Vrijdag 15.01.21 | 23.16 uur

Aflevering 377

Veul heil en zeegn!!

Opni-j mien beste en welgemiende wensn veur et koomde jaor. Ik had et veurig jaor ok edaon, mar dat gung toch niet helemaole goed: eind februari was er nog weinig over van mien allerbeste ni-j jaorsgroet an iederiene. Wat een rampzalig jaor werd et uuteindelijk mit veul onheil en weinig zeegn!!

Dus ik doe et effn opni-j mit miskien iets meer kracht erbi-j an ‘VEUL’. Dus niet een beetien veul mar buutngewoon veul!

Laotn wi-j et aofgeloopn jaor mar gauw vergeetn, niet vergeetn wie ons ontvalln bint, mar de lockdown, de aoflastingn en de ontzeggingn. Mensn vergeetn doen wi-j niet, dat blef ieder op ons netvlies staon mar die aandere dingn. Dingn die wi-j ons mossn ontzeggn, ons teleursteldn.

Wi-j hebt et rottige jaor aof-esleutn mit carbid want vuurwark mocht niet. Mar ja, da’s netuurlijk teegn dovemansoorn ezegd. Ik hebbe nog genog eheurd an wat er de lucht ingunk. En zölfs mit de oorapperaatn op et nachtkassien kon ik nog heurn dat et weer uut een bepaalde hoek kwam. Een hoekien waor et virus nogal opwei-jt elke keer. Et hoekien waor men last hef van effn toch bi-j elkaare koomn, eempies de femilie opzuukn, eemn saamn-skooln.

Mit de klap op de vuurpijl: straks weer een flink antal besmettingn half januari. En mit diezelfde klap op de vuurpijl dan ok nog ies flink trots weezn dat ze op de kaarte koomn mit foto’s van et carbidskietn. Man…nog steeds niet goed begreepn?? Stellegien femilie-kneuters bi-j mekaare!!

Foto’s de hele wereld over stuurn mit duudelijk de verkörte varsie van anderhalve meter. Grenzn opzuukn en in et opzicht van de aofstaand die grenzn weer iets anpassn naor iene meter of euh…ietsies minder, mag dat?

Tuurlijk, wi-j bint Gellemuudn, dan mag et! Daor bint gepaste aofstaandn. Aofstaandn die gematigd gepast bint, et mut nog passn binn de anrakzone. Ach, een skolderkloppien mut kunn, niet dan? Mekaare een goed old jaor gunn, niet dan? Want een ni-j jaor gef ni-je kaansn en goeie veurneemns en die veurneems gaon pas 1 januari in. Dus op old jaor doen wi-j effenties normaal, ien keertien uut de bocht, ien keertien uut et gareel, tied veur een Grapperhaus-moment. Fut mar, morn weer strak et keurslief an van de corona maotregels.

Grappig aj zo’n stukkien dan leest in de Stadskoerier: In Kampn was er gien zak an mar in Gellemuudn was et hiel drok en arg gezellig! Nou, lekker dan…zet dat er veural bi-j aj de foto’s plaatst. En iets varderop lees ie dan weer dat et leuk is umme te zien hoe et van generatie op generatie gaot, dat iederiene mekaare helpt tot an een ansteker angeemn an toe. Nou dat zal ok vaste niet mit een hengeltien gebeurd weezn, toch??? Ja, ik hengele ok mar wat…

En nog ientien dan: op et industrieterrein waarn veul groepies carbidskieters. Hiel Gellemuudn deed mit! Een fantastische saamheurigheid! Nou euh…ik weete weer genog, gooi die lockdown er nog mar een maond extra teegn an en dan veural in een kneuterig stadtien waor de grenzn aanders bint dan elders. Mar wie wet is er in de online karkdienst, die wellicht toch ok weer een beetien offline en inside was mit meer dan dartig spietbetuugers die een (carbid)skietgebedtien mossn doen, een knallnd en zeegnd uut-ende beloofd mit een spetternd en veurspoedig begun. Ie weet et niet he? Onze lieve Heer hef vöstig iets deur de vingers eziene en edacht dat mensn ok mar mensn bint. Foutn maakn verleer ie niet.

Goed, wi-j wachtn weer rustig en geduldig aof, morn ons’ Eddy mar weer ies belustern op Zwartewater fm. Ik zitte er weer klaor veur: begunt zo langzamerhaand een gewoonte te wördn umme zien stemme wekelijks te heurn. Wat zeg ik?? Die vacature van old collega Jan Blei die stopt mit zien radio programma: hee Eddy…wat veur oe? Een eegn talkshow, wekelijks en mit een beetien zwoele stemme gooit dat absoluut de stemmink erin. Ik stemme geliek veur!! Eddy’s late night show, gute nacht Leute, es ist Zeit für mich..

Groetn, Lambert.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 07.01.21
Vandaag:
0° | -1°
Meer weer...
Morgen:
3° | 2°advertentie
AGENDA
  • Zaterdag 16.01.21
  • Zondag 17.01.21
  • Maandag 18.01.21
  • Dinsdag 19.01.21
  • Woensdag 20.01.21
  • Donderdag 21.01.21
  • Vrijdag 22.01.21
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.41651 s