Vrijdag 30.09.22 | 16.57 uur


advertentie

Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen

WDODelta: Onttrekkingsverboden wateraanvoergebieden opgeheven

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heft de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de aanvoergebieden Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen vanaf vrijdag 9 september op. Dit is mogelijk door voldoende wateraanvoer voor ons gebied vanuit de IJssel en het IJsselmeer, de lagere watervraag, lagere temperaturen en minder verdamping. Het opheffen van het verbod betekent dat in beide wateraanvoergebieden weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers en weilanden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 08.09.22 | 16.07 UUR


advertentie

WDODelta: Grenzen waterverbruik bereikt

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater in wateraanvoergebieden

Waar zijn nu onttrekkingsverboden?

Waar zijn nu onttrekkingsverboden?© WDODelta

Vanwege de aanhoudende droogte stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) met ingang van maandag 22 augustus 2022, vanaf 17.00 uur een verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater in de wateraanvoergebieden Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen.

LEES MEER... | MAANDAG, 22.08.22 | 16.06 UUR


advertentie

Natura 2000-gebied in beheer Staatsbosbeheer

Aanpak natuurherstel aan boksloten in de regio

Staatsbosbeheer is bezig met natuurherstellende maatregelen in de Olde maten aan de Postweg en Zwartewaterskloosterweg. Het natuurherstel wordt uitgevoerd voor het behoud en vergroten van de bijzondere natuurwaarden van het karakteristieke slagenlandschap. Het gaat om 8 km aan boksloten die worden schoongemaakt van bosopslag en waarvan de bokslootkanten worden afgeschuind om zo deze in de toekomst beter te kunnen beheren.

LEES MEER... | ZATERDAG, 20.08.22 | 11.14 UUR


advertentie

Nieuw initiatief van Gebiedscoöperatie IJsseldelta

'Gratis planten voor de aanleg van geveltuintjes en boomperkjes'

'Tegels er uit, planten er in' is het motto van de actie 'Stoepgroen, samen doen!' van de Groene Loper IJsseldelta. In september deelt de Groene Loper IJsseldelta gratis plantenpakketten uit aan buurtinitiatieven en maatschappelijke organisaties die hun straat of buurt willen vergroenen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 19.08.22 | 11.38 UUR


advertentie

WDODelta zoekt naar balans

Waterschap zet sloten extra vol en houdt maximaal water vast

Waterschap zet sloten extra vol

Waterschap zet sloten extra vol© WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat de waterpeilen in sloten daar waar mogelijk extra hoog opzetten tot boven het maximale zomerpeil. Hiermee wil het waterschap een buffer opbouwen in de voorraad grond- en oppervlaktewater. Daarnaast maakt het waterschap gebruik van de drietrapsstrategie ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Waarbij achtereenvolgens sprake is van het vasthouden van water, waterberging en waterafvoer.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.08.22 | 11.50 UUR

Waterschappen treffen maatregelen om water vast te houden

Water moet worden verdeeld door aanhoudende droogte

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er ons land binnenkomt via regen en rivieren. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schreef deze week aan de Tweede Kamer deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten (MTW) te beleggen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.08.22 | 12.37 UUR


advertentie

Online aanvragen tot 30 juli 2022

Bomen met hoge korting voor inwoners in het buitengebied

Inwoners in het buitengebied van de gemeente Zwartewaterland kunnen tot 30 juli bomen aanvragen met 75% korting. De bomen worden uitgereikt tijdens de Boomdeeldag op 19 november 2022.

LEES MEER... | WOENSDAG, 20.07.22 | 08.17 UUR


advertentie

Eerste emissieloze dijkversterking van Nederland

Dijkversterking monumentale Stenendijk Hasselt van start

Donderdagochtend 14 juli 2022 werd het officiële startschot gegeven voor de dijkversterking van de historische Stenendijk in Hasselt. Deze oude Zuiderzee-kering wordt versterkt door over een lengte van ruim één kilometer 12 meter lange damwanden in de dijk te drukken. Dit gebeurt volledig elektrisch. Hiermee is het de eerste dijkversterking van Nederland die emissieloos wordt uitgevoerd. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

LEES MEER... | DONDERDAG, 14.07.22 | 15.21 UUR

Waterschap Drents Overijsselse Delta: Energieneutraal in 2030

Zonneparken voor rioolwaterzuiveringen in werkgebied WDODelta

Om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan en het doel in 2025 elektriciteitsneutraal te werken, krijgt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol binnen Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Zo is het plaatsen van 40.000 zonnepanelen momenteel volop in uitvoering. Bijna driekwart van de panelen is inmiddels aangesloten en ligt op de terreinen van rioolwaterzuiveringen én op daken van eigen gebouwen, zoals het hoofdkantoor, werkplaatsen en loodsen.

LEES MEER... | WOENSDAG, 13.07.22 | 14.12 UUR

Pad draagt naam oud-beheerder De Veldschuur

Oude bekende Hanneke Rademaker keert terug op blotevoetenpad

Pad draagt naam oud-beheerder Hanneke Rademaker

Pad draagt naam oud-beheerder Hanneke Rademaker© Staatsbosbeheer

Sokken én schoenen uit en de natuur beleven op het nieuwe blotevoetenpad in het oude ontginningsgebied De Olde Maten. Het kan sinds kort bij De Veldschuur. Het Blotevoetenpad is vernoemd naar Hanneke Rademaker, oud-beheerder van het informatiecentrum.

LEES MEER... | WOENSDAG, 13.07.22 | 10.29 UUR

Resultaten bekend vroege voorjaarsinspectie dijken

WDODelta: Toename graafschade door honden, afname muskusrattenschade

Voorjaarsinspectie dijken

Voorjaarsinspectie dijken© WDODelta

De zomer is officieel begonnen en de voorjaarsinspectie van de dijken van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zit er weer op. WDODelta beheert ruim 1.146 kilometer aan dijken. Dat is ongeveer net zo ver als van Zwolle naar Parijs en weer terug. Er is op deze dijken een toename van muizengangen ten opzichte van voorgaande jaren. 'Dat verklaart ook de forse stijging in het aantal locaties met graafschades door honden dit voorjaar.'

LEES MEER... | MAANDAG, 04.07.22 | 10.09 UUR

Beperkt budget beschikbaar!

Bomen met hoge korting voor inwoners in het buitengebied van Zwartewaterland!

Inwoners in het buitengebied van de gemeente Zwartewaterland kunnen tot 30 juni 2022 bomen aanvragen met 75% korting. De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Zwartewaterland delen de bomen uit. De bomen worden uitgereikt tijdens de Boomdeeldag op 19 november.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 17.06.22 | 13.12 UUR

WDODelta: Hergebruik van maaisel in de directe regio

'Sloten en oevers maaien voor goede aan- en afvoer van water'

Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, is Waterschap Drents Overijsselse Delta gestart met het maaien van waterbodems en oevers. Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.

LEES MEER... | DINSDAG, 14.06.22 | 08.03 UUR

‘Bio-maaien’ in vakken van 300 meter

Waterschap maait in vakken voor sterke dijken en biodiversiteit

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met het maaien van de dijken. Dat gebeurt in vakken, zodat gedurende het groeiseizoen altijd bloemen en kruiden aanwezig zijn voor bijen en andere insecten op en rond de dijken. Op deze manier combineert WDOdelta het onderhoud voor sterke dijken met een bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit.

LEES MEER... | DINSDAG, 17.05.22 | 08.33 UUR

Een reis door de tijd van het waterbeheer in de polder!

Nationale Molen- en Gemalendag op 14 mei 2022

Op Nationale Molen- en Gemalendag, zaterdag 14 mei, opent het Waterschap Drents Overijsselse Delta de deuren van het oude Stoomgemaal Mastenbroek (d'Olde Mesiene), Gemaal A.F. Stroink, Gemaal Zedemuden, Gemaal Streukelerzijl en Gemaal Veneriete. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers een kijkje nemen in de gemalen. Maak een reis door de tijd van het waterbeheer in de polder. De toegang is gratis!

LEES MEER... | WOENSDAG, 11.05.22 | 17.00 UUR
Vandaag:
10° | 4°
Meer weer...
Morgen:
10° | 5°advertentie

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.29501 s