Maandag 27.06.22 | 14.00 uur


advertentie

Beperkt budget beschikbaar!

Bomen met hoge korting voor inwoners in het buitengebied van Zwartewaterland!

Inwoners in het buitengebied van de gemeente Zwartewaterland kunnen tot 30 juni 2022 bomen aanvragen met 75% korting. De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Zwartewaterland delen de bomen uit. De bomen worden uitgereikt tijdens de Boomdeeldag op 19 november.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 17.06.22 | 13.12 UUR


advertentie

WDODelta: Hergebruik van maaisel in de directe regio

'Sloten en oevers maaien voor goede aan- en afvoer van water'

Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, is Waterschap Drents Overijsselse Delta gestart met het maaien van waterbodems en oevers. Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.

LEES MEER... | DINSDAG, 14.06.22 | 08.03 UUR


advertentie

‘Bio-maaien’ in vakken van 300 meter

Waterschap maait in vakken voor sterke dijken en biodiversiteit

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met het maaien van de dijken. Dat gebeurt in vakken, zodat gedurende het groeiseizoen altijd bloemen en kruiden aanwezig zijn voor bijen en andere insecten op en rond de dijken. Op deze manier combineert WDOdelta het onderhoud voor sterke dijken met een bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit.

LEES MEER... | DINSDAG, 17.05.22 | 08.33 UUR


advertentie

Een reis door de tijd van het waterbeheer in de polder!

Nationale Molen- en Gemalendag op 14 mei 2022

Op Nationale Molen- en Gemalendag, zaterdag 14 mei, opent het Waterschap Drents Overijsselse Delta de deuren van het oude Stoomgemaal Mastenbroek (d'Olde Mesiene), Gemaal A.F. Stroink, Gemaal Zedemuden, Gemaal Streukelerzijl en Gemaal Veneriete. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers een kijkje nemen in de gemalen. Maak een reis door de tijd van het waterbeheer in de polder. De toegang is gratis!

LEES MEER... | WOENSDAG, 11.05.22 | 17.00 UUR


advertentie

Lezing en weidevogelexcursie: Deelname is gratis!

Bibliotheek Hasselt en De Veldschuur zetten weidevogels in de spotlights

In de Bibliotheek Hasselt vindt op maandag 2 mei 2022, van 19.30 tot 21.00 uur een lezing over de grutto, tureluur en andere weidevogels plaats. Wie de weidevogels na deze lezing in levende lijve wil bewonderen, kan op zaterdag 7 mei 2022 van 10.00 tot 11.30 uur aanhaken bij de weidevogelexcursie van De Veldschuur. Deelname is in beide gevallen gratis.

LEES MEER... | MAANDAG, 25.04.22 | 10.13 UUR

Werkzaamheden voor natuurherstel in de uiterwaarden klaar

Lopend langs de bloeiende kievitsbloemen: 'Hier doen we het voor'

Werkzaamheden voor natuurherstel in de uiterwaarden klaar

Werkzaamheden voor natuurherstel in de uiterwaarden klaar© Provincie Overijssel

In het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het behouden en versterken van de bijzondere natuur. Aannemer Oosterhuis startte in opdracht van de provincie in september 2020 met het natuurherstel. De werkzaamheden zijn nu bijna klaar. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher stond hier woensdagochtend 13 april samen met omwonenden en betrokken bestuurders bij stil en opende een ommetje langs de bloeiende kievitsbloemen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 14.04.22 | 15.30 UUR


advertentie

Hoe bouw je een goede windmolen?

Eerste les Groene Energie in De Veldschuur

Eerste les Groene Energie in De Veldschuur

Eerste les Groene Energie in De Veldschuur© De Veldschuur | Klaas Jansen

Twintig leerlingen van de Doornveldschool uit Staphorst hadden op woensdag 13 april 2022 de primeur met het volgen van de eerste les Groene Energie in De Veldschuur. De leskisten hiervoor lagen al een tijdje op de plank, maar konden vanwege corona niet eerder worden gebruikt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 14.04.22 | 11.15 UUR


advertentie

Verlenging voor 18 Natura 2000-gebieden

Provincie Overijssel verlengt Natuurbeheerplannen

De provincie Overijssel verlengt de beheerplannen voor 18 Natura 2000-gebieden met maximaal zes jaar. Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

LEES MEER... | MAANDAG, 11.04.22 | 08.34 UUR

In natuurgebied De Brommert, tussen Hasselt en Zwolle

Wandelexcursie naar de kievitsbloemen in Hasselt

Dit jaar organiseert Staatsbosbeheer Noordwest Overijssel weer een excursie naar de kievitsbloemen. In de uiterwaarden van Het Zwarte water bevindt zich één van de weinige groeiplaatsen waar dit uiterste zeldzame bolgewas nog massaal voorkomt. De Brommert is de grootste groeiplaats van de kievitsbloemen in Nederland.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 08.04.22 | 15.32 UUR

Uitvoering van toezicht en handhaving

Overijssel scherpt controle op handhaving aan bij natuur en recreatiegebieden

'Afvaldumping, betreden van verboden (natuur-) gebieden, vernieling van flora en fauna en stropen, te snel varen, crossen, illegale visserij en illegaal kamperen en geluidsoverlast zorgen voor veel ergernis bij bewoners en recreanten in Overijssel. Bovendien zijn deze activiteiten schadelijk voor onze natuur. Juist nu, in dit jaargetijde, zijn er veel broedende vogels en jonge dieren die last kunnen hebben van loslopende honden.' Dat meldt provincie Overijssel.

LEES MEER... | MAANDAG, 04.04.22 | 19.20 UUR

Meer groen in Overijssel

Landschap Overijssel plant duizenden bomen in provincie

Overijssel wordt groener, doordat Landschap Overijssel dit jaar circa 70.000 m2 landschapselementen aan gaat leggen en herstellen bij 60 grondeigenaren. Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle Boomdeeldagen, waarmee 40.000 stuks plantgoed beschikbaar worden gesteld aan 75 particulieren om zelf aan te planten. Landschap Overijssel werkt hierin samen met de partners van de Landschapsdeal Noordoost Twente, LTO, OPG en de partners van Salland Loont.

LEES MEER... | ZATERDAG, 02.04.22 | 11.00 UUR

Herstelmaatregelen Nederlandse Natura 2000-gebieden

Werkzaamheden petgaten Zwartsluis afgerond

De werkzaamheden rondom de nieuwe petgaten achter de Weteringallee in Zwartsluis zijn voor het broedseizoen afgerond. Aannemer Jac. de Olde B.V. uit Sint Jansklooster heeft deze voor Natuurmonumenten uitgevoerd. In de periode van oktober 2021 tot maart 2022 zijn oude verlande petgaten die onder het moerasbos lagen, weer opengemaakt. "Door het open water opnieuw dicht te laten groeien, krijgen verschillende zeldzame soorten opnieuw de kans zich te vestigen", zegt projectleider Broer Blaauwbroek over het doel van de werkzaamheden.

LEES MEER... | DINSDAG, 29.03.22 | 13.33 UUR

Jaarlijkse controle start deze week

Waterschap start eerder met voorjaarsinspectie dijken

Vanaf deze week, maandag 21 maart 2022 controleren dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Er is extra aandacht voor mogelijke schade vanwege het hoogwater eerder dit jaar. Naast de conditie van de dijken wordt ook gecheckt of (delen van) de dijken goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.

LEES MEER... | DINSDAG, 22.03.22 | 15.10 UUR

Meer aandacht voor groen en recreatie.

Nieuwe uitkijktoren in Zwartsluis haalt natuur naar binnen

Zwartsluis grenst aan het natuurgebied De Wieden. Dat gebied is niet overal toegankelijk. Maar door de bouw van een uitkijktoren en diverse aanpassingen bij het Grote Gat willen de gemeente Zwartewaterland en stichting Fortresse dit natuurgebied toch bereikbaar maken. "De uitkijktoren geeft straks prachtige vergezichten over dit unieke stukje natuur", vertelt wethouder Gerrit Knol over de nieuwe plannen.

LEES MEER... | MAANDAG, 14.03.22 | 16.17 UUR

Nieuwe beheerders Jos en Carin Erkens staan klaar

Na zeventien jaar trouwe dienst zwaait Hanneke Rademaker af bij De Veldschuur

Hanneke Rademaker

Hanneke Rademaker© Klaas Jansen

Op zaterdag 12 februari 2022 neemt Hanneke Rademaker (60) afscheid als beheerder van De Veldschuur. Bij het informatiecentrum voor Natuur en Historie wordt de Hasseltse opgevolgd door Jos en Carin Erkens uit Rouveen.

LEES MEER... | DINSDAG, 01.02.22 | 11.50 UUR
Vandaag:
23° | 11°
Meer weer...
Morgen:
26° | 11°


POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
advertentie
0.30304 s