschiedenis aandacht. De binding met Hasselt als scheepstype zal altijd blijven; de fysieke binding zal helaas na 25 jaar worden verbroken wegens verkoop naar Utrecht.

In de pauze verzorgde EOC Scheepsverzekeringen een welkome traktatie. André Admiraal van de werkgroep presenteerde tenslotte een aantal historische foto’s van schepen en schippers; voor velen de aangename herkenning van een indertijd kleinschaliger varend bestaan.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 14.11.22 | 08.53 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
22° | 8°
Meer weer...
Morgen:
22° | 7°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

MEEST GELEZEN

HALFJAAR

JAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.16583 s