Zaterdag 27.11.21 | 10.44 uur

Extra geld naar Overijssel voor jaren 2021 - 2023

87 Miljoen vanuit Programma Natuur voor bomen en bijzondere natuur

Vanuit het landelijk programma Natuur komt extra geld naar Overijssel. Hiermee willen Rijk en provincies de natuur de komende jaren verder versterken en verbeteren. Overijssel kan rekenen op 87 miljoen voor de jaren 2021 - 2023. Dit geld wordt vooral ingezet om extra maatregelen te nemen voor de bijzondere stikstofgevoelige natuur in de beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) en meer bos.

De extra middelen uit Programma Natuur maken het mogelijk om de al in 2013 door de provincie ingezette lijn van herstel voor Natura 2000-gebieden verder door te ontwikkelen. Deze aanpak is uniek in Nederland, ook als het gaat om de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven, namelijk samen met alle Overijsselse “Samen Werkt Beter” partners. Deze Samen werkt Beter partners zetten zich in voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarmee zorgen de 15 betrokken organisaties voor een goede balans tussen economie en ecologie.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher is blij dat er een substantieel deel van het geld naar Overijssel komt: “Hiermee kunnen we een extra impuls geven aan het behoud en herstel van mooie natuur in Overijssel.“

Daarnaast ontstaat ook ruimte voor agrarische bedrijven om over te schakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering, of op een andere locatie hun bedrijf voort te zetten. Hierdoor bieden we de ondernemers rond het natuurgebied een duurzaam toekomstperspectief.”

Boscompensatie
Overijssel heeft een grote opgave voor het compenseren van bos. Het verwijderen van bomen in Natura 2000-gebieden wordt ingezet voor bijvoorbeeld heideherstel, maar ook om onnodige verdamping in droogtegevoelige hoogvenen tegen te gaan. In het totale maatregelenpakket van het Programma Natuur is ruimte opgenomen om deze boskap te compenseren. Voor de bijna 17 miljoen die beschikbaar komt kan er komende periode tot 275 hectare bos bij komen in Overijssel. Op dit moment wordt deze boscompensatie als onderdeel van een bredere bossenstrategie uitgewerkt samen met natuurorganisaties, particuliere grondeigenaren, agrarische ondernemers en andere partijen.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 27.08.21 | 17.04 UUR


advertentie

Naam afzender
E-mailadres ontvanger


Vandaag:
5° | 2°
Meer weer...
Morgen:
6° | -2°


AGENDA
  • Zondag 28.11.21
  • Maandag 29.11.21
  • Dinsdag 30.11.21
  • Woensdag 01.12.21
  • Donderdag 02.12.21
  • Vrijdag 03.12.21
  • Zaterdag 04.12.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.36204 s