Zaterdag 16.01.21 | 14.09 uur

Gedeputeerde Ten Bolscher: Tijd voor een eerlijk verdienmodel

'Een beter toekomstperspectief voor Overijsselse boeren'

De provincie Overijssel wil in 2021 concrete stappen zetten voor een eerlijker en groener verdienmodel voor agrarische ondernemers. Gedeputeerde Ten Bolscher (landbouw en natuur) constateert in een opiniestuk dat dit geen overbodige luxe is. “Veel boeren hebben in hun beleving het plafond van hun mogelijkheden bereikt, terwijl de samenleving steeds hogere eisen stelt. De stikstofcrisis maakte de bedrijfsvoering al ingewikkeld. De coronacrisis kwam daar nog overheen.”

LEES MEER... | VRIJDAG, 15.01.21 | 14.15 UUR


advertentie

Online aanmelden voor woensdag 27 januari 2021!

Gratis groentezaad voor scholen en kinderopvang uit Zwartewaterland

Scholen en kinderopvangorganisaties uit Zwartewaterland kunnen kosteloos groentezaden en een bijbehorend lespakket aanvragen bij Natuur en Milieu Overijssel. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de klas of op het plein hun eigen groente kweken. Aanmelden kan tot woensdag 27 januari.

LEES MEER... | WOENSDAG, 06.01.21 | 16.00 UUR


advertentie

Bomenverkiezing: Wat is uw favoriete boom?

Bomen in Genemuiden en Hasselt krijgen 'TreeTag'

Een tweetal bomen in de gemeente Zwartewaterland (Genemuiden en Hasselt, red.) worden in 2021 door Pius Floris Boomverzorging voorzien van een zogenaamde TreeTag. Als inwoner van de gemeente Zwartewaterland kunt u zelf uw lievelingsboom 'taggen'. De bomen worden voorzien van een TreeTag: een poster gemaakt van duurzaam steenpapier die vertelt hoe belangrijk de bomen zijn voor mens en milieu.

LEES MEER... | MAANDAG, 28.12.20 | 07.51 UUR


advertentie

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Enorme afname in graafschades muizen en honden

Ieder najaar controleert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hoe de dijken de winterperiode ingaan. De resultaten hiervan laten een enorme afname zien van schades door muizen. Ook het aantal graafschades door honden is gedaald. Wel is de droogte van voorgaande jaren nog steeds terug te zien op de dijken.

LEES MEER... | WOENSDAG, 23.12.20 | 13.02 UUR

Gebiedscoöperatie IJsseldelta en Watersportverbond vinden elkaar

Watersportverbond nieuw lid Gebiedscoöperatie IJsseldelta

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is blij het Watersportverbond te kunnen voorstellen als nieuw lid van de coöperatie. Water maakt in de IJsseldelta vanzelfsprekend een belangrijk deel uit van het “werkgebied”. Het water is er vaak beeldbepalend. Ook in beleid en toekomstplannen komt water als thema vaak terug. Of het nu gaat om waterveiligheid, waterkwaliteit, waterbeheersing of het beleefbaar maken van water voor toerisme en recreatiedoeleinden. Voor velen geldt dat water boeit. En dat geldt zeker voor het Watersportverbond.

LEES MEER... | ZATERDAG, 19.12.20 | 09.44 UUR


advertentie

Oog voor natuur en biodiversiteit bij maaien dijken

Van der Weerd wint aanbesteding WDODelta

Van der Weerd wint aanbesteding WDODelta

Van der Weerd wint aanbesteding WDODelta© WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) besteedt de komende twee jaar het maaien van dijken uit aan aannemer Van der Weerd uit Grafhorst. "Na een zorgvuldig aanbestedingstraject kwam deze aannemer als beste uit de bus. Belangrijke voorwaarde van het waterschap is om bij het maaien van de dijken oog te hebben voor natuur en biodiversiteit." Dat meldt WDODelta in een persbericht.

LEES MEER... | VRIJDAG, 18.12.20 | 15.47 UUR


advertentie

Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2023 van start

GLB-pilot over kievit succesvol afgerond door agrariërs in Mastenbroek

Een groep van 52 agrariërs in noordwest Overijssel heeft zich het afgelopen jaar intensief ingezet voor de kievit. In een pilot, uitgevoerd door Collectief Noordwest Overijssel, is ingezet op het verbeteren van het leefgebied van de kievit in vier deelgebieden in de provincie Overijssel, waaronder Mastenbroek. Dit is gedaan door het met rust laten van perceelranden, het uitrijden van ruige stalmest en het creëren van drassige plekken in het land. Inmiddels zijn de resultaten bekend en kan geconcludeerd worden, dat de kieviten inderdaad gebruik hebben gemaakt van de maatregelen. Ook waren de maatregelen voor de agrariërs goed in te passen in de bedrijfsvoering.

LEES MEER... | WOENSDAG, 09.12.20 | 10.15 UUR

Partijen blijven werken aan afspraken uit Natuurpact

Rijk en provincies maken afspraken om stikstofgevoelige natuur te verbeteren

De provincie Overijssel is blij met het akkoord dat Rijk en provincies deze week hebben bereikt over de besteding van 3 miljard euro om stikstofgevoelige natuur te verbeteren. Onderdeel van het zogeheten Programma Natuur is om natuurinclusieve landbouw in overgangszones rondom natuurgebieden te stimuleren.

LEES MEER... | WOENSDAG, 09.12.20 | 08.35 UUR

Plantactie onderdeel van manifest ‘Klimaatrobuuste landgoederen’

Overijsselse landgoederen planten duizenden bomen

Op vijftig landgoederen in Overijssel is op woensdag 18 november een pronkboom geplant. Door het planten van deze pronkboom committeren de landgoederen zich aan de afspraak om op hun landgoed tijdens dit plantseizoen minstens duizend bomen te planten. De pronkboom staat hier symbool voor. De pronkbomen zijn een gift van Provincie Overijssel.

LEES MEER... | DONDERDAG, 19.11.20 | 11.07 UUR

Problematiek in veenweidegebieden

Honderd miljoen beschikbaar voor veenweide aanpak

Rijk en provincies gaan samen met landbouw- en natuurorganisaties, de waterschappen en gemeenten de problematiek in veenweidegebieden aanpakken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daar 100 miljoen euro voor beschikbaar gesteld in het kader van het Klimaatakkoord.

LEES MEER... | MAANDAG, 19.10.20 | 11.44 UUR

Gemeente Zwartewaterland plaatst tientallen bladkorven

Herfstbladeren kunt u kwijt in de bladkorf in uw buurt!

Deze week plaatst de gemeente Zwartewaterland op verschillende locaties in de gemeente bladkorven. Deze bladkorven zijn bedoeld voor het opruimen van bladafval afkomstig uit openbaar gebied. Het inwerpen van bladafval of ander tuinafval vanaf particulier terrein is niet toegestaan.

LEES MEER... | MAANDAG, 19.10.20 | 10.42 UUR

Organisatie in handen van Gebiedscoöperatie IJsseldelta

Groene Loper IJsseldelta 2.0 van start

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is gestart met de Groene Loper IJsseldelta 2.0. Het project heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen leefomgeving. Tijdens een eerdere ronde is onder andere bijgedragen aan de aanleg van natuurlijke speeltuinen, de aanplant van bomen, het zaaien van bloemen, het plaatsen van informatieborden over het landschap en de aanschaf van verrekijkers om met schoolkinderen weidevogels te kijken.

LEES MEER... | DONDERDAG, 15.10.20 | 10.24 UUR

Aan de slag voor de kievitsbloem

Start natuurherstel in de uiterwaarden van Zwarte Water en Vecht

Kievitsbloemen in de uiterwaarden van Zwarte Water

Kievitsbloemen in de uiterwaarden van Zwarte Water© Gerrit Slurink

In het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is gestart met de eerste werkzaamheden om de bijzondere natuur in het gebied te herstellen en te behouden. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: "Van alle wilde kievitsbloemen in Nederland groeit ruim 95 procent hier in de uiterwaarden. De kievitsbloem is erg zeldzaam. Daarom werken we hier hard aan het voortbestaan van deze mooie bloem."

LEES MEER... | ZATERDAG, 03.10.20 | 11.13 UUR

Medewerkers controleren op schades en kwetsbare plekken

WDODelta inspecteert dijken in werkgebied

Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) donderdag 1 oktober met de zogeheten dijkschouw. Dit is historisch vakjargon voor het inspecteren van dijken. Ook wordt bij deze jaarlijkse inspectie bekeken of (delen van) dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. In het werkgebied van WDODelta ligt in totaal meer dan 1000 kilometer dijken en kades.

LEES MEER... | DONDERDAG, 01.10.20 | 11.26 UUR

Online aanmelden tot 2 november 2020

Bloembollen voor bijen op schoolpleinen in Zwartewaterland

Wil jij de bijen ook een handje helpen op jouw schoolplein? Basisscholen en BSO’s uit de gemeente Zwartewaterland kunnen zich vanaf deze week opgeven voor de bloembollenactie van Natuur en Milieu Overijssel. "De 50 biologische bloembollen die zij krijgen, zijn goed voor bijen", dat zegt de projectmedewerker Educatie & Communicatie namens Natuur en Milieu Overijssel. De bloembollenactie wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Zwartewaterland.

LEES MEER... | DONDERDAG, 01.10.20 | 09.03 UUR
Vandaag:
4° | 1°
Meer weer...
Morgen:
7° | 2°


AGENDA
  • Maandag 18.01.21
  • Dinsdag 19.01.21
  • Woensdag 20.01.21
  • Donderdag 21.01.21
  • Vrijdag 22.01.21
  • Zaterdag 23.01.21
  • Zondag 24.01.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
2.20466 s