advertentie

Voortaan drie in plaats van twee weken de tijd

Scholen krijgen extra ruimte voor verplaatsen (digitale) doorstroomtoets

Om alle leerlingen van groep 8 de kans te geven volop mee te doen aan de doorstroomtoets én belangrijke culturele tradities, krijgen scholen in het primair onderwijs voortaan drie in plaats van twee weken de tijd om de (digitale) doorstroomtoets af te nemen. Door die extra week tijd zijn scholen flexibeler om de toets in te plannen op een voor hen en hun leerlingen geschikt moment.

Week eerder beginnen
De afnametermijn duurt daardoor dit schooljaar van 29 januari tot en met 18 februari. Binnen die periode kiezen de scholen zelf op welke dagdelen, maximaal twee, ze de toets afnemen. Het was niet mogelijk de termijn met een week aan de achterkant te verlengen omdat dat organisatorisch niet haalbaar is. Dan zou er te weinig tijd overblijven tussen de afname van de toets en de aanmelding van leerlingen bij de middelbare school, eind maart. In die tussentijd worden de scores van de leerlingen verwerkt, de normering van de toets bepaald en schooladviezen eventueel bijgesteld.

Huidig schooljaar
De veranderingen gelden dit schooljaar alleen voor de digitale toets. Voor de papieren toetsen geldt dat deze altijd door alle leerlingen tegelijk moeten worden gemaakt, om te voorkomen dat vragen en antwoorden uitlekken. Het is te kort dag om ook de data voor deze toets (6 en 7 februari) naar voren te halen. Alle scholen hebben deze immers al vastgelegd in hun planning. Voor de volgende jaren wordt nog gekeken naar geschikte data.

Van eindtoets naar doorstroomtoets
De doorstroomtoets, die in de plaats is gekomen van de eindtoets, wordt dit schooljaar voor het eerst afgenomen. Dat zou in de eerste twee weken van februari gebeuren. Hierdoor krijgen leerlingen hun definitieve schooladvies voordat ze zich bij een middelbare school aanmelden. Doordat alle aanmeldingen nu in dezelfde periode plaatsvinden, hebben alle leerlingen dezelfde kans om te worden toegelaten op de middelbare school van hun eerste keuze. Voorgaande jaren konden leerlingen zich alleen aanmelden met een voorlopig schooladvies op zak. Dat advies kon afhankelijk van hoe je de toenmalige eindtoets maakte, later naar boven worden bijgesteld. Sommige leerlingen moesten daardoor vervolgens opeens op zoek naar een andere middelbare school, waar niet altijd meer plek was. De eindtoets werd toen afgenomen in april/mei.

2023-09-26 13:21:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.