advertentie

Workshop voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Programmeren met Lego Spike in de Bibliotheek Zwartsluis en Genemuiden

Op woensdag 1 mei 2024 is er van 10.00 tot 11.30 uur een workshop ‘Bouw en programmeer met Lego Spike’ in de Bibliotheek Zwartsluis. Deze workshop vindt op donderdag 2 mei 2024 op hetzelfde tijdstip plaats in de Bibliotheek Genemuiden.

LEES MEER... | VRIJDAG, 19.04.24
advertentie

Gemeenteraadsvergadering op donderdag 18 april 2024

BGZ maakte dankbaar gebruik van het vragenhalfuur

Tijdens het vragenhalfuur aan het begin van de gemeenteraadsvergadering krijgen raadsleden de kans om vragen op het college af te vuren. BGZ maakte daar donderdag 18 april 2024 dankbaar gebruik van door met een heel lijstje vragen op de proppen te komen. De belangrijkste punten waren de botenhelling in Zwartsluis, de valtegels in speeltuinen en de contractonderhandelingen met de pont.

LEES MEER... | VRIJDAG, 19.04.24
advertentie

AHOED (Apotheken en Huisartsen Onder Eén Dak)

Apotheken en huisartsen onder één dak in Hasselt

Apotheken en huisartsen onder één dak in Hasselt

Apotheken en huisartsen onder één dak in Hasselt© Van den Berg Architecten

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft ingestemd met de bouw van een AHOED (Apotheken en Huisartsen Onder Eén Dak) en aanverwante voorzieningen. Dit betekent dat er gebouwd gaat worden aan de Prinsenstraat. Op de agenda stond de vraag of de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen wilde afgeven over dit onderwerp, aangezien de omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Om de AHOED te kunnen realiseren is dus een verklaring van de gemeenteraad nodig. Wilhelm Bisschop (SGP) vatte het gesprek over dit onderwerp goed samen: “Wij hebben geen bedenkingen tegen de verklaring van geen bedenkingen.” Alle partijen waren in zekere zin enthousiast over het voorstel.

LEES MEER... | VRIJDAG, 19.04.24
advertentie

Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland maken afspraken

Provincie Overijssel, Zwartewaterland en buurgemeenten werken samen verder aan meer windenergie

De gemeenten Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland maken met de provincie Overijssel afspraken over windenergie. Deze ‘programmeringsafspraken’ gelden tot 2030. Ze zijn nodig vanwege het nieuwe windbeleid van de provincie. Daarin wil de provincie namelijk meer windturbines toelaten dan eerder door de gemeenten was afgesproken in de Regionale Energiestrategie.

LEES MEER... | DONDERDAG, 18.04.24
advertentie

Werkzaamheden aan baarhuisje

Restauratie Oude Begraafplaats in Genemuiden

De gemeente Zwartewaterland gaat dit voorjaar de Oude Begraafplaats aan de Blokhuisweg in Genemuiden opknappen. De voorbereidingen voor het onderhoud starten op 18 april. Het giet-smeedijzeren hek en het baarhuisje worden gerenoveerd. De werkzaamheden zijn eind juni afgerond. Zwartewaterland heeft een rijke geschiedenis van gebouwen en bijzondere objecten. Daar is de Oude Begraafplaats aan de Blokhuisweg 5 Genemuiden een voorbeeld van. De gemeente Zwartewaterland zet zich in voor het beschermen van dit historisch erfgoed.

LEES MEER... | WOENSDAG, 17.04.24
advertentie

Cultuur- en natuureducatie krijgt vorm op IKC de Hoeksteen

IKC de Hoeksteen tekent convenant over onderwijsvernieuwing

IKC de Hoeksteen tekent convenant over onderwijsvernieuwing

IKC de Hoeksteen tekent convenant over onderwijsvernieuwing© Kindcentrum De Hoeksteen

Op maandag 15 april 2024 hebben IKC de Hoeksteen en cultuurorganisatie Rijnbrink tijdens een studiedag van het onderwijsteam een convenant getekend. Rijnbrink is een provinciale instelling die onderwijs, gemeenten en cultuuraanbieders bij elkaar brengt. Ook de gemeente Zwartewaterland is betrokken bij het project. Samen onderzoeken de partijen hoe cultuur en natuur beter geïntegreerd kunnen worden in het onderwijsprogramma.

LEES MEER... | WOENSDAG, 17.04.24
advertentie

Wijziging Bibliotheekwet per 2026

Ruim 11 miljoen euro extra voor versterking bibliotheken

Het kabinet stelt in de Voorjaarsnota ruim € 11 miljoen extra beschikbaar voor de tijdelijke regeling specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen (SPUK). De Kamer had opgeroepen extra geld beschikbaar te stellen voor nog meer en betere bibliotheekvestigingen. Deze kabinetsperiode zijn er voor het eerst sinds lange tijd miljoenen extra geïnvesteerd in bibliotheken. Voor de tijdelijke SPUK-regeling was meer aangevraagd dan het totaal beschikbare budget van € 56 miljoen. In totaal werden 287 aanvragen toegekend om bijvoorbeeld bibliotheken langer open te laten of een volwaardige bibliotheekvestiging te maken van wat nu een afhaalpunt voor boeken is.

LEES MEER... | DINSDAG, 16.04.24
advertentie

Gemeente en Stichting Vrienden van Oud Genemuiden willen vastgoedruil

Plan om het Oude Raadhuis in Genemuiden in oude glorie te herstellen

Plan om het Oude Raadhuis in Genemuiden in oude glorie te herstellen

Plan om het Oude Raadhuis in Genemuiden in oude glorie te herstellen © Gemeente Zwartewaterland

Het Oude Raadhuis in Genemuiden. Niet alleen de gemeente wil dat de cultuurhistorische waarde van dit bijzondere pand aan de Langestraat 22 behouden blijft en dat toeristen toegang hebben om het verleden te beleven. Stichting Vrienden van Oud Genemuiden ziet het als een prachtige kans om een culturele invulling te geven die passend is bij het gebouw en het verhaal van Genemuiden. Vorige week donderdagavond werd het plan gepresenteerd aan de Raad.

LEES MEER... | DINSDAG, 16.04.24

Stukken voor vergadering digitaal beschikbaar

Raadsvergadering Zwartewaterland op 18 april 2024

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2, Hasselt), en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 18 april 2024. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

LEES MEER... | MAANDAG, 15.04.24

Film van de maand april: Fallen Leaves (2023)

SCAB-filmavond 'Fallen Leaves' in Bibliotheek Hasselt

De film 'Fallen Leaves' staat dinsdag 16 april 2024, vanaf 20.00 uur op de kalender van het SCAB. Bouwvakker Holappa en vakkenvuller Ansa vinden elkaars blik tijdens een karaokeavond in Helsinki. Woorden vuilmaken hoeft niet, zo betaamt de Finse cultuur en een echte Kaurismäki film. Een tweede ontmoeting komt er sowieso, want de twee voelen dat ze voor elkaar gemaakt zijn. Maar daar steekt de schilderachtige, droogkomische, perfect gekaderde wereld van Fallen Leaves een stokje voor.

LEES MEER... | MAANDAG, 15.04.24

TEKSTADVERTENTIES