Vrijdag 26.05.23 | 17.33 uur


advertentie

Provincie wil 'aandachtsoorten' nog beter beschermen

Basisschoolleerlingen maken kennis met bijzondere Overijsselse plant- en diersoorten

Scholieren van basisscholen in Overijssel gaan de komende periode op creatieve wijze kennismaken met de vele bijzondere planten- en diersoorten die leven in onze provincie. De kinderen worden uitgenodigd om hun favoriete zeldzame soort te tekenen afgaande op de naam. Soorten met namen als: groene glazenmaker, franjestaart, kommavlinder, klein wintergroen nodigen de kinderen uit om hun fantasie de vrije loop te laten. De winnende tekeningen hangen tussen 19 juni en 9 juli op groot formaat in bushokjes door de provincie.

LEES MEER... | VRIJDAG, 26.05.23 | 07.16 UUR


advertentie

'Bestrijding is nodig voor onze veiligheid'

Muskusrattenbestrijders speuren vaker op quads

De muskusrattenbestrijders van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gebruiken steeds vaker een quad om hun werk uit te voeren. En dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het gebruik van een quad verlicht de arbeidsomstandigheden van dit vaak fysiek zware beroep. Daarnaast kunnen de bestrijders makkelijker en sneller sloten afspeuren voor het zoeken naar holen van muskusratten en voor het controleren van de vangmiddelen. Dat gaat rijdend veel sneller dan lopend.

LEES MEER... | MAANDAG, 22.05.23 | 17.03 UUR


advertentie

Event voor jong en oud op zaterdag 10 juni 2023

Olde Maten Event rondom De Veldschuur

De eerste editie van het Olde Maten Event vindt aanstaande zaterdag 10 juni 2023, van 12.00 - 16.00 uur plaats bij De Veldschuur. Het evenement staat bol van de activiteiten, voor jong en oud!

LEES MEER... | VRIJDAG, 12.05.23 | 14.20 UUR


advertentie

Waarop wordt onderzocht?

Controle op waterkwaliteit zwemplassen van start

Het warme weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf 1 mei is officieel het zwemseizoen gestart. Reden voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om ook weer te starten met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen. Op zwemwater.nl of in de zwemwaterapp staan de officieel aangewezen zwemwateren en is te zien waar men veilig en schoon kan zwemmen.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.05.23 | 17.00 UUR


advertentie

Kijk achter de schermen bij twee bijzondere gemalen

Nationale Molen- en Gemalendag op zaterdag 13 mei

Op Nationale Molen- en Gemalendag, zaterdag 13 mei, opent Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de deuren van twee gemalen: Gemaal A.F. Stroink (Vollenhove) en gemaal Zedemuden (Zwartsluis).Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers een kijkje nemen in de gemalen die de waterpeilen regelen en zorgen voor voldoende water.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.05.23 | 07.26 UUR

Deelname is gratis!

Workshop erfvergroening in de Veldschuur

Wilt u graag uw erf of landgoed vergroenen en kunt u daar wel hulp bij gebruiken? Kom dan op vrijdag 28 april 2023 tijdens de Groene Karavaan naar de workshop Erfvergroening in de Veldschuur. U doet er ideeën op, maakt een schetsontwerp en krijgt uitleg over subsidies. Ook kunt u een afspraak maken met een ecoloog voor een gratis advies aan huis.

LEES MEER... | MAANDAG, 24.04.23 | 11.06 UUR


advertentie

Eerste emissieloze dijkversterking van Nederland afgerond

Monumentale Stenendijk Hasselt weer open

Monumentale Stenendijk Hasselt weer open

Monumentale Stenendijk Hasselt weer open© WDODelta

De dijkversterking aan de Stenendijk in Hasselt is na tien maanden klaar. Met het afronden van de werkzaamheden, is de dijk weer waterveilig voor de toekomst. Vanaf vrijdag 21 april is de dijk heropend voor fietsers, wandelaars, aanwonenden en bestemmingsverkeer. Het project was onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

LEES MEER... | DONDERDAG, 20.04.23 | 17.49 UUR


advertentie

Boerenland of natuurgebied?

Lezing in Veldschuur over Olde Maten

Voormalig boswachter Arend Spijker komt op vrijdag 14 april 2023 in De Veldschuur vertellen over zijn betrokkenheid bij de Olde Maten en het Rouveense veld. Arend is geboren en getogen in Rouveen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 07.04.23 | 07.18 UUR


advertentie

Goede startpositie grondwater bij begin groeiseizoen

Zaterdag 1 april 2023 is het groeiseizoen begonnen. WDODelta: Een vraag die de afgelopen jaren na de droge zomers dan direct opkomt is: hoe staat het met de grondwaterstanden? 'Voor het waterschap luidt het uitgebreide antwoord hier op als volgt: Door de neerslag in de winter en in maart is het grondwater in ons werkgebied weer op peil, al zijn er regionaal en lokaal verschillen te zien.'

LEES MEER... | DINSDAG, 04.04.23 | 13.21 UUR


advertentie

Dijkinspecteurs controleren dijken op schade

Waterschap gestart met voorjaarsinspectie dijken

Vanaf deze week controleren dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Naast de conditie van de dijken wordt ook gecheckt of (delen van) de dijken goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Het controleren van de dijken duurt vijf á zes weken.

LEES MEER... | DONDERDAG, 30.03.23 | 13.25 UUR


advertentie

Inloopbijeenkomsten in april

Fiets- en wandelnetwerk in Noordwest-Overijssel wordt vernieuwd

Routebureau MarketingOost vernieuwt de komende twee jaar het wandelnetwerk en de fietsknooppunten in deze regio. De organisatie gaat in opdracht van de gemeenten Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle en de provincie Overijssel aan de slag met 800 kilometer aan fietsroutes en 1000 kilometer wandelroutes. De werkzaamheden starten dit najaar.

LEES MEER... | VRIJDAG, 24.03.23 | 18.00 UUR


advertentie

Weet jij waar jouw water vandaan komt?

Interessante avond in Sluuspoort over het belang van (afval)water

Weet jij waar jouw water vandaan komt? Weet jij waar jouw afvalwater naartoe gaat? Water speelt een steeds grotere rol in de maatschappij, denk aan de droogte van de laatste paar jaar en de extreme buien die in Limburg zijn gevallen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Zwartsluis en omgeving?

LEES MEER... | DINSDAG, 21.03.23 | 07.09 UUR


advertentie

Thema: 'Hoe beschermen en beheren voor een goed weidevogelseizoen!'

Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten houdt lezing

De Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten houdt op vrijdag 10 maart 2023 een lezing over 'Hoe beschermen en beheren hand in hand gaan voor een goed weidevogelseizoen!'

LEES MEER... | DONDERDAG, 23.02.23 | 09.21 UUR


advertentie

Nieuw lid voor jongerendenktank

Nikki Bakker nieuwe jeugdbestuurder WDODelta

Nikki Bakker (15) uit Staphorst is de nieuwe jeugdbestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Deze week werd zij tijdens de vergadering van het algemeen bestuur officieel geïnstalleerd door dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman.

LEES MEER... | VRIJDAG, 16.12.22 | 07.00 UUR

'Iedereen mag een foto, gedicht of tekening inzenden!'

SPLIJ zoekt meest markante knotwilg in de IJsseldelta

De knotwilg hoort bij de typische bomen van de IJsseldelta. Daarom is stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) op zoek naar de meest markante knotwilgen in Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

LEES MEER... | ZATERDAG, 10.12.22 | 08.00 UUR


advertentie

Vandaag:
21° | 7°
Meer weer...
Morgen:
21° | 8°


AGENDA
  • Zondag 28.05.23
  • Maandag 29.05.23
  • Dinsdag 30.05.23
  • Woensdag 31.05.23
  • Donderdag 01.06.23
  • Vrijdag 02.06.23
  • Zaterdag 03.06.23
  • Volledige agenda...

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.27938 s