Maandag 21.01.19 | 18.38 uur

Volop activiteiten op stapel

Gebiedscoöperatie IJsseldelta ambitieus voor 2019

Harry Geurts en André Klumpje

Harry Geurts en André Klumpje © Gebiedscooperatie IJsseldelta

In 2019 zet de Gebiedscoöperatie IJsseldelta zich ook weer volop in voor het versterken van de leefbaarheid in en de kwaliteit van het gebied. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Mastenbroek werd André Klumpje benoemd als bestuurslid voor Duurzaamheid & Energie waardoor alle bestuursposten ingevuld zijn. Ook werd kennisgemaakt met de nieuwe secretaris Harry Geurts. Daarmee zijn belangrijke posten ingevuld en kan het nu voltallige bestuur met goede ondersteuning het komend jaar verder werken aan een stabiele organisatie met waardevolle projecten en samenwerkingen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 17.01.19 | 10.57 UUR


advertentie

Trailrunning door de natuur rondom Hasselt

Olde Maten trail op zaterdag 1 december 2018

Olde Maten trail op zaterdag 1 december 2018

Olde Maten trail op zaterdag 1 december 2018© Staatsbosbeheer

Op zaterdag 1 december vindt de Olde maten trail plaats in het natuurgebied De Olde Maten, tussen Hasselt en Rouveen. Hardloopwinkel Run2Day Zwolle en Staatsbosbeheer Overijssel werken samen om trailrunning en de mooie afwisselende natuurgebieden rondom Zwolle in kaart te brengen. De start en finish is bij De Veldschuur aan de Wijkweg 2 in Rouveen.

LEES MEER... | DINSDAG, 30.10.18 | 08.29 UUR


advertentie

Certificaatuitreiking 'Inleiding Beheer Natuurgrasland'

Pachters Olde Maten verdiepen zich in natuurbeheer

Pachters Olde Maten verdiepen zich in natuurbeheer

Pachters Olde Maten verdiepen zich in natuurbeheer© ANV Horst en Maten

Aan een groep van circa twintig boeren – allen pachters van percelen van Staatsbosbeheer in de Olde Maten en Veerslootlanden - is het certificaat 'Inleiding Beheer Natuurgrasland' uitgereikt. Zij namen deel aan een driedaags onderdeel van het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’, verzorgd door Aeres Hogeschool Dronten. Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten organiseerde dit voor haar leden in De Veldschuur. Het eerste certificaat werd uitgereikt aan Arend Bouwman uit Staphorst door Tim Boerrigter van Staatsbosbeheer.

LEES MEER... | DINSDAG, 23.10.18 | 09.15 UUR


advertentie

'Groene Workout’ in je eigen buurt

Landelijke Natuurwerkdag op 3 november

Dit jaar staat de Natuurwerkdag op zaterdag 3 november 2018 in het teken van 'Groen en gezondheid'. Steeds meer mensen weten dat bewegen en groen om je heen een positieve weerslag heeft op je algehele gezondheid. Combineer deze twee en je geeft daarmee niet alleen jezelf een boost, maar ook het landschap. Dit jaar organiseert Landschap Overijssel naast de 'standaard' locaties ook een aantal bijzondere locaties.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.10.18 | 10.20 UUR


advertentie

Landschap Overijssel houdt workshop 'Vel- en zaagtechnieken'

Hoe zaag je veilig een boom om?

Hoe zaag je veilig een boom om?

Hoe zaag je veilig een boom om?© Landschap Overijssel

Hoe zaag je veilig een boom om? Volg dan de ééndaagse workshop ‘Vel- en zaagtechnieken’ van Landschap Overijssel en je leert alle technieken om veilig een boom neer te halen. De workshop is zaterdag 13 oktober in Dalfsen.

LEES MEER... | MAANDAG, 01.10.18 | 17.31 UUR


advertentie

Voor groene vrijwilligersgroepen

Workshop 'Welkom in ons landschap'

Bezoekers nog enthousiaster krijgen voor de natuur? Volg dan de eendaagse workshop ‘Welkom in ons landschap’ op zaterdag 6 oktober. De workshop is voor iedereen die namens een groene vrijwilligersgroep in Overijssel in contact komt met bezoekers.

LEES MEER... | WOENSDAG, 12.09.18 | 08.24 UUR


advertentie

Natuurmonumenten investeert in groene parel rondom Zwartsluis

Veel belangstelling voor PAS-informatieavond

Een informatieavond van provincie Overijssel en Natuurmonumenten over aanstaande werkzaamheden bij Zwartsluis trok dinsdagavond opvallend veel belangstellenden naar De Sluuspoort. Later dit jaar start het omzetten van 32 hectare moerasbos naar hooiland en belangstellenden wilden weten wat dit concreet betekent.

LEES MEER... | ZATERDAG, 21.07.18 | 13.32 UUR


advertentie

Kennismaken met het bijzondere werk van een imker?

Landelijke Open Imkerijdag bij Bijenstal 'De Kooi'

Kennismaken met het bijzondere werk van een imker?

Kennismaken met het bijzondere werk van een imker?© VanBeek

Op de landelijke Open Imkerijdag van de NBV, aanstaande weekeinde, laten imkers je kennismaken met hun hobby of beroep. Neem een kijkje in de wondere bijenwereld. Ook lid Henk Luten van Bijenstal 'De Kooi', gevestigd aan Klinkerweg 14 te Hasselt, nabij Eendenkooi Haasjes, laat je zaterdag 14 juli en zondag 15 juli 2018 kennismaken met het bijzondere werk van een imker.

LEES MEER... | WOENSDAG, 11.07.18 | 09.03 UUR

Inloopbijeenkomst over werkzaamheden in Zwartsluis

Natuurmonumenten ontwikkelt nieuwe hooilanden

Natuurmonumenten vormt de komende jaren - naast Wanneperveen - ook op twee locaties rond Zwartsluis moerasbos om tot hooiland. Met die maatregel vergroot de organisatie de overlevingskansen van bijzondere planten en dieren in De Wieden. De werkzaamheden starten dit najaar als onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Natuurmonumenten en provincie Overijssel vertellen op 17 juli meer over het hoe en waarom tijdens een inloopbijeenkomst in De Sluuspoort in Zwartsluis.

LEES MEER... | ZATERDAG, 30.06.18 | 11.05 UUR

IJsseldelta neemt deel aan pilot

Startbijeenkomst pilots langjarig beheer in de regio

Alle vertegenwoordigers van de pilotgebieden

Alle vertegenwoordigers van de pilotgebieden© Landschap Overijssel

Woensdag 23 mei 2018 vond in Heeten, de startbijeenkomst plaats voor de Pilots Langjarig beheer. In zeven gebieden (Wierden, Hof van Twente, Staphorst, Salland (Olst-Wijhe-Raalte), Enschede, IJsseldelta (Zwolle-Kampen-Zwartewaterland) en Steenwijkerland, red.) binnen de provincie Overijssel wordt er de komende maanden gewerkt aan plannen om het beheer van landschapselementen langjarig te borgen. Hierbij kun je denken aan het beheer van bijvoorbeeld houtwallen, knotbomen, meidoornhagen, poelen, singels en bosjes of bijvoorbeeld het stimuleren van nieuwe gewassen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 25.05.18 | 17.10 UUR

Gewillige wilgentenen en handige handen

Tweede wilgentenenhut in Oude Nadorst van Hasselt

Tweede wilgentenenhut in Oude Nadorst van Hasselt

Tweede wilgentenenhut in Oude Nadorst van Hasselt© Jan Haverkate

Tijdens de buurtopruimacties in de wijk Oude Nadorst van Hasselt werden er bij de nazitten verschillende ideeën geopperd om de woonwijk nog mooier te maken. "Het bouwen van een hut van wilgentenen was één van die prima ideeën", aldus Jan Haverkate.

LEES MEER... | DINSDAG, 08.05.18 | 13.42 UUR

'Uitdagend Boeren in een vitaal landschap'

Toekomstbestendig boeren in de IJsseldelta

Op vrijdag 20 april vond in het MFD 'An de Steege' in Zalk de bijeenkomst 'Toekomstbestendig boeren in de IJsseldelta' plaats. Op uitnodiging van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta waren zo'n vijftig agrariërs, bestuurders en andere belangstellenden naar Zalk gekomen. Zij werden geïnformeerd over de resultaten van het project 'Uitdagend Boeren in een vitaal landschap'. Daarnaast was er veel aandacht voor het toekomstperspectief van de landbouw in de IJsseldelta. Speciale gast was Tweede Kamerlid en melkveehouder Maurits von Martels.

LEES MEER... | MAANDAG, 23.04.18 | 12.43 UUR

Ga op weidevogelsafari met winnaar Gouden Grutto Award 2018

Maak kennis met onze boerenlandvogels!

Het weidevogelseizoen is in volle gang. De eerste kievitskuikens zijn inmiddels al uit het ei gekropen! Landschap Overijssel organiseert dit voorjaar, samen met vrijwilligers, een aantal activiteiten omtrent de vogels van ons boerenland.

LEES MEER... | DONDERDAG, 19.04.18 | 09.18 UUR

'Lid Europees parlement zichtbaar in haar element'

Werkbezoek Annie Schreijer-Pierik aan de Kop

Werkbezoek Annie Schreijer-Pierik aan de Kop

Werkbezoek Annie Schreijer-Pierik aan de Kop© Klaas van der Vegte

Op uitnodiging van de NOJG (Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer) heeft mevrouw Annie Schreijer-Pierik, een werkbezoek gebracht aan de Kop van Overijssel. Ze is lid van het Europees parlement en van de commissie ENVI. Tijdens het bezoek heeft ze twee veehouderijbedrijven bezocht. De ochtend startte met een werkbezoek aan het bedrijf van familie A. den Uijl (De Velde 26) te Zwartsluis. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, het Collectief Noordwest Overijssel Agrarisch Natuurbeheer en LTO aanwezig.

LEES MEER... | MAANDAG, 09.04.18 | 10.32 UUR

Paarse bloem bijzonder zeldzaam op Europese land

Vaarexcursie naar de kievitsbloemen in Hasselt

Staatsbosbeheer organiseert vanuit Hasselt in de aprilmaan twee keer per dag een vaarexcursie naar het natuurreservaat 'De Brommerd'. De tocht staat geheel in het teken van kievitsbloemen. Deze paarse bloemen groeien (voornamelijk) in de uiterwaarden van het Zwartewater, één van de weinige Europese plekken waar de bloem zo massaal voorkomt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 05.04.18 | 13.14 UUR
Vandaag:
2° | -5°
Meer weer...
Morgen:
2° | -3°advertentie
IJSCONDITIE

  • IJsbaan Genemuiden: Gesloten
  • IJsbaan Hasselt: Gesloten
  • IJsbaan Zwartsluis: Gesloten
  • IJsbaan Kamperzeedijk: Gesloten
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
2.3891 s