Woensdag 20.10.21 | 15.48 uur


advertentie

Einde beweidingsseizoen

Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

Het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat beschermd.

LEES MEER... | VRIJDAG, 15.10.21 | 08.11 UUR


advertentie

Nachtelijke activiteiten in Nederland op 30 oktober 2021

'Doe mee met de Nacht van de Nacht!'

Op zaterdag 30 oktober organiseert Natuur en Milieu Overijssel voor de 17e keer de Nacht van de Nacht. In de Nacht van de Nacht kun je de duisternis en stilte die bij de nacht horen beleven. In het hele land worden nachtelijke activiteiten georganiseerd door sterrenclubs, natuurfotografen, boswachters, natuurgebieden en vele anderen. Ook doen steeds meer bedrijven en gemeentes de lichten uit tijdens de Nacht. Doet jouw organisatie, vereniging of bedrijf mee?

LEES MEER... | ZATERDAG, 04.09.21 | 08.00 UUR


advertentie

In de maanden oktober en november 2021

Je kennis verbreden met het cursusaanbod van Landschap Overijssel?

In de maanden oktober en november biedt Landschap Overijssel diverse mogelijkheden om je kennis te verbreden of zelf bekwaam aan de slag te gaan in het landschap. Het gevarieerde cursusaanbod is ruim en voor iedereen toegankelijk.

LEES MEER... | WOENSDAG, 01.09.21 | 10.08 UUR


advertentie

Gefascineerd door bijen en andere bestuivers?

Word bijengastdocent voor basisscholen!

Het gaat niet goed met de bijen en om deze reden zet de Bijenbeweging Overijssel zich in voor de bescherming van bijen. 'Jonge kinderen en hun omgeving willen we hierbij graag betrekken en daarom organiseren we dit jaar de actie 'Scholen voor Bijen'.'

LEES MEER... | VRIJDAG, 30.07.21 | 12.16 UUR


advertentie

Organisaties doen dringende oproep

'Houd uw hond aan de lijn in het Staphorsterveld'

'Het is prachtig weer en het is natuurlijk heerlijk om even met de hond een wandeling te maken in het agrarisch gebied. Doe dat ook gerust, maar houd uw hond wel aan de lijn, en laat de hond zeker niet de percelen in gaan. Vereniging voor Weidevogelbescherming (WVB) Staphorsterveld e.o. en Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten doen een beroep op alle hondenbezitters om hun huisdier aangelijnd uit te laten. In het agrarisch gebied – en zeker in het Staphorsterveld, waar beide verenigingen actief zijn verstoren honden de weidevogels en hun kuikens. En dat terwijl boeren en vrijwilligers van beide verenigingen juist zoveel moeite doen om de weidevogels te beschermen en te behouden voor het gebied. Daarnaast kunnen honden een voor koeien schadelijke parasiet oplopen en verspreiden.'

LEES MEER... | DINSDAG, 01.06.21 | 09.40 UUR

Aandacht voor cultuur, natuur, historie en landbouw

Studenten Hogeschool Viaa op excursie bij De Veldschuur

Dinsdag 25 mei 2021 namen vierentwintig studenten en twee docenten van Hogeschool Viaa uit Zwolle deel aan een excursie bij de Veldschuur. Zij kregen in de Veldschuur en omgeving voorbeelden van wat er in de directe leefomgeving van scholieren en leerkrachten aanwezig is dat materiaal voor de lessen Wereldoriëntatie op de basisschool kan zijn.

LEES MEER... | WOENSDAG, 26.05.21 | 09.01 UUR

Eerste fruitboomgaard voor Muiderheim in Genemuiden

Hoogstambrigade Zwartewaterland in actie voor hondenpoep vrije boomgaarden

Dit voorjaar heeft de Hoogstambrigade Zwartewaterland veel tijd en energie geïnvesteerd in de aanplant van fruitbomen in Zwartewaterland. 'Er zijn subsidies geregeld en er zijn in eigen beheer totaal 36 nieuwe hoogstamfruitbomen geplant. De bomen komen van de biologische dynamische kwekerij De Vrolijke Noot uit Wapserveen. Voor de financiële ondersteuning heeft de hoogstambrigade subsidies gekregen van de Groene Loper IJsseldelta en 4D Stimulant.' Dat meldt Hoogstambrigade Zwartewaterland.

LEES MEER... | DINSDAG, 20.04.21 | 11.34 UUR


advertentie

Rabofonds honoreert aanvraag ANV Horst en Maten

Vogelkijkhut Zwartewatersklooster wordt ingrijpend vernieuwd

Vogelkijkhut Zwartewatersklooster

Vogelkijkhut Zwartewatersklooster© Staatsbosbeheer

De vogelkijkhut bij Zwartewatersklooster in de Olde Maten wordt vernieuwd. 'Vorig jaar werd de oude hut gesloten omdat deze niet meer veilig was', dat meldt Staatsbosbeheer.

LEES MEER... | WOENSDAG, 17.03.21 | 11.19 UUR

Bestel een bijen- of vlinderpakket voor 10 euro!

Inwoners Zwartewaterland kunnen meehelpen aan een betere biodiversiteit

Koninginnepage

Koninginnepage© DKN | HS

Gemeente Zwartewaterland stelt in totaal 200 bijen- en vlinderpakketten beschikbaar voor een gereduceerd tarief van 10,00 euro. Inwoners van Zwartewaterland kunnen van 17 maart tot 6 april 2021 een pakket bestellen. Wees er snel bij want op is op! Wethouder Maarten Slingerland: "Met deze actie hopen we de inwoners van Zwartewaterland bewust te maken van het belang van biodiversiteit en van de rol die wilde bijen en vlinders hierbij spelen. Door biodiversiteit hebben we bijvoorbeeld landbouw, maar ook schoon water, een stabiel klimaat en voedsel. Biodiversiteit zorgt ervoor dat we kunnen bestaan."

LEES MEER... | DINSDAG, 16.03.21 | 12.47 UUR

Natuurherstel voor behoud van slagenlandschap

'Boksloten en graslanden vrij maken van houtopslag in de Olde Maten'

Natuurherstel voor behoud van slagenlandschap

Natuurherstel voor behoud van slagenlandschap© Ton Valk Fotografie

In de Olde maten aan de Zwartewaterkloosterweg en de Rechterensweg is HDS Dunnink in opdracht van Staatsbosbeheer en Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten bezig met natuurherstel van de boksloten en de graslandpercelen. Het natuurherstel wordt uitgevoerd voor het behoud van het karakteristieke slagenlandschap.

LEES MEER... | MAANDAG, 15.03.21 | 12.51 UUR

Voor percelen met aardappelen, bieten en bloembollen

Waterschap zet controle teeltvrije zone voort

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet de controle op de teeltvrije zone voort. Het waterschap breidt deze uit op percelen met intensief bespoten gewassen, zoals aardappelen, bieten en bloembollen. Tot en met mei worden de controles uitgevoerd, vlak nadat deze gewassen gepoot zijn.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.03.21 | 16.19 UUR

Genemuider Vrijwilligersgroep trotse vinder van nest

Eerste kievitsei van Overijssel gevonden in buurgemeente Kampen

Op zaterdag 6 maart 2021 is op de Mandjeswaard in Kampen het eerste kievitsei van dit jaar in Overijssel gevonden. Vrijwilliger Bertus Busweiler van de vrijwilligersgroep Genemuiden was de trotse vinder van het nest met één ei. Het nest wordt nu beschermd voor de komende landwerkzaamheden.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.03.21 | 09.44 UUR

Online cursus Boerenlandvogelbescherming

'Help boerenlandvogels te beschermen in de IJsseldelta'

Door het coronavirus staat de boerenlandvogelbescherming in de IJsseldelta nog meer onder druk. Er zijn veel actieve vrijwilligers in deze regio uitgevallen. Met het nieuwe boerenlandvogelseizoen in aantocht is de vraag om hulp in deze regio groot. Samen met het Agrarisch Collectief is Landschap Overijssel een actie gestart om meer vrijwilligers te werven in de regio Kampen, Genemuiden en Hasselt. Naast de oproep aan nieuwe vrijwilligers roepen zij ook boeren op om zich te melden als zij een vrijwilliger missen. Daarnaast vragen de organisaties aan bestaande boerenlandvogelvrijwilligers in deze regio om zich bij hen te melden, als zij nog geen contact hebben, zodat iedereen die actief is in deze regio kan worden geregistreerd.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.03.21 | 13.30 UUR

Uitvoering Groene Loper IJsseldelta gestart

Dertien fruitbomen voor Muiderheem in Genemuiden

Deelnemers van de Groene Loper IJsseldelta zijn gestart met de uitvoering van hun projecten. Zo zijn bij instelling Muiderheem in Genemuiden afgelopen woensdag door Henk Selles, bestuurslid Gebiedscoöperatie IJsseldelta, en Jeroen Tersmette, initiatiefnemer namens de hoogstambrigade Zwartewaterland, 13 hoogstam fruitbomen geplant. Het project is onderdeel van de brigade die in de vier kernen binnen de gemeente alle fruitbomen onderhoudt.

LEES MEER... | VRIJDAG, 26.02.21 | 11.19 UUR

Uitspraak geen gevolgen voor Pas-melders

Voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig

Tot 20 januari 2021 was het nodig ook voor intern salderen een natuurwetvergunning aan te vragen. Maar als gevolg van een uitspraak van de Raad van State is het aanvragen van een vergunning hiervoor niet meer nodig. Ondernemers die willen uitbreiden of een nieuwe activiteit willen beginnen hebben daarvoor stikstofruimte nodig. Zij kunnen extra stikstofruimte krijgen door bijvoorbeeld (een deel van) de stikstofrechten van een nabij gelegen bedrijf te kopen. Dat proces heet extern salderen. Daarvoor is een natuurwetvergunning noodzakelijk.

LEES MEER... | VRIJDAG, 19.02.21 | 12.00 UUR
Vandaag:
15° | 7°
Meer weer...
Morgen:
15° | 6°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
1.52328 s