Vrijdag 24.06.22 | 19.46 uur

Raadsvergadering op donderdag 12 mei 2022

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is vanavond, donderdag 12 mei 2022. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

U kunt deze vergadering fysiek bijwonen. De vergadering zal ook live te beluisteren zijn via ZwartewaterFM en/of worden gestreamd. Op de agenda van 12 mei 2022 staan de volgende bespreekpunten:

1. Bespreken coalitieakkoord
2. Benoeming van de wethouders van de gemeente Zwartewaterland
3. Benoeming raadslid, de heer B. van Marle

4. Raadsvoorstel verordening op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt
De commissaris van de Koning heeft de raad geïnformeerd over de herbenoemingsprocedure voor de burgemeester. Het presidium stelt voor, op verzoek van de commissaris van de Koning, om een commissie in te stellen die de aanbeveling omtrent herbenoeming voorbereidt, en een verordening vast te stellen over de taak, samenstelling en werkwijze van deze commissie.

5. Raadsvoorstel Kredietaanvraag Binnenveld Genemuiden
Binnenveld is de laatste uitbreidingslocatie van Genemuiden waar de gemeente de grondeigenaar van is. Genemuiden vraagt om verdere ontwikkeling, met name vanuit de woningbouwopgave alsook vanuit de diverse woonzorgorganisaties. Het college stelt de raad voor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 382.250. Dit krediet wordt gebruikt om diverse onderzoeken en voorbereidingen te treffen om de ontwikkeling van Binnenveld mogelijk te maken.

6. Raadsvoorstel Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Als gevolg van de Russische aanval in Oekraïne zoeken grote groepen inwoners een veilig heenkomen in Europese landen, Nederland is één van de landen die in aanmerking komt om in de regio de Oekraïners opvang te bieden. Inmiddels hebben diverse gemeenten hiervoor al voorzieningen in voorbereiding of in een enkel geval reeds gerealiseerd. De gemeente Zwartewaterland heeft ruimte gecreëerd voor het opvangen van 175 vluchtelingen, waarvan 2 grote locaties zijn aangewezen. Op de Kamperzeedijk en in een kantoorpand op het industrieterrein van Hasselt. Op dit moment kan nog niet overzien worden in welke omvang de gemeente hulp aan vluchtelingen nog moet bieden en of alle exploitatielasten worden gecompenseerd door het Rijk. In de begroting 2022 is voor de opvang van vluchtelingen geen budget geraamd. Daarom wordt de raad een eenmalig werkbudget van € 200.000 gevraagd. Het college stelt de raad voor om de dekking van dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve.

Geagendeerd ingekomen stuk (artikel 40-vragen en beantwoording) inzake Erfmolens).

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 12.05.22 | 16.49 UUR


advertentie

Naam afzender
E-mailadres ontvanger


Vandaag:
22° | 12°
Meer weer...
Morgen:
23° | 11°advertentie
AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
advertentie
0.18143 s