Woensdag 21.10.20 | 19.45 uur

Problematiek in veenweidegebieden

Honderd miljoen beschikbaar voor veenweide aanpak

Rijk en provincies gaan samen met landbouw- en natuurorganisaties, de waterschappen en gemeenten de problematiek in veenweidegebieden aanpakken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daar 100 miljoen euro voor beschikbaar gesteld in het kader van het Klimaatakkoord.

LEES MEER... | MAANDAG, 19.10.20 | 11.44 UUR


advertentie

Gemeente Zwartewaterland plaatst tientallen bladkorven

Herfstbladeren kunt u kwijt in de bladkorf in uw buurt!

Deze week plaatst de gemeente Zwartewaterland op verschillende locaties in de gemeente bladkorven. Deze bladkorven zijn bedoeld voor het opruimen van bladafval afkomstig uit openbaar gebied. Het inwerpen van bladafval of ander tuinafval vanaf particulier terrein is niet toegestaan.

LEES MEER... | MAANDAG, 19.10.20 | 10.42 UUR


advertentie

Organisatie in handen van Gebiedscoöperatie IJsseldelta

Groene Loper IJsseldelta 2.0 van start

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is gestart met de Groene Loper IJsseldelta 2.0. Het project heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen leefomgeving. Tijdens een eerdere ronde is onder andere bijgedragen aan de aanleg van natuurlijke speeltuinen, de aanplant van bomen, het zaaien van bloemen, het plaatsen van informatieborden over het landschap en de aanschaf van verrekijkers om met schoolkinderen weidevogels te kijken.

LEES MEER... | DONDERDAG, 15.10.20 | 10.24 UUR


advertentie

Aan de slag voor de kievitsbloem

Start natuurherstel in de uiterwaarden van Zwarte Water en Vecht

Kievitsbloemen in de uiterwaarden van Zwarte Water

Kievitsbloemen in de uiterwaarden van Zwarte Water© Gerrit Slurink

In het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is gestart met de eerste werkzaamheden om de bijzondere natuur in het gebied te herstellen en te behouden. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: "Van alle wilde kievitsbloemen in Nederland groeit ruim 95 procent hier in de uiterwaarden. De kievitsbloem is erg zeldzaam. Daarom werken we hier hard aan het voortbestaan van deze mooie bloem."

LEES MEER... | ZATERDAG, 03.10.20 | 11.13 UUR


advertentie

Medewerkers controleren op schades en kwetsbare plekken

WDODelta inspecteert dijken in werkgebied

Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) donderdag 1 oktober met de zogeheten dijkschouw. Dit is historisch vakjargon voor het inspecteren van dijken. Ook wordt bij deze jaarlijkse inspectie bekeken of (delen van) dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. In het werkgebied van WDODelta ligt in totaal meer dan 1000 kilometer dijken en kades.

LEES MEER... | DONDERDAG, 01.10.20 | 11.26 UUR


advertentie

Online aanmelden tot 2 november 2020

Bloembollen voor bijen op schoolpleinen in Zwartewaterland

Wil jij de bijen ook een handje helpen op jouw schoolplein? Basisscholen en BSO’s uit de gemeente Zwartewaterland kunnen zich vanaf deze week opgeven voor de bloembollenactie van Natuur en Milieu Overijssel. "De 50 biologische bloembollen die zij krijgen, zijn goed voor bijen", dat zegt de projectmedewerker Educatie & Communicatie namens Natuur en Milieu Overijssel. De bloembollenactie wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Zwartewaterland.

LEES MEER... | DONDERDAG, 01.10.20 | 09.03 UUR

Activiteiten op en rondom de boerderij

Herfstvakantie bij deelnemers Boert Bewust

De Boert Bewust-deelnemers in de IJsseldelta organiseren regelmatig activiteiten op hun erf om verbinding te maken tussen boeren, tuinders en samenleving. Veel van de activiteiten zijn ook gericht op kinderen zodat zij zelf zien en leren waar hun eten vandaan komt. Ook in de herfstvakantie van 12 t/m 17 oktober, worden leuke en kleinschalige activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

LEES MEER... | WOENSDAG, 30.09.20 | 12.55 UUR


advertentie

Van vrijdag 9 t/m zondag 18 oktober 2020

Week van het Landschap: Ontdek de natuur dichtbij huis!

Volgende week, van vrijdag 9 t/m zondag 18 oktober 2020 start de Week van het Landschap. Een week vol met leuke activiteiten voor jong en oud. Landschap Overijssel laat graag zien hoe mooi en divers de natuur is. Ga op excursie met de gids of ga er zelf op uit met een wandel- of fietsroute en ontdek de onontdekte natuur dichtbij huis.

LEES MEER... | DINSDAG, 29.09.20 | 13.22 UUR


advertentie

Voor bewoners en bedrijven in Zwartewaterland

Groene Loper IJsseldelta 2.0 start in het najaar 2020

In het najaar van 2020 start Gebiedscorporatie IJsseldelta met de Groene Loper IJsseldelta 2.0. Het project heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen natuurlijke leefomgeving. Duurzaam handelen en een zorgzame omgang met de natuur moet daarvan het resultaat zijn.

LEES MEER... | VRIJDAG, 25.09.20 | 09.48 UUR

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Rode Kruis gaat WDODelta helpen bij hoog buitenwater en watertekort

Bij dreigende of daadwerkelijke noodsituaties kan voortaan het burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis, Ready2Help, worden ingezet door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Bij hoogwater kunnen Ready2Help’ers bijvoorbeeld helpen bij het leggen van zandzakken. Bij aanhoudende droogte kunnen zij ondersteunen met het informeren van bewoners, bijvoorbeeld over het zogeheten beregeningsverbod.

LEES MEER... | WOENSDAG, 23.09.20 | 08.59 UUR

Voorwaarden verbonden aan subsidieregeling

Provincie Overijssel: Nieuwe subsidieregeling kavelruil

e provincie hecht belang aan een goede kavelindeling van het buitengebied. Om dit te stimuleren stelt de provincie een subsidieregeling open. Vanaf 14 september tot 16 oktober is het mogelijk om een subsidievraag in te dienen. Een goede verkaveling is belangrijk voor de bedrijfsvoering van een agrariër. Het voorkomt bijvoorbeeld extra transportbewegingen. De weidegang wordt gestimuleerd wanneer kavels met voldoende gras dichter in de buurt van een stal liggen.

LEES MEER... | MAANDAG, 14.09.20 | 14.10 UUR

Hans Pereboom: Gigantische klus voor waterschap in een groot gebied

WDODelta gaat door met nieuwe indeling van watergangen

Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de nieuwe indeling van watergangen volgens plan verloopt. Het Algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijssel (WDODelta) heeft besloten het programma ‘Waterschapszorg’ ongewijzigd voort te zetten. Met dit programma treft WDODelta maatregelen om gevolgen van droogte en veel neerslag te beperken. Aan- en afvoer van water is slechts mogelijk door een goede indeling van watergangen en het juiste beheer en onderhoud.

LEES MEER... | WOENSDAG, 09.09.20 | 12.15 UUR

Grondwaterstanden laten grote verschillen zien

WDODelta: Grondwaterstanden herstellen verder dankzij buien

De buien van de afgelopen periode geven verdere verlichting voor de droogte in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Binnen dit gebied viel in augustus meer dan het langjarig maandgemiddelde aan neerslag. Hoewel er regionale verschillen zijn, is dit goed terug te zien in de grondwaterstanden. Die zijn aan het herstellen. De wateraanvoer schommelt momenteel tussen lokaal geen aanvoer en lokaal maximaal 60 procent van de aanvoercapaciteit.

LEES MEER... | DONDERDAG, 03.09.20 | 13.11 UUR

Grondwaterstanden blijven laag voor deze tijd van het jaar

WDODelta: Buien geven verlichting, maar nog steeds droog

De buien van de afgelopen dagen hebben ‘wat lucht’ gegeven in de droogtesituatie binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Plaatselijk staan sommige sloten nog onder druk, omdat de hoeveelheden neerslag sterk wisselden. Ditzelfde geldt voor de grondwaterstanden. Die blijven overwegend laag voor deze tijd van het jaar. Door de lagere temperaturen, de neerslagverwachting en het feit dat het einde van de zomer in zicht is, verwacht WDODelta dat de situatie beheersbaar blijft. Het waterschap kan voldoende water aanvoeren om aan de watervraag te voldoen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 20.08.20 | 11.00 UUR

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

'Gebruik van slootwater niet overal meer mogelijk'

Door de sterk toegenomen watervraag zit Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op diverse locaties tegen de maximale aanvoercapaciteit aan. Dit kan reden zijn dat agrariërs die een verzoek doen voor het onttrekken van water uit een sloot voor beregening van hun gewassen een afwijzing ontvangen of worden gevraagd dit tijdelijk niet te doen (de zogeheten ‘onttrekkingsstop’). Het waterschap doet er alles aan om de waterpeilen op voldoende niveau te krijgen en te houden. Hier zit echter wel een grens aan.

LEES MEER... | DINSDAG, 11.08.20 | 12.14 UUR
Vandaag:
17° | 7°
Meer weer...
Morgen:
17° | 8°


AGENDA
  • Woensdag 21.10.20
  • Donderdag 22.10.20
  • Vrijdag 23.10.20
  • Zaterdag 24.10.20
  • Zondag 25.10.20
  • Maandag 26.10.20
  • Dinsdag 27.10.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.52631 s