Woensdag 22.01.20 | 11.33 uur

'In dat jaar veranderde de dijk, maar ook de toekomst!'

'Hoogwater 1995' is een ijkpunt in de geschiedenis

Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Dat is nu 25 jaar geleden. Met het initiatief #hohohoogwater belicht waterschap Drents Overijsselse Delta samen met zes waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de dreiging van toen, de ingrijpende veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst. Werken aan de dijken is nooit ‘af’. Onze dijken moeten klaar zijn voor de toekomst, omdat het klimaat verandert.

LEES MEER... | WOENSDAG, 22.01.20 | 17.29 UUR

Op pad met de boswachter van Staatsbosbeheer

Hazenexcursie in natuurgebied 'De Olde Maten'

Op zaterdag 1 februari 2020 gaat de boswachter van Staatsbosbeheer, samen met belangstellenden, op zoek naar hazen in natuurgebied de Olde Maten bij Rouveen. Vanaf informatiecentrum De Veldschuur struin je door een landschap van kleine bossingels en graslanden. In dit landschap, ook wel slagenlandschap genoemd, voelt de haas zich prima thuis. Ga mee en maak kans op een ontmoeting met dit schuwe dier.

LEES MEER... | WOENSDAG, 22.01.20 | 06.14 UUR


advertentie

Muskusrattenbeheer Noordoost Nederland blijft noodzakelijk

'Muskusrattenpopulatie sterk afgenomen'

Muskusrattenbeheer Noordoost Nederland blijft noodzakelijk

Muskusrattenbeheer Noordoost Nederland blijft noodzakelijk© Hunze en Aa’s

De muskusrattenvangst in Noordoost Nederland is dit jaar opnieuw gedaald. Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2019 minder muskusratten dan in 2018. Dit betekent dat de waterschappen de populatie steeds beter onder controle krijgen. Vergeleken met 2018 daalden de vangsten in totaal van 15.645 naar 12.721. Een daling van afgerond 19 procent.

LEES MEER... | DINSDAG, 21.01.20 | 17.18 UUR


advertentie

Waterschap Drents Overijsselse Delta doet oproep voor dijkwachters

'Dijkwachters' welkom bij informatieavond Zwartsluis

In verschillende regio’s in zijn werkgebied heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta plaats voor in totaal 160 nieuwe dijkwachters. Deze ruimte is vooral ontstaan na afronding van het scholingsprogramma dijkbewaking, waarbij afscheid werd genomen van 90 dijkwachters. Ook voor de dijken langs het nieuwe Reevediep zijn dijkwachters nodig. De functie van dijkwachter (man/vrouw) kan worden ingevuld door jongeren (vanaf 16 jaar) en ouderen. Op woensdag 15 januari 2020 is er informatieavond voor belangstellenden bij Sluuspoort te Zwartsluis.

LEES MEER... | WOENSDAG, 15.01.20 | 11.40 UUR


advertentie

Steun aan kleine natuurprojecten: insectenweide of nestkasten?

Meer 'groen' in Overijssel

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel houdt van groen en wil vanaf 1 januari 2020 natuurinitiatieven stimuleren. Dit is mogelijk dankzij een nieuw Fonds, de Regeling Kleine Natuurprojecten. Deze laagdrempelige regeling is bestemd voor vrijwilligers die meer groen in de provincie Overijssel brengen. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor een pluktuin, insectenweide of een educatief project waarin de natuur centraal staat.

LEES MEER... | WOENSDAG, 08.01.20 | 11.48 UUR


advertentie

Goed jaar voor broedvogels

Beheer graslandpercelen werpt vruchten af

Het jaar 2019 was een goed jaar voor de boerenlandvogels in onze regio. Niet alleen in het boerenland, maar ook in natuurgebied Olde Maten en Veerslootlanden, 935 hectare groot. Eigenaar Staatsbosbeheer werkt er sinds enkele jaren samen met Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Horst en Maten. Via de ANV worden in het gebied de graslandpercelen verpacht en beheert. De ANV beschermt en volgt er de ontwikkeling van broedvogelpopulatie op de voet. Diverse soorten nemen in aantal toe. Zo was er dit jaar een toename van grutto, wulp en kievit. Ook de kwartel had een goed jaar. De ANV ziet daarin het succes van het beheer door de leden van de verenging.

LEES MEER... | MAANDAG, 23.12.19 | 17.29 UUR


advertentie

WDODelta: Droogteschades herstellen door neerslag

Meer dijkschades door muizen en honden, minder door droogte

Meer dijkschades door muizen en honden, minder door droogte

Meer dijkschades door muizen en honden, minder door droogte© WDODelta

De resultaten van de dijkinspectie van Waterschap Drent Overijsselse Delta (WDODelta) laten een toename zien van schades door muizen. Ook zijn er meer locaties met graafschades door honden. Schades door de droogte van de afgelopen twee zomers zijn aan het herstellen. Dit komt door de regen van de afgelopen periode. De schade door muizen beperkt zich tot de bovenste laag van de dijk. Ze graven holletjes en vreten de wortels van de grasmat op. Het aantal graafschades door honden is net als voorgaande jaren gestegen. Dit keer met 22 in getal. Medewerkers van het waterschap spreken hondenbezitters erop aan en leggen de nadelige gevolgen uit.

LEES MEER... | WOENSDAG, 18.12.19 | 17.37 UUR

Leuk, lekker en leerzaam!

Gratis groentezaad voor basisscholen Zwartewaterland

Basisscholen en BSO’s uit Zwartewaterland kunnen kosteloos groentezaden en een bijbehorend lespakket aanvragen bij Natuur en Milieu Overijssel. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de klas of op het schoolplein hun eigen groente kweken. Leuk, lekker en leerzaam! Aanmelden kan tot vrijdag 24 januari.

LEES MEER... | VRIJDAG, 06.12.19 | 16.17 UUR

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Sloten, kanalen en vijvers klaar voor de winter

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is met de laatste maaiwerkzaamheden aan waterbodems en oevers van sloten, kanalen en vijvers bezig. Dit betekent dat het maaiseizoen ten einde loopt en de watergangen er schoon bij liggen. Dat is nodig, omdat met de winter in aantocht, de neerslag toeneemt en het water goed afgevoerd moet kunnen worden om wateroverlast tegen te gaan.

LEES MEER... | DONDERDAG, 05.12.19 | 08.42 UUR

Onderlinge vogeltentoonstelling in De Zwaluw van Hasselt

Nieuwe tentoonstellingskooien voor 'De Vogelvriend'

Nieuwe tentoonstellingskooien voor De Vogelvriend

Nieuwe tentoonstellingskooien voor De Vogelvriend© de Vogelvriend

Op vrijdag 22 november 2019 heeft de plaatselijke afdeling van de NBvV, 'De Vogelvriend' in Hasselt de nieuwe tentoonstellingskooien en een ziekenkooi in ontvangst genomen. De nieuwe duurzame kooien en een ziekenkooi zijn dankzij een financiële gift van de Stichting voor Elkaar van de Univé tot stand gekomen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 22.11.19 | 17.45 UUR


advertentie

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap zoekt 160 nieuwe dijkwachters

Waterschap zoekt 160 nieuwe dijkwachters

Waterschap zoekt 160 nieuwe dijkwachters© WDODelta

In verschillende regio’s in zijn werkgebied heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta plaats voor in totaal 160 nieuwe dijkwachters. Deze ruimte is vooral ontstaan na afronding van het scholingsprogramma dijkbewaking, waarbij afscheid werd genomen van 90 dijkwachters. Ook voor de dijken langs het nieuwe Reevediep zijn dijkwachters nodig.

LEES MEER... | DINSDAG, 19.11.19 | 11.35 UUR

Ruim 1.500 deelnemers aan de slag!

Natuurwerkdag verwelkomt jonge groene vrijwilligers!

Op zaterdag 2 november vond voor de 19e keer de landelijke Natuurwerkdag plaats, de grootste vrijwilligersdag in het groen. Een topdag! Op 50 locaties in Overijssel werd gesnoeid, geknot, gezaagd en zwerfvuil geruimd.

LEES MEER... | ZATERDAG, 02.11.19 | 20.43 UUR

Zelf aan de slag voor biodiversiteit en natuur dichtbij!

Doe mee aan de Natuurwerkdag!

Samen buiten aan de slag en een bijdrage leveren aan jouw groene omgeving? Dat kan op zaterdag 2 november tijdens de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersdag in het groen. Ontspannend, gezellig en gezond! Biodiversiteit, of wel de soortenrijkdom van planten en dieren, is voor ons mensen van levensbelang. Het zorgt voor de zuurstof die we inademen en een gezonde bodem voor de productie van ons voedsel. De laatste decennia is de soortenrijkdom in de Nederlandse natuur met maar liefst 70% afgenomen.

LEES MEER... | WOENSDAG, 30.10.19 | 17.45 UUR

Waterschap start controle op schoonmaak van sloten met satelliet

Digi-schouw WDODelta nu echt van start

Dit najaar controleert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) voor eerst in het ‘echie’ het schoonmaken van sloten door gebruik te maken van satellietbeelden. Uit een eerdere test met speciale software bleek dat deze digitale slotencontrole zowel tijdwinst oplevert als kosten bespaart. WDODelta is het eerste waterschap in Nederland dat deze nieuwe werkwijze hanteert.

LEES MEER... | VRIJDAG, 25.10.19 | 10.30 UUR

Situatie blijft kwetsbaar in het werkgebied van WDODelta

'Grondwater op hoge gronden lager dan vorig jaar'

Ondanks enige neerslag in de afgelopen weken, blijft de droogtesituatie kwetsbaar in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De grondwaterstanden op de hoge gronden zijn erg laag, zelfs nog lager dan vorig jaar. In de lage delen liggen de grondwaterstanden rond normale waarden. De aanvoer van water vanuit het IJsselmeer en de IJssel blijft voldoende.

LEES MEER... | WOENSDAG, 11.09.19 | 12.00 UUR
Vandaag:
5° | -1°
Meer weer...
Morgen:
6° | 1°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.63277 s