Zaterdag 28.03.20 | 12.28 uur

Update 17 maart: Coronavirus (COVID-19)

Landschap Overijssel annuleert alle activiteiten

Landschap Overijssel annuleert alle activiteiten, excursies en cursussen in verband met het coronavirus. Ook zijn bezoekerscentra, kantoren en gereedschapsdepots gesloten en werken er tijdelijk geen vrijwilligers in de terreinen. Ook adviseert Landschap Overijssel alle groene vrijwilligers om de komende tijd niet in groepsverband te werken.

LEES MEER... | DINSDAG, 17.03.20 | 07.59 UUR


advertentie

Het dieren-, en vogelleven rondom de Hanzestad

Presentatie Geuje van Dijk in De Werkplaats Hasselt

Donderdag 26 maart 2020 houdt Geuje van Dijk in De Werkplaats (Kaai 5) te Hasselt een presentatie over het dieren-, en vogelleven in en rondom Hasselt. Hij wordt daarbij ondersteund door Jo Slendebroek. Slendebroek demonstreert op deze avond het vlechten van een eenden korf. Aanvang 20.00 uur.

LEES MEER... | DINSDAG, 10.03.20 | 16.20 UUR


advertentie

Uil op Rode Lijst van Nederlandse broedvogels

Overijssel vormt habitat voor reuzenuil Oehoe

Overijssel vormt habitat voor reuzenuil Oehoe

Overijssel vormt habitat voor reuzenuil Oehoe© Landschap Overijssel

De oehoe, de grootste uil op de wereld, verovert steeds meer terrein in onze provincie. Ecoloog Mark Zekhuis vertelt: “In 2019 telden we maximaal zeven territoria waarvan er in drie met zekerheid te zeggen is dat er in werd gebroed. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van 2017.”

LEES MEER... | DINSDAG, 03.03.20 | 14.04 UUR


advertentie

WDODelta: Verhoogde waterstand beheersbaar

Gemalen in de regio draaien op volle toeren

Hoogwater (23/02) aan de Grintwal in Hasselt

Hoogwater (23/02) aan de Grintwal in Hasselt© Gerrit Slurink

Afgelopen weekend viel er in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gemiddeld 20 - 34 mm regen. Dit had tot gevolg dat het water in de toch al goed gevulde kanalen, meren, weteringen en sloten nog hoger kwam te staan. Door de gemalen op volle toeren te laten draaien houdt het waterschap het waterpeil beheersbaar.

LEES MEER... | MAANDAG, 24.02.20 | 14.13 UUR


advertentie

Zwartewaterland gaat eikenprocessierups op natuurlijke manier bestrijden

Justitie Bastion voorzien van Frion-nestkastjes

Justitie Bastion voorzien van Frion-nestkastjes

Justitie Bastion voorzien van Frion-nestkastjes© Gerrit Slurink

Bewoners aan de Justitie Bastion in Hasselt hebben zaterdag 22 februari 2020 meerdere nestkastjes opgehangen. De nestkastjes zijn in samenwerking met de gemeente Zwartewaterland en Houtschuur Jutjesriet (Frion) geproduceerd om de eikenprocessierupsen dit seizoen op een natuurlijke manier te bestrijden.

LEES MEER... | MAANDAG, 24.02.20 | 09.03 UUR


advertentie

Direct online aanmelden bij de Veldschuur

Lezing en excursie over het verdwenen veen!

De Veldschuur houdt op vrijdag 6 maart 2020 een lezing over het verdwenen veen langs het Zwartewater. Aan deze lezing is ook een excursie (zaterdag 4 april, red.) verbonden. De lezing staat onder leiding van Dennis Worst. Worst studeerde Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en verrichtte promotieonderzoek bij de Fryske Akademy/Campus Fryslân naar de 'middeleeuwse veenontginningen in ZO-FRL en de Kop van Overijssel’. Momenteel is Worst werkzaam bij het adviesbureau Cultuurland Advies uit Wapenveld.

LEES MEER... | VRIJDAG, 21.02.20 | 11.27 UUR

WDODelta: Eerste selectie aannemers in zicht

Voorkeur voor dijkversterking Stenendijk bekend

Stenendijk Hasselt

Stenendijk Hasselt© WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft de wijze waarop de Stenendijk in Hasselt versterkt moet worden bekendgemaakt. Dit zogeheten Voorkeursalternatief (VKA) bestaat uit het aanbrengen van een constructie in de monumentale dijk.

LEES MEER... | DONDERDAG, 13.02.20 | 11.20 UUR

Rijk en provincies: 10% meer bos in Nederland

LNV werkt aan bossenstrategie voor Nederland

10% meer en gezonder bos in 2030 (ofwel 37.000 hectare, 2x de omvang van Apeldoorn), vervanging van gekapte bomen en meer bomen in woonwijken. Dat zijn de belangrijkste onderdelen van de gepresenteerde visie op de toekomst van het Nederlandse bos die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) – mede namens de provincies – naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Medio 2020 volgt er een invulling van de benodigde stappen om deze visie in praktijk te brengen.

LEES MEER... | WOENSDAG, 05.02.20 | 19.27 UUR

Overijsselse steenuilenwerkgroep maakt cijfers openbaar

'2019 was een goed jaar voor de steenuil'

2019 was een goed jaar voor de steenui

2019 was een goed jaar voor de steenui© Landschap Overijssel

Ruim dertig procent van de, speciaal voor de steenuil opgehangen nestkasten in Overijssel was het afgelopen jaar bewoond. Vrijwillige steenuilwerkgroepen, in Overijssel maar liefst 22, zijn al jaren actief in het ophangen, onderhouden en monitoren van de steenuilkasten. Hiermee is het mogelijk om in beeld te brengen hoe het gesteld is met deze typische cultuurland-vogel. Het merendeel van de aantallen steenuilen in Overijssel broedt in Twente. Hier is het typische steenuilen landschap, ofwel het halfopen cultuurlandschap met verspreid de boerenerven, nog aanwezig. Na Noord-Brabant en Gelderland komen in Overijssel de meeste steenuilen voor.

LEES MEER... | DINSDAG, 04.02.20 | 08.53 UUR

Ondersteuningsbijeenkomst bij De Vreugdehoeve

'Duwtje in de rug voor groene bewonersinitiatieven'

4D (Stimuland) en Groene Loper organiseren een ondersteuningsbijeenkomst voor groene bewonersinitiatieven en vrijwilligers uit Noordwest-Overijssel (Kampen, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Staphorst en Zwolle). Tijdens de verschillende workshops en een spreekuur door lokale groene experts, leren de deelnemers alles over natuurvriendelijk tuinieren, het aanleggen van bloemenweides, het onderhouden van fruitbomen en het aantrekken van bijen. Maar ook over financiering, projectplannen en het betrekken van bewoners bij je initiatief.

LEES MEER... | VRIJDAG, 24.01.20 | 06.48 UUR

'In dat jaar veranderde de dijk, maar ook de toekomst!'

'Hoogwater 1995' is een ijkpunt in de geschiedenis

Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Dat is nu 25 jaar geleden. Met het initiatief #hohohoogwater belicht waterschap Drents Overijsselse Delta samen met zes waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de dreiging van toen, de ingrijpende veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst. Werken aan de dijken is nooit ‘af’. Onze dijken moeten klaar zijn voor de toekomst, omdat het klimaat verandert.

LEES MEER... | WOENSDAG, 22.01.20 | 17.29 UUR

Op pad met de boswachter van Staatsbosbeheer

Hazenexcursie in natuurgebied 'De Olde Maten'

Op zaterdag 1 februari 2020 gaat de boswachter van Staatsbosbeheer, samen met belangstellenden, op zoek naar hazen in natuurgebied de Olde Maten bij Rouveen. Vanaf informatiecentrum De Veldschuur struin je door een landschap van kleine bossingels en graslanden. In dit landschap, ook wel slagenlandschap genoemd, voelt de haas zich prima thuis. Ga mee en maak kans op een ontmoeting met dit schuwe dier.

LEES MEER... | WOENSDAG, 22.01.20 | 06.14 UUR

Muskusrattenbeheer Noordoost Nederland blijft noodzakelijk

'Muskusrattenpopulatie sterk afgenomen'

Muskusrattenbeheer Noordoost Nederland blijft noodzakelijk

Muskusrattenbeheer Noordoost Nederland blijft noodzakelijk© Hunze en Aa’s

De muskusrattenvangst in Noordoost Nederland is dit jaar opnieuw gedaald. Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2019 minder muskusratten dan in 2018. Dit betekent dat de waterschappen de populatie steeds beter onder controle krijgen. Vergeleken met 2018 daalden de vangsten in totaal van 15.645 naar 12.721. Een daling van afgerond 19 procent.

LEES MEER... | DINSDAG, 21.01.20 | 17.18 UUR

Waterschap Drents Overijsselse Delta doet oproep voor dijkwachters

'Dijkwachters' welkom bij informatieavond Zwartsluis

In verschillende regio’s in zijn werkgebied heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta plaats voor in totaal 160 nieuwe dijkwachters. Deze ruimte is vooral ontstaan na afronding van het scholingsprogramma dijkbewaking, waarbij afscheid werd genomen van 90 dijkwachters. Ook voor de dijken langs het nieuwe Reevediep zijn dijkwachters nodig. De functie van dijkwachter (man/vrouw) kan worden ingevuld door jongeren (vanaf 16 jaar) en ouderen. Op woensdag 15 januari 2020 is er informatieavond voor belangstellenden bij Sluuspoort te Zwartsluis.

LEES MEER... | WOENSDAG, 15.01.20 | 11.40 UUR

Steun aan kleine natuurprojecten: insectenweide of nestkasten?

Meer 'groen' in Overijssel

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel houdt van groen en wil vanaf 1 januari 2020 natuurinitiatieven stimuleren. Dit is mogelijk dankzij een nieuw Fonds, de Regeling Kleine Natuurprojecten. Deze laagdrempelige regeling is bestemd voor vrijwilligers die meer groen in de provincie Overijssel brengen. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor een pluktuin, insectenweide of een educatief project waarin de natuur centraal staat.

LEES MEER... | WOENSDAG, 08.01.20 | 11.48 UUR
Vandaag:
12° | 1°
Meer weer...
Morgen:
12° | 1°advertentie
AGENDA
  • Zaterdag 28.03.20
  • Zondag 29.03.20
  • Maandag 30.03.20
  • Dinsdag 31.03.20
  • Woensdag 01.04.20
  • Donderdag 02.04.20
  • Vrijdag 03.04.20
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.68282 s