Zaterdag 06.06.20 | 08.06 uur

Aflevering 344

Sluus onder een zwaore störm!

Ja mensn, zo snel kank netuurlijk ok niet skriemn. Mien column van gisteraomp is al weer compleet achterhaald he? Zo beleef ie nog Zwartsluus onder Zeil en zo zit de Sluus onder een zwaore störm. Niet bi´j te bienn dus veur mi-j as columnist umme up to date te bliemn!!

En mit de skade umme et huus was ik ok niet gelieke in de geleegnheid umme as papperazzi gelieke de computer op te startn en ies effn van mi´j aof te skriemn. Hadde wel wat aanders te doen! Mar ik zie deur de boomn et bos weer en mit de takkn bende en boomstronkn in de container liekt et al weer heel wat. Ik hebbe weer een fesoenlijk loop-padtien kunn creërn.

Was wel effn skrikkn, niet dan? Dat gunk mi-j in een kwestie van circa 5 tot 10 minuutn flink tekeer en de ravage was voldoende umme beter mar niet onder zeil te gaon. Gelieke mar an et wark, mar ja…er kon nog een ladink koomn dus toch mar naor bedde en aofwachtn tot de bu-je over zol gaon. Ik zol ok een gek weezn umme ´s nachts te gaon veegn umdat de blauwe container compleet overhoop an de weg lag. Nou euh…wie er last van had, had de boel wel bi-j mekaare eveegd. Morn mar weer zien! En wat zeg ik…et lag er nog heur, verwaterd ni-js en verwei-jde artikels uut mien kraante van gistern. Martine Bijl lag as veurpagine ni-js ietwat verfrommeld langs de kaante van de weg. Overreedn deur tal van auto´s en fietsers die bliekbar vanmörn al vrog bi-j et pad waarn. Zo koom- ie er dan uut te zien: overleedn en dan ok nog uut de container ewei-jd en overreedn. Arger kan dunk mi-j niet! Da´s wel een heel mistroostig ende van een diva , wat zeg ik comediène.

Goed, de Sluus haalt de landelijke pers. Dat haddn wi-j liever netuurlijk veurige weeke ehad, dan had et een beste reclame ewest veur et evenement! Mar ach, dit hef dan ok wel weer wat! ´t Is eemn wenn aj de oogn oopn doet en naor buutn kiekt, mar zo hef een mense weer wat te doen en kan de gemiente-warkers weer de haandn uut de mouwn steekn. Flink antrappn mit de karre umme de boomtakkn, stronkn en wat ok meer op te ruumn. Goed veur ze, de bezem er deur!! Daor doej et immers veur, een mooi opgeruumd dörpien!

Zo leuk is et nou ok weer niet he? Et zol oe bi-j de haandn aofbreekn aj oen straote ziet, de tuun bekiekt en al et gruun niet meer an de boome mar eronder ziet. Aof ewei-jd en aof-ebreukn! Complete boomn bint gewoon aof-eknapt bi-j de stamme. Dat bint skades, niet te geleumn zo jammer! Natuur die gewoon aof-erukt is, dat kriej mar niet zo weer op peil.

Vanmorn, nao een rondtien Zwartewaterlaand, umme de skade ies zölf te bekiekn in plaase via de media, skruk ik toch wel behoorlijk. Dat zo-n wiend , zo-n warvelgebeurn zoks kan anrichtn! Er was ok gien holdn an…ach, en die veurspellingn, tja dat heur ie an en gooi-jt et weer van de skolder aof naor achtern. ´t Zal wel: eerst zien, dan geleumn! Nou, ik geleufe et wel nou!

Ons old columnist Jan Blei had iniens een hele boome extra in de tuun erbi-j. Dat nemp gien blad meer veur de mond mar veur de ruutn! Zien hele raam was gebarricadeerd deur een enörme extra bebossink. Zo, gratis en veur niks…wat een geluksvogel toch weer! Die Jan toch…ik hoope dat de skaa mit valt en dat er varder niks esneuveld is deur de ankoomn wei-jnde boome. Zo kump er nog ies iets anwei-jn, daor he-k wel aandere gedachtn bi-j dan, mar goed. Dit is ok spontaan, of niet dan?

Iets varderop, bi-j de ni-j te bouwn huuzn achter de gerriformeerde karke, kunn ze opni-j begunn mit te bouwn. Niet an et te zettn huus mar an de steigers. Die lag in barrels! De stellage lag in iengedeukt in mekaare, dat was te verwachtn…een blikvanger veur de rukwiend!! Weinig neudig umme die buizn alle kaantn op te laotn gaon in plaase van de goeie. Of de bebouwink skaa hef, konk zo niet zien. Mar et mut mar net oen huus weezn waor de umheining van steigers en toebeheurn et te bouwn kunstwark lat zegeviern! Da´s gelieke een skadepost van materiaal, tied verlies en sowieso gewoon verlies in iets waor aj oen zinn op hebt ezet en oen droom van hebt emaakt. Een ni-j en mooi te bouwn huus wat al in de steigers te gronde gaot. Dat muj flink bezuurn. En dan stund et allennig nog mar in de steigers…ieuwig zunde!! En dan brek et oe al bi-j de haandn aof. Daor is wel effn een anmoedigink veur neudig umme de boel weer op te pakkn. Zölfs een positievelink kan hier weinig mit, wat veur drei-j muj hier ok an geemn he?

Wi-j pakt de boel vandaage of mörn toch mar weer op, de skolders eronder en mit mekaare anpootn umme et weer op örde te kriegn. As wi-j Zwartsluus onder zeil kunt kriegn, dan kunt wi-j ok Zwartsluus wel weer onder de pann kriegn!! En daornao een boompien opzettn mit een aofzakkertien erbi-j!! Want nao voldaone arbeid is et goed rustn…

Mit arbeidsvriendelijke vreugd in lief en leed,
Lambert.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 05.06.19
Vandaag:
16° | 6°
Meer weer...
Morgen:
14° | 3°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.36526 s