Dinsdag 06.06.23 | 16.33 uur

Woningnood onder de holenbroeders

MFA biedt onderdak aan gierzwaluw

Henk van Schaik met eerste neststeen

Henk van Schaik met eerste neststeen© Z-RTV

Er heerst woningnood onder de gierzwaluw. Door de toenemende renovatie en nieuwbouw verdwijnen steeds meer nestelplaatsen. De Gierzwaluwen Werkgroep Hasselt heeft zich het lot van deze vogel aangetrokken en is bezig de nodige nestruimte te verschaffen. Gisteren werden de eerste twee, van de in totaal vijfentwintig neststenen, in de muur van de nieuwe MFA gemetseld.

Momenteel zijn er zo'n zestig gierzwaluwnesten in Hasselt, met name in de binnenstad onder dakpannen. 'Maar,' zegt Henk van Schaik voorzitter van Natuur en Milieu Zwartewaterlanden, 'dat moeten er meer worden.' Gierzwaluwen zijn holenbroeders en broeden in Nederland alleen in muurholten en onder dakpannen. Door afbraak, renovatie en isolatie van oude panden verdwijnen deze broedmogelijkheden. De Gierzwaluwen Werkgroep zet zich in om door het aanbrengen van nestkasten,- stenen en –pannen nieuwe broedgelegenheden te creëren voor de gierzwaluw.

Omdat het bij nieuwbouw mogelijk is de neststenen te integreren, nam de stichting voor de start van de bouw van de MFA in Hasselt contact op met dhr. Knol van Knol Bouw BV. Samen met dhr. De Vries van GTI Utiliteit Oost BV en de architect hebben zij de mogelijkheid geboden om de broedplaatsen mee te nemen in de bouw. Er worden in totaal vijfentwintig prefab neststenen in de buitenmuur gemetseld. Werkgroeplid Dick Nijland: 'Samen vormen zij dan de vorm van twee zwaluwen.'

Hoog in de steigers van het MFA verteld Henk van Schaik over het ontstaan van de werkgroep, die bestaat uit vijf personen. 'Na een fascinerende lezing van gierzwaluwdeskundige Hendrik Snel uit Meppel, vorig jaar tijdens onze jaarvergadering, hebben wij de werkgroep opgericht. Momenteel zijn we bezig de gierzwaluwkolonie in Hasselt te inventariseren met als doel voldoende nestgelegenheden te behouden en of te creëren.' De gierzwaluw zelf kreeg van dit memorabele moment niets mee, 'die zit momenteel in Afrika.'

Eind april komen de vogels weer terug uit hun overwinteringgebied. Trouw als ze zijn aan hun nestplaats, beginnen ze dan aan hun voortplantingsprogramma. Rond half mei worden één of twee eieren gelegd en in de eerste helft van juni komen de jongen uit. Begin augustus rollen de jongen uit de nesten en eenmaal de wind onder de vleugels blijven ze twee jaar onafgebroken in de lucht!

Mocht u dit met eigen ogen willen aanschouwen, dan kan dat bij Veldschuur Bid en Werk. Daar heeft de stichting een camera geplaatst in een nestkast om zo het broedproces van de gierzwaluw te volgen.

Voor meer info: www.wolters-werk.nl

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 19.10.05 | 00.00 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
22° | 8°
Meer weer...
Morgen:
22° | 7°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

HALFJAAR

JAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.17453 s