Zaterdag 15.08.20 | 18.09 uur

Raad mist informatie voor weloverwogen besluit

Verkeerscirculatie centrum Hasselt nog niet duidelijk

Hoogstraat Hasselt

Hoogstraat Hasselt© DKN | RDV

Op donderdag 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad een besluit over het raadsvoorstel verkeerscirculatieplan centrum Hasselt doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering. In het voorstel vraagt het college instemming met variant vier, waarbij de nieuw aan te leggen noordelijke parallelweg van de N331 (ter hoogte van de voormalige scheepswerf Bodewes, red.) wordt aangesloten op de Van Nahuysweg, maar middels een paal afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bovendien wordt de Hoogstaat in deze variant van de Raamstraat tot aan het Burgemeester Royerplein ingericht als 'auto te gast'. Hiermee wijkt het college af van een eerdere keuze voor eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat en vooral daar bleek voor de meeste fracties de schoen te wringen.

Vooral de heer Eenkhoorn (PvdA) was kritisch. "Een blamage dat deze variant de uitkomst is, er verandert eigenlijk niets. Er is geen samenhang met het Centrumplan Hasselt en de belangen van de winkeliers en inwoners van het centrum zijn met deze variant niet gediend. Dit is de dood in de pot voor het centrum van Hasselt." De heer Spoelstra (CU) miste een goede onderbouwing bij het voorstel om van de oorspronkelijke keuze voor eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat af te stappen. "Als wij het voorstel lezen komt de eerste variant met eenrichtingsverkeer er positiever uit dan variant vier, dat is een beetje vreemd. Graag horen wij wat de reacties van de winkeliers zijn en ook zien wij graag een schets van hoe het 'auto te gast' eruit komt te zien. Pas dan kunnen wij een weloverwogen besluit nemen."

De heer Van Zandwijk (CDA) liet onomwonden weten geen voorstander van variant vier te zijn. "In onze ogen is eenrichtingsverkeer een goede oplossing om het doorgaande verkeer nog meer uit de Hoogstraat te weren en meer ruimte voor voetgangers, fietsers, rolstoelgebruikers en kinderwagens te creeren. Als wij naar de geografische spreiding van de voorkeuren kijken, zien wij in de Hoogstraat, Ridderstraat en Nieuwstraat een hoge concentratie voor de eerste variant. Die stemmen zouden meer prioriteit moeten krijgen, dan stemmen van buiten Hasselt." Kanttekeningen waren er ook bij de heer Withaar (GB). "Wat is het verband tussen de zienswijzen die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan Bodewes en dit plan. En hoe kun je de binnenstad van verkeer ontlasten door de aansluiting van de nieuw aan te leggen parallelweg op de Van Nahuysweg met een paal af te sluiten? Het lijkt erop dat wij een verkeerde beslissing moeten nemen inzake dit verkeerscirculatieplan."

De overige twee fracties keken er duidelijk anders tegenaan. De heer Huisbrink (SGP) bleek ervan overtuigd dat met variant vier het aantal verkeersbewegingen in het centrum nog meer zal afnemen. "Wij vinden het positief dat inwoners via participatie zijn betrokken en zijn van mening dat hun inbreng meegenomen moet worden in dit besluit. Wel zijn ook wij benieuwd hoe de maatregel 'auto te gast' eruit komt te zien en is het niet mogelijk deze uit te breiden tot aan de Grote Kerk?" Ook mevrouw Fijn (BGZ) steunde variant vier. "Gezien de vele veranderingen die er in 2018 hebben plaatsgevonden, zijn wij geen voorstander van het vasthouden aan de in 2014 gestelde kaders. Wij gaan graag met de tijd mee. In het voorstel lezen wij dat 59 procent voorstander is van variant vier, maar er is niet verwoord hoe tot de totale belangenafweging is gekomen. Wel zien wij dat variant vier nog gunstiger uitvalt dan de varianten met eenrichtingsverkeer en dus kunnen wij met deze variant instemmen."

In zijn reactie liet wethouder Coster weten alleen maar voordelen te zien in variant vier. "Eind 2018 zijn de effecten gemeten van de huidige situatie, waarin de Hoogstraat is afgesloten van de N331. Met op een gemiddelde werkdag 2250 voertuigen door de Hoogstraat blijkt de verkeersdruk te zijn afgenomen. Door de toekomstige aansluiting van de nieuw aan te leggen parallelweg op de Van Nahuysweg met een paal af te sluiten daalt het aantal tot zo'n 1800 voertuigen per werkdag. Ook blijven met variant vier de winkels goed bereikbaar en is er geen belasting voor de overige wegen in het centrum."

Verder liet de wethouder weten dat de winkeliers eenrichtingsverkeer niet wenselijk vinden. "Ook als we alleen naar de voorkeuren in het centrum kijken, blijft ongeveer 59 procent voorstander van variant vier." Of er een verband is tussen de bezwaren tegen het bestemmingsplan Bodewes en de uitkomst in dit plan, weet de wethouder niet. Wel moet hij bekennen dat met een overgang van tweerichtingsverkeer naar eenrichtingsverkeer het aantal verkeersbeweging in theorie halveert. Ook kon de wethouder toezeggen het standpunt van de winkeliers inzichtelijk te maken, net als de maatregel 'auto te gast'. De uitbreiding van deze maatregel tot aan de Grote Kerk neemt hij in zijn verdere overwegingen mee.

Daarmee eindigde de bespreking van dit raadsvoorstel en werd de besluitvorming doorgeschoven naar de raadsvergadering van 6 juni 2019.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 10.05.19 | 12.40 UUR


advertentie

Vandaag:
25° | 19°
Meer weer...
Morgen:
29° | 17°advertentie
AGENDA
  • Zaterdag 15.08.20
  • Zondag 16.08.20
  • Maandag 17.08.20
  • Dinsdag 18.08.20
  • Woensdag 19.08.20
  • Donderdag 20.08.20
  • Vrijdag 21.08.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.32019 s