Donderdag 26.01.23 | 13.56 uur


advertentie

Nieuw lid voor jongerendenktank

Nikki Bakker nieuwe jeugdbestuurder WDODelta

Nikki Bakker (15) uit Staphorst is de nieuwe jeugdbestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Deze week werd zij tijdens de vergadering van het algemeen bestuur officieel geïnstalleerd door dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman.

LEES MEER... | VRIJDAG, 16.12.22 | 07.00 UUR


advertentie

'Iedereen mag een foto, gedicht of tekening inzenden!'

SPLIJ zoekt meest markante knotwilg in de IJsseldelta

De knotwilg hoort bij de typische bomen van de IJsseldelta. Daarom is stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) op zoek naar de meest markante knotwilgen in Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

LEES MEER... | ZATERDAG, 10.12.22 | 08.00 UUR


advertentie

Odink: 'Grote uitdagingen op het gebied van waterbeheer'

Waterschapsbelasting stijgt gemiddeld met 18 euro per gezin

Gezinnen met een eigen huis in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) betalen volgend jaar gemiddeld 18 euro per jaar meer. Een alleenstaande huurder gaat ongeveer 12 euro per jaar meer betalen. Dit heeft het algemeen bestuur vastgesteld op dinsdag 29 november. De verhoging wordt onder meer veroorzaakt door stijgende prijzen en investeringen om de gevolgen van langere periodes van droogte én hevige piekbuien op te vangen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 01.12.22 | 11.10 UUR


advertentie

Hoe wordt de controle uitgevoerd?

WDODelta: In vogelvlucht schoonmaak van sloten controleren

Scherpere beelden en minder afhankelijk van het weer. Dat zijn de voordelen die het gebruik van luchtfoto’s in plaats van satellietbeelden hebben voor de controle op het schoonmaken van sloten. Althans, dat gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzoeken. "Afgelopen jaren maakten we als eerste waterschap in Nederland gebruik van satellietbeelden om te controleren of sloten goed werden schoongemaakt door eigenaren”, vertelt dagelijks bestuurslid Herman Odink.

LEES MEER... | WOENSDAG, 16.11.22 | 14.14 UUR

Projectmanager Verbij: 'Ondergrond moeilijk drukbaar'

Dijkversterking Stenendijk Hasselt duurt langer dan verwacht

In Hasselt werken Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en bouwcombinatie Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) samen aan het versterken van de monumentale Stenendijk. De bouwcombinatie startte in juli met de uitvoering, maar haalt de geplande opleverdatum van eind december niet. De dijkversterking is in het tweede kwartaal van 2023 klaar. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

LEES MEER... | VRIJDAG, 11.11.22 | 17.00 UUR


advertentie

Informatiebijeenkomst op 23 november bij Weidevol

'Barsbekerbinnenpolder moet ideaal verblijf worden voor weidevogels'

De Barsbekerbinnenpolder moet een nog beter thuis worden voor weidevogels. Dat kan door in het voorjaar de bodem natter te maken. Natuurmonumenten gaat daar samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Melkveebedrijf Weidevol werk van maken. Zo hopen zij het tij te keren in het gebied. Tijdens een inloopbijeenkomst op 23 november worden de plannen toegelicht.

LEES MEER... | MAANDAG, 07.11.22 | 12.21 UUR

Aandacht voor historische karakter van het park

Gemeente gaat Plantsoen Genemuiden verfraaien

Plantsoen Genemuiden

Plantsoen Genemuiden© Gemeente Zwartewaterland

De gemeente Zwartewaterland start met nieuwe werkzaamheden aan het Plantsoen in Genemuiden. Daarmee wil de gemeente het historische karakter van het park terugbrengen. Vorig jaar werden de paden al vernieuwd. Nu krijgt het park nieuwe bomen en planten. Ook komt er meer plek voor eenden en vogels.

LEES MEER... | VRIJDAG, 21.10.22 | 13.10 UUR

In opdracht van Rijkswaterstaat en provincie Overijssel

Aanleg ‘extra’ rivier in Genne-Overwaters in gang

Het Zwarte Water, ten noorden van Zwolle, waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water, wordt de komende tijd gewerkt aan de riviernatuur. Half september zijn in Genne-Overwaters de eerste werkzaamheden begonnen. Zo wordt het gebied een nog duurzamere leefomgeving voor mens, dier en plant, een belangrijke stap richting de Kaderrichtlijn Water-doelen en de Natura2000-doelen van de provincie Overijssel.

LEES MEER... | WOENSDAG, 19.10.22 | 08.31 UUR

'De wijde wereld van trekvogels'

Winterverhalen en lezingen in de Veldschuur

In het winterseizoen staat er elke maand een lezing op het programma van de Veldschuur. De winterverhalen en lezingen zijn op initiatief van de Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten. Doel van deze avonden is de vele facetten van het gebied de Olde Maten en Zwartewatersklooster onder de aandacht te brengen. Een eerste lezing is op vrijdag 4 november 2022 met thema ‘De wijde wereld van trekvogels’.

LEES MEER... | DONDERDAG, 13.10.22 | 13.21 UUR

Dijken van groot belang voor waterveiligheid

WDODelta: Winterstop voor schapen op dijken

Het beweidingsseizoen voor vee op dijken in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is afgelopen. Het zogeheten stormseizoen is begonnen en dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, vooral schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat beschermd.

LEES MEER... | WOENSDAG, 12.10.22 | 15.10 UUR

Waterschap beoordeelt dijken volgens de nieuwste inzichten

WDODelta: Verkleurde dijken winterklaar maken na inspecties

Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, is Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gestart met de zogeheten dijkschouw. Dit is historisch vakjargon voor het inspecteren van dijken. Ook wordt bij deze jaarlijkse inspectie bekeken of (delen van) dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. In het werkgebied van WDODelta ligt in totaal meer dan 1000 kilometer dijken en kades.

LEES MEER... | DONDERDAG, 06.10.22 | 07.23 UUR

‘Iedereen een boom’

Subsidieregeling voor aanleg nieuwe bossen in Overijssel

Grondeigenaren in Overijssel die bos aan willen aanleggen kunnen gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling ‘Meer bos in Overijssel’. Er is budget voor 150 hectare nieuw bos. De kosten voor het inrichtingsplan, plantmateriaal en aanleg worden met de subsidie vergoed. Dat geldt ook voor de waardevermindering van grond. De provincie heeft voorkeursgebieden aangewezen voor nieuwe bos. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het perceel in een voorkeursgebied liggen.

LEES MEER... | DINSDAG, 04.10.22 | 06.37 UUR

Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen

WDODelta: Onttrekkingsverboden wateraanvoergebieden opgeheven

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heft de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de aanvoergebieden Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen vanaf vrijdag 9 september op. Dit is mogelijk door voldoende wateraanvoer voor ons gebied vanuit de IJssel en het IJsselmeer, de lagere watervraag, lagere temperaturen en minder verdamping. Het opheffen van het verbod betekent dat in beide wateraanvoergebieden weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers en weilanden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 08.09.22 | 16.07 UUR

WDODelta: Grenzen waterverbruik bereikt

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater in wateraanvoergebieden

Waar zijn nu onttrekkingsverboden?

Waar zijn nu onttrekkingsverboden?© WDODelta

Vanwege de aanhoudende droogte stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) met ingang van maandag 22 augustus 2022, vanaf 17.00 uur een verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater in de wateraanvoergebieden Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen.

LEES MEER... | MAANDAG, 22.08.22 | 16.06 UUR

Natura 2000-gebied in beheer Staatsbosbeheer

Aanpak natuurherstel aan boksloten in de regio

Staatsbosbeheer is bezig met natuurherstellende maatregelen in de Olde maten aan de Postweg en Zwartewaterskloosterweg. Het natuurherstel wordt uitgevoerd voor het behoud en vergroten van de bijzondere natuurwaarden van het karakteristieke slagenlandschap. Het gaat om 8 km aan boksloten die worden schoongemaakt van bosopslag en waarvan de bokslootkanten worden afgeschuind om zo deze in de toekomst beter te kunnen beheren.

LEES MEER... | ZATERDAG, 20.08.22 | 11.14 UUR
Vandaag:
7° | 0°
Meer weer...
Morgen:
8° | -3°advertentie
AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.27194 s