Dinsdag 18.09.18 | 12.57 uur

Voor groene vrijwilligersgroepen

Workshop 'Welkom in ons landschap'

Bezoekers nog enthousiaster krijgen voor de natuur? Volg dan de eendaagse workshop ‘Welkom in ons landschap’ op zaterdag 6 oktober. De workshop is voor iedereen die namens een groene vrijwilligersgroep in Overijssel in contact komt met bezoekers.

LEES MEER... | WOENSDAG, 12.09.18 | 08.24 UUR


advertentie

Natuurmonumenten investeert in groene parel rondom Zwartsluis

Veel belangstelling voor PAS-informatieavond

Een informatieavond van provincie Overijssel en Natuurmonumenten over aanstaande werkzaamheden bij Zwartsluis trok dinsdagavond opvallend veel belangstellenden naar De Sluuspoort. Later dit jaar start het omzetten van 32 hectare moerasbos naar hooiland en belangstellenden wilden weten wat dit concreet betekent.

LEES MEER... | ZATERDAG, 21.07.18 | 13.32 UUR


advertentie

Kennismaken met het bijzondere werk van een imker?

Landelijke Open Imkerijdag bij Bijenstal 'De Kooi'

Kennismaken met het bijzondere werk van een imker?

Kennismaken met het bijzondere werk van een imker?© VanBeek

Op de landelijke Open Imkerijdag van de NBV, aanstaande weekeinde, laten imkers je kennismaken met hun hobby of beroep. Neem een kijkje in de wondere bijenwereld. Ook lid Henk Luten van Bijenstal 'De Kooi', gevestigd aan Klinkerweg 14 te Hasselt, nabij Eendenkooi Haasjes, laat je zaterdag 14 juli en zondag 15 juli 2018 kennismaken met het bijzondere werk van een imker.

LEES MEER... | WOENSDAG, 11.07.18 | 09.03 UUR


advertentie

Inloopbijeenkomst over werkzaamheden in Zwartsluis

Natuurmonumenten ontwikkelt nieuwe hooilanden

Natuurmonumenten vormt de komende jaren - naast Wanneperveen - ook op twee locaties rond Zwartsluis moerasbos om tot hooiland. Met die maatregel vergroot de organisatie de overlevingskansen van bijzondere planten en dieren in De Wieden. De werkzaamheden starten dit najaar als onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Natuurmonumenten en provincie Overijssel vertellen op 17 juli meer over het hoe en waarom tijdens een inloopbijeenkomst in De Sluuspoort in Zwartsluis.

LEES MEER... | ZATERDAG, 30.06.18 | 11.05 UUR


advertentie

IJsseldelta neemt deel aan pilot

Startbijeenkomst pilots langjarig beheer in de regio

Alle vertegenwoordigers van de pilotgebieden

Alle vertegenwoordigers van de pilotgebieden© Landschap Overijssel

Woensdag 23 mei 2018 vond in Heeten, de startbijeenkomst plaats voor de Pilots Langjarig beheer. In zeven gebieden (Wierden, Hof van Twente, Staphorst, Salland (Olst-Wijhe-Raalte), Enschede, IJsseldelta (Zwolle-Kampen-Zwartewaterland) en Steenwijkerland, red.) binnen de provincie Overijssel wordt er de komende maanden gewerkt aan plannen om het beheer van landschapselementen langjarig te borgen. Hierbij kun je denken aan het beheer van bijvoorbeeld houtwallen, knotbomen, meidoornhagen, poelen, singels en bosjes of bijvoorbeeld het stimuleren van nieuwe gewassen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 25.05.18 | 17.10 UUR


advertentie

Gewillige wilgentenen en handige handen

Tweede wilgentenenhut in Oude Nadorst van Hasselt

Tweede wilgentenenhut in Oude Nadorst van Hasselt

Tweede wilgentenenhut in Oude Nadorst van Hasselt© Jan Haverkate

Tijdens de buurtopruimacties in de wijk Oude Nadorst van Hasselt werden er bij de nazitten verschillende ideeën geopperd om de woonwijk nog mooier te maken. "Het bouwen van een hut van wilgentenen was één van die prima ideeën", aldus Jan Haverkate.

LEES MEER... | DINSDAG, 08.05.18 | 13.42 UUR


advertentie

'Uitdagend Boeren in een vitaal landschap'

Toekomstbestendig boeren in de IJsseldelta

Op vrijdag 20 april vond in het MFD 'An de Steege' in Zalk de bijeenkomst 'Toekomstbestendig boeren in de IJsseldelta' plaats. Op uitnodiging van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta waren zo'n vijftig agrariërs, bestuurders en andere belangstellenden naar Zalk gekomen. Zij werden geïnformeerd over de resultaten van het project 'Uitdagend Boeren in een vitaal landschap'. Daarnaast was er veel aandacht voor het toekomstperspectief van de landbouw in de IJsseldelta. Speciale gast was Tweede Kamerlid en melkveehouder Maurits von Martels.

LEES MEER... | MAANDAG, 23.04.18 | 12.43 UUR


advertentie

Ga op weidevogelsafari met winnaar Gouden Grutto Award 2018

Maak kennis met onze boerenlandvogels!

Het weidevogelseizoen is in volle gang. De eerste kievitskuikens zijn inmiddels al uit het ei gekropen! Landschap Overijssel organiseert dit voorjaar, samen met vrijwilligers, een aantal activiteiten omtrent de vogels van ons boerenland.

LEES MEER... | DONDERDAG, 19.04.18 | 09.18 UUR


advertentie

'Lid Europees parlement zichtbaar in haar element'

Werkbezoek Annie Schreijer-Pierik aan de Kop

Werkbezoek Annie Schreijer-Pierik aan de Kop

Werkbezoek Annie Schreijer-Pierik aan de Kop© Klaas van der Vegte

Op uitnodiging van de NOJG (Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer) heeft mevrouw Annie Schreijer-Pierik, een werkbezoek gebracht aan de Kop van Overijssel. Ze is lid van het Europees parlement en van de commissie ENVI. Tijdens het bezoek heeft ze twee veehouderijbedrijven bezocht. De ochtend startte met een werkbezoek aan het bedrijf van familie A. den Uijl (De Velde 26) te Zwartsluis. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, het Collectief Noordwest Overijssel Agrarisch Natuurbeheer en LTO aanwezig.

LEES MEER... | MAANDAG, 09.04.18 | 10.32 UUR


advertentie

Paarse bloem bijzonder zeldzaam op Europese land

Vaarexcursie naar de kievitsbloemen in Hasselt

Staatsbosbeheer organiseert vanuit Hasselt in de aprilmaan twee keer per dag een vaarexcursie naar het natuurreservaat 'De Brommerd'. De tocht staat geheel in het teken van kievitsbloemen. Deze paarse bloemen groeien (voornamelijk) in de uiterwaarden van het Zwartewater, één van de weinige Europese plekken waar de bloem zo massaal voorkomt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 05.04.18 | 13.14 UUR

Agrarische Natuurvereniging Camperland beloont vinder

Honderd euro voor vinder van eerste kievitsei!

Agrarische Natuurvereniging Camperland beloont voor de achtste achtereenvolgende maal de vinder van het eerste kievitsei in de IJsseldelta. Het ei moet wel in het nest blijven. Het rapen van kievitseieren mag al een aantal jaren niet meer. Om toch de nestenzoekers een stimulans te geven het veld in te gaan, looft de ANV Camperland, voor de achtste achtereenvolgende keer, een presentje uit ter waarde van 100,00 euro voor de vinder van het eerste kievitsei in haar gebied, De IJsseldelta.

LEES MEER... | MAANDAG, 12.03.18 | 09.00 UUR

Vrijwilligersactie 'Nederland Schoon' komt eraan!

Staatsbosbeheer: Zwerfvuil ruimen in de uiterwaarden

In het kader van de landelijke vrijwilligersactie 'Nederland Schoon' organiseert Staatsbosbeheer op zaterdag 10 maart 2018 een zwerfvuilopruimactie langs de oevers van het Zwarte Water in kievitsbloemenreservaat De Brommerd. Doordat het Zwartewater buiten zijn oevers is getreden, is er veel zwerfvuil achter gebleven in de uiterwaarden. Flessen, planken, palen, ballen, zakken, kortom alles wat kan drijven kun je er vinden.

LEES MEER... | MAANDAG, 26.02.18 | 09.23 UUR

Het platteland ondergaat de komende jaren grote veranderingen

Ontwerpprijsvraag 'Brood en Spelen' zoekt ideeën

Kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland ophalen. Dat is het doel van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen die vandaag is aangekondigd. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman roepen grondeigenaren in Brabant, Overijssel en Gelderland en ontwerpers op om gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

LEES MEER... | WOENSDAG, 21.02.18 | 14.08 UUR

Sluziger houdt van de natuur, dieren en het landschap

Natuurfotograaf Kromkamp legt Grote Barmsijs vast

Kromkamp legt Grote Barmsijs vast

Kromkamp legt Grote Barmsijs vast© Ronald Kromkamp

De professionele natuurfotograaf Ronald Kromkamp legde afgelopen weekend, de Grote Barmsijs, vast met zijn camera. "Een zangvogel uit Scandinavië die soms in grote getallen naar het zuiden trekt, als er geen voedsel te vinden is daar door weersomstandigheden", aldus de Sluziger.

LEES MEER... | MAANDAG, 05.02.18 | 14.43 UUR

Initiatief van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel en partners

Overijssel ondertekent Nationale Bijenstrategie

Deze week hebben de Overijsselse Statenleden Annemieke Wissink (PvdA) en Ben Eshuis (CDA) namens Overijssel de Nationale Bijenstrategie ondertekend. De Nationale Bijenstrategie is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel en 42 partners. Het belangrijkste doel is dat bijen in 2030 weer voldoende voedsel en nestelgelegenheid krijgen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 26.01.18 | 10.08 UUR


advertentie

Vandaag:
28° | 15°
Meer weer...
Morgen:
25° | 14°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.71264 s