advertentie

AHOED (Apotheken en Huisartsen Onder Eén Dak)

Apotheken en huisartsen onder één dak in Hasselt

Apotheken en huisartsen onder één dak in Hasselt© Van den Berg Architecten

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft ingestemd met de bouw van een AHOED (Apotheken en Huisartsen Onder Eén Dak) en aanverwante voorzieningen. Dit betekent dat er gebouwd gaat worden aan de Prinsenstraat. Op de agenda stond de vraag of de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen wilde afgeven over dit onderwerp, aangezien de omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Om de AHOED te kunnen realiseren is dus een verklaring van de gemeenteraad nodig. Wilhelm Bisschop (SGP) vatte het gesprek over dit onderwerp goed samen: “Wij hebben geen bedenkingen tegen de verklaring van geen bedenkingen.” Alle partijen waren in zekere zin enthousiast over het voorstel.

Parkeerstress
De parkeerplekken waren het grootste vraagteken voor de partijen. Met name BGZ, en in mindere mate de VVD, maakten hier een punt van. Ze voorzagen problemen doordat ouders van basisschool de Toermalijn en gebruikers van sporthal Anna van der Breggen ook gebruik kunnen maken van de parkeerplekken. “Wij hebben onze vraagtekens bij de conclusie dat er geen parkeerstress kan ontstaan,” vertelde Sander Hartman (BGZ). Met name tijdens piekmomenten zou deze parkeerstress kunnen ontstaan.

Volgens wethouder Rietman waren de vraagtekens niet nodig. “Wij zien een spreiding van activiteiten. Volgens deskundigen zullen er altijd parkeerplekken overblijven.” Hiermee nam Hartman genoegen: “We vertrouwen op de geleerden”. Wel voegde hij er nog mompelend aan dat er mogelijkheden zijn mochten de 32 parkeerplekken toch niet genoeg zijn, zo had hij gehoord. Het CDA zag echter ook voordelen. “Dit is echt een parkeerterrein dat op verschillende tijden en voor meerdere functies kan worden gebruikt,” merkte Marco van der Vegte op.

Naast de zorg om de parkeerplekken voldeed het plan aan de verwachtingen van de raad. Goede gezondheidszorg is belangrijk en daarbij hoort goede huisvesting, meende Bernhard Aalbers (CU). Door de clustering ontstaan korte lijntjes en dat is alleen maar positief. Alles onder één dak, dat zagen alle partij wel zitten. Het woord enthousiast viel daarom regelmatig. De PvdA sloot af met de hoop dat er een goede samenwerking zou ontstaan tussen de apotheek en de huisartsen.

Wat houdt het voorstel in?
Het aangenomen voorstel omvat de bouw van een zogenoemde AHOED, waarbij apothekers en huisartsen onder één dak komen. Bestaande huisartsen met een huisartsenpraktijk aan huis of een pand elders zullen zich hierbij concentreren in één gebouw. Het te realiseren gebouw moet een oppervlakte van 1000m⊃2; krijgen, waarvan 700m⊃2; bestemd is voor de huisartsen en 300m⊃2; voor de apotheek. In het plan is uitgegaan van twaalf behandelkamers.

Hoewel bezwaar indienen nog mogelijk is, valt dit niet binnen het verwachtingspatroon van de gemeente. Naar aanleiding van inloopavonden in 2022 en 2023 zijn namelijk geen bezwaren en klachten ingediend. Opmerkingen over parkeerplaatsen en mogelijke verkeersproblemen zijn verwerkt in het plan dat gisteravond op tafel lag. Daarom ziet de raad af van een definitieve verklaring van geen bedenkingen - die na de ontwerpverklaring nog zou moeten worden afgegeven - tenzij er drastische veranderingen komen.

2024-04-19 10:59:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.