Maandag 24.02.20 | 09.06 uur

Aflevering 351

Protesteern op et Malieveld?

Gaon wi-j dat nou wekelijks doen, dat protesteern op et Malieveld? Dan bink alweer verrekte bliede da-k niet elke mörn die kaante op hoefe. Heb namelijk gien zien in ellnlange files waorin ik mien tied in de auto mut doodn. Mi-jzölf bezigholdn is niet an m-j besteedt!

Mar et begunt zo onderhaand wel lekker gezellig te wördn, daor op et Malieveld! Mit al die gekkigheid die in oktober allemaol in-egaon is, is et mit recht stoptober ewördn! Allennig rookn wi-j weer as een ketter vanwege de stress en onrust die er momenteel heerst onder wie ok mar. Want iederiene hef mit dat stikstof gedoe de longn meer dan vol an ingeasemde damp-en rookgassn.

En tuurlijk…et rak ons meer dan in aandere gedieltes van et laand! Wi-j bint hier umgeemn van de boern, trekkers en weet ik veule an gedupeerdn as dit alles zo deurzet.Hier zit niemaand op te wachtn umme de regelwetgevink zo arnstig an te drei-jn as men nou van plan is. Nederlaand löp op kop mit de drastische maatregels!

Ak nog een jong knaapien ewest zol weezn, ja, ha-k vöstig mit edaon mit de protestactie. ’s Ochtends vrog eruut, wat bammegies mee veur onderweg en dan op weg naor Den Haag mit de trekker van va onder de konte. Niet zozeer umme de heftige demonstrant uut te hangn mar umme de kick! En veur de gezelligheid en leut een buurjonge mit umme elkaar aof te wisseln mit riedn. Radio NL op de achtergrond, hier en daor wat appn en filmpies maaknVervolgens ’s nachts laate mit een gebreukn rugge en stieve konte terugge te koomn. Mar, een dag jonge…een dag za-k oe vertelln!! Op-eslaagn in de herinnerink veur later.

Ik gao er nou vanuut dat de koomde weekn de vrouwn ies an de beurte koomn mit demonsteern? Denke er nog hard over nao wat betreft sector en mit wat veur voertuug. Et mut wel een beetien sensatie en spannink vanaof druppn want ze muttn minstens teegn de veurgaonde demonstraties kunn botviern! Zol toch een bak weezn as Lub er mit an kump zettn dat zie richting Den Haag gaot…en dan niet veur ien of aandere Margriet of Libelle beurs. Een soort verzet teegn skoonmaakproduktn of zo? Iets waor verkeerde stoffn in zittn verwarkt umme de raamn te zeemn, de aofwas te doen, de wasse te drei-jn… En mit auto inclusief (aof)wasmesiene in een anhanger die kaante op te gaon… Nog veule meer file!!

Stoptober…stop de regelwetgevink! Stop de ni-je PFAS regels!! As strakkies de vrouwn in opstaand koomn, kuj oe beter mar gewunn geemn. Die gaon echt niet over ien nachien ies! Die blieft gewoon daor drie daagn de beol bezettn. Bri-jwarkien mit, mobieltien en koffiezet apperaat paraat. Die maakn et gezellig onder elkaare mit een complete reünie ast mut. En vrouwn kunn beppn dus dat vrag gigantisch umme muujlijkheedn. Ik denke de argste demonstratie in Nederlaand die wi-j ons veur kunt stelln! Daor is een Malieveld vol mit trekkers of vrachtwaagns mar niks bi-j!

Ik zegge et mar vöstig…ik weete dat bijna niemaand naor Lamberts’goeie raodgevingn lusert, mar weest gewaarskuwd!! Een gewaarskowd man telt veur twee mar een demonstreerde vrouwe is een complete konvooi!

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 30.10.19
Vandaag:
10° | 5°
Meer weer...
Morgen:
6° | 6°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.32458 s