Zaterdag 01.10.22 | 10.46 uur

Een ecologische verbinding van twee gebieden

Oplevering eco-aquaduct in de Olde Maten

Eco-aquaduct in de Olde Maten

Eco-aquaduct in de Olde Maten© DKN | HS

Met de oplevering van het heringerichte gebied Olde Maten en Veerslootlanden is maar liefst 1.000 hectare natuurontwikkeling (het grootste natuurontwikkelingsproject van Nederland) volledig afgerond. De feestelijke opening vind plaats op woensdag 22 oktober 2014 van 14.00 uur tot 16.30 uur bij de Veldschuur ‘Bid en Werk’.

Olde Maten en Veerslootlanden – een gebied tussen Zwartsluis en Staphorst - vormt samen met de Weerribben, de Wieden en de Rottige Meente het grootste aaneengesloten laagveengebied in West-Europa. Om de natuurwaarden in stand te houden en te ontwikkelen, is de hoofdfunctie in het gebied (natte) natuur.

Hester maij, gedeputeerde Landelijk Gebied: "Ik ben er trots op dat dit project een substantiële bijdrage levert aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000 en daarmee van groot belang is voor de versterking van de natuur in Overijssel én in Nederland."

Eco-aquaduct uniek in Nederland
Uniek is de aanleg van een zogenaamde eco-aquaduct, een gecombineerde natte en droge faunapassage. Een dergelijk bouwwerk van twee kruisende watergangen is nergens in Nederland te vinden. Door het eco-aquaduct is het mogelijk dat er in een groot gebied een verschillend waterpeil wordt gerealiseerd en dat dieren zonder barrières de weg en het kanaal kunnen passeren. Onder andere de otter, waterspitsmuis, ringslang, heikikker en bittervoorn kunnen zich hierdoor in een groter gebied bewegen. Er ontstaat een waterpeil voor de natuur en het waterpeil voor de landbouw wordt gehandhaafd. Door de watersystemen te scheiden, levert het winst op voor de natuur én de landbouw. De Natte As van circa 25 meter breed en een stelsel van sloten, zorgt ervoor dat het water in het natuurgebied tot in de kern kan doordringen. Door de scheiding van de waterpeilen ontstaat tevens water van andere kwalteit, wat noodzakelijk is om de natuurdoelen te halen. Er zijn maatregelen uitgevoerd om de ontwikkeling van zogenaamde ‘blauwgraslanden’ mogelijk te maken, een bijzonder soortenrijke plantengemeenschap van schraal nat grasland. Ook zijn delen voor weidevogels aangelegd en is het maaiveld omlaag gebracht naar grondwaterpeil door te plaggen en er zijn nieuwe boksloten* gegraven.

Particulier beheer
Een groot deel van het gebied zal beheerd worden door de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Horst en Maten in samenwerking met grondeigenaar Staatsbosbeheer. De betrokken agrarische ondernemers hebben hun bedrijf in de directe omgeving en zijn de ambassadeurs van dit prachtige gebied. De inzet van particulier beheer op deze grote schaal is uitzonderlijk in Nederland. Voor de promotie van het gebied en de ontsluiting van de bezoekers is er nauwe samenwerking met de Stichting ‘Vrienden van de Oldematen’ op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie. Staatsbosbeheer heeft de eindregie om de gewenste natuur te realiseren.

Op zaterdag 25 oktober van 15.00 tot 17.00 uur kunnen belangstellenden onder leiding van een boswachter een bezoek brengen aan het gebied.

Rondleiding 1: 15.00 uur – 16.00 uur (Natte As): vertrek per fiets vanaf de Veldschuur, Wijkweg 2 in Rouveen.

Rondleiding 2: 16.00 uur – 17.00 uur (Eco-Aquaduct): vertrek vanaf parkeerplaats bij de kruising Zwartewaterkloosterweg en de Conradsweg.

Het project is een samenwerking tussen de provincie Overijssel, de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland, Staatsbosbeheer, Waterschap Groot Salland, Dienst Landelijk Gebied, Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten, de Veldschuur en LTO. Provincie Overijssel is opdrachtgever van de herinrichting die in 2009 is gestart. De kosten voor de herinrichting bedragen circa 12 miljoen Euro.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 21.10.14 | 14.16 UUR


advertentie

Naam afzender
E-mailadres ontvanger


Vandaag:
10° | 4°
Meer weer...
Morgen:
10° | 5°advertentie

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.17833 s