Vrijdag 05.06.20 | 14.26 uur


advertentie

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Sloten en oevers maaien voor goede aan- en afvoer van water

Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, start Waterschap Drents Overijsselse Delta vanaf 1 juni weer met het maaien van waterbodems en oevers. Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan. In totaal heeft het waterschap de verantwoordelijkheid over 7.500 kilometer watergangen. Hiervan onderhoudt het zelf 4.500 kilometer. De overige 3.000 kilometer is in onderhoud bij de aanliggende eigenaren.

LEES MEER... | VRIJDAG, 29.05.20 | 10.19 UUR


advertentie

NPO-programma zet zich in voor het welzijn van bijen

'Zapp Your Planet Flower Power' vanuit Hasselt

NPO-programma zet zich in voor het welzijn van bijen

NPO-programma zet zich in voor het welzijn van bijen© Gerjo van Eijnsbergen

Zapp Your Planet Flower Power, een programma dat zich inzet voor bijen, is neergestreken in Hasselt. Jeline Booij nomineerde haar overgrootmoeder (omi) Buter voor een vrolijk bijentuintje omdat zij in het ziekenhuis heeft gelegen en wel wat opfleuring kan gebruiken. Op zaterdag 6 juni rond 18.00 uur is de leerling van CBS Prins Willem Alexander te zien op NPO 3 samen met Zapp presentatoren Bart Meijer en Anne Appelo.

LEES MEER... | DONDERDAG, 28.05.20 | 15.09 UUR


advertentie

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Stenendijk versterkt met behoud monumentale muur

Stenendijk versterkt met behoud monumentale muur

Stenendijk versterkt met behoud monumentale muur© WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat de monumentale Stenendijk Hasselt versterken met een waterkerende constructie binnenin de dijk. Dit besloot het waterschapsbestuur tijdens haar vergadering op dinsdag 26 mei. Deze dijk, met zijn unieke stenen muur, beschermt Hasselt tegen overstromingen uit het Zwartewater. Het bestuur stemde in met het plaatsen van een zelfstandig kerende constructie in de dijk, zoals een damwand of een wand van gewapend beton.

LEES MEER... | WOENSDAG, 27.05.20 | 11.01 UUR


advertentie

Lancering platform: Iedereeneenboom.nl

1.1 Miljoen bomen erbij in Overijssel

Provincie Overijssel heeft een actieplan opgesteld om de komende jaren 1.1 miljoen extra bomen te kunnen planten. Voor elke inwoner 1 boom! Samen met Matthijs Nijboer, directeur Natuur & Milieu Overijssel (NMO), heeft gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel op maandag 18 mei de starthandeling verricht voor het lanceren van het platform Iedereeneenboom.nl

LEES MEER... | DINSDAG, 19.05.20 | 14.36 UUR


advertentie

Waterschap roept hondenbezitters op om alert te blijven!

Schade aan dijken door honden blijft toenemen

Schade aan dijken door honden blijft toenemen

Schade aan dijken door honden blijft toenemen © WDODelta

Uit de resultaten van de voorjaarsinspectie van de dijken door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) blijkt dat het aantal schades door gravende wederom is toegenomen. Graafschades door muskusratten en konijnen laten een kleine daling zien.

LEES MEER... | DINSDAG, 19.05.20 | 12.13 UUR


advertentie

Bodem kas voor Kleine Natuurprojecten in zicht

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel schort regeling tijdelijk op

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft besloten de Regeling Kleine Natuurprojecten per 1 mei op te schorten. 'Aanvragers wisten het Cultuurfonds sinds 1 januari 2020, het moment waarop de regeling in werking is getreden, meteen goed te vinden. We hopen dat de sluiting tijdelijk is, maar zijn hier op dit moment toe genoodzaakt, omdat het budget op is wat voor de regeling was gereserveerd.'

LEES MEER... | VRIJDAG, 15.05.20 | 14.25 UUR

Komende twee weken geen neerslag van betekenis

WDODelta: Grondwaterstanden in regio blijven laag

Het is erg droog voor de tijd van het jaar. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ziet dat terug in de grondwaterstanden. Momenteel zijn deze laag in het noordelijke deel van het werkgebied (grofweg de lijn boven Zwolle tot Assen). Het zuidelijke deel (Zwolle tot Deventer) laat een divers beeld van de grondwaterstanden zien. Gemiddeld genomen staat het grondwater hier normaal tot laag voor deze tijd. Het waterschap houdt water vast en voert meer water aan dan normaal in deze periode. Vanuit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer is er voldoende aanvoer.

LEES MEER... | DONDERDAG, 14.05.20 | 17.00 UUR


advertentie

Weidevogels blijven het moeilijk hebben in overige weidevogelbeheergebieden

Overijssel constanteert herstelmogelijkheden voor weidevogels in Polder Mastenbroek

De jarenlange neerwaartse trend in de aantallen weidevogels in Overijssel heeft zich tussen 2017 en 2019 verder doorgezet. De wulp is echter in aantal iets toegenomen en ook de graspieper nam toe. Maar voor soorten als grutto en kievit blijft de trend negatief. Het blijkt dat op locaties waar door natuurorganisaties en agrarische natuurverenigingen veel wordt gedaan voor weidevogels, zoals in delen van de polder Mastenbroek, herstel mogelijk is.

LEES MEER... | WOENSDAG, 06.05.20 | 11.43 UUR


advertentie

Beregenen: melden of vergunning

WDODelta: Grondwaterstanden in regio dalen snel

Beregenen: melden of vergunning

Beregenen: melden of vergunning© WDODelta

Na een nat begin van het jaar met vooral veel regen in februari, viel er sinds half maart geen neerslag van betekenis meer. Dat heeft direct invloed op de grondwaterstanden binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Deze dalen nu snel. Het waterschap ziet de meldingen en vergunningaanvragen voor het beregenen vanuit sloten, weteringen en kanalen toenemen.

LEES MEER... | MAANDAG, 20.04.20 | 09.17 UUR

Update 17 maart: Coronavirus (COVID-19)

Landschap Overijssel annuleert alle activiteiten

Landschap Overijssel annuleert alle activiteiten, excursies en cursussen in verband met het coronavirus. Ook zijn bezoekerscentra, kantoren en gereedschapsdepots gesloten en werken er tijdelijk geen vrijwilligers in de terreinen. Ook adviseert Landschap Overijssel alle groene vrijwilligers om de komende tijd niet in groepsverband te werken.

LEES MEER... | DINSDAG, 17.03.20 | 07.59 UUR

Het dieren-, en vogelleven rondom de Hanzestad

Presentatie Geuje van Dijk in De Werkplaats Hasselt

Donderdag 26 maart 2020 houdt Geuje van Dijk in De Werkplaats (Kaai 5) te Hasselt een presentatie over het dieren-, en vogelleven in en rondom Hasselt. Hij wordt daarbij ondersteund door Jo Slendebroek. Slendebroek demonstreert op deze avond het vlechten van een eenden korf. Aanvang 20.00 uur.

LEES MEER... | DINSDAG, 10.03.20 | 16.20 UUR

Uil op Rode Lijst van Nederlandse broedvogels

Overijssel vormt habitat voor reuzenuil Oehoe

Overijssel vormt habitat voor reuzenuil Oehoe

Overijssel vormt habitat voor reuzenuil Oehoe© Landschap Overijssel

De oehoe, de grootste uil op de wereld, verovert steeds meer terrein in onze provincie. Ecoloog Mark Zekhuis vertelt: “In 2019 telden we maximaal zeven territoria waarvan er in drie met zekerheid te zeggen is dat er in werd gebroed. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van 2017.”

LEES MEER... | DINSDAG, 03.03.20 | 14.04 UUR

WDODelta: Verhoogde waterstand beheersbaar

Gemalen in de regio draaien op volle toeren

Hoogwater (23/02) aan de Grintwal in Hasselt

Hoogwater (23/02) aan de Grintwal in Hasselt© Gerrit Slurink

Afgelopen weekend viel er in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gemiddeld 20 - 34 mm regen. Dit had tot gevolg dat het water in de toch al goed gevulde kanalen, meren, weteringen en sloten nog hoger kwam te staan. Door de gemalen op volle toeren te laten draaien houdt het waterschap het waterpeil beheersbaar.

LEES MEER... | MAANDAG, 24.02.20 | 14.13 UUR

Zwartewaterland gaat eikenprocessierups op natuurlijke manier bestrijden

Justitie Bastion voorzien van Frion-nestkastjes

Justitie Bastion voorzien van Frion-nestkastjes

Justitie Bastion voorzien van Frion-nestkastjes© Gerrit Slurink

Bewoners aan de Justitie Bastion in Hasselt hebben zaterdag 22 februari 2020 meerdere nestkastjes opgehangen. De nestkastjes zijn in samenwerking met de gemeente Zwartewaterland en Houtschuur Jutjesriet (Frion) geproduceerd om de eikenprocessierupsen dit seizoen op een natuurlijke manier te bestrijden.

LEES MEER... | MAANDAG, 24.02.20 | 09.03 UUR

Direct online aanmelden bij de Veldschuur

Lezing en excursie over het verdwenen veen!

De Veldschuur houdt op vrijdag 6 maart 2020 een lezing over het verdwenen veen langs het Zwartewater. Aan deze lezing is ook een excursie (zaterdag 4 april, red.) verbonden. De lezing staat onder leiding van Dennis Worst. Worst studeerde Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en verrichtte promotieonderzoek bij de Fryske Akademy/Campus Fryslân naar de 'middeleeuwse veenontginningen in ZO-FRL en de Kop van Overijssel’. Momenteel is Worst werkzaam bij het adviesbureau Cultuurland Advies uit Wapenveld.

LEES MEER... | VRIJDAG, 21.02.20 | 11.27 UUR
Vandaag:
14° | 7°
Meer weer...
Morgen:
16° | 6°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.44737 s