Woensdag 07.12.22 | 12.30 uur

Snelheidsbeperking en enige hinder

Plaatsing nieuwe brug Meppelerdiepsluis

Morgen, donderdag 16 april, wordt tussen 12.00 en 15.00 uur de nieuwe brug in de N331 bij de Meppelerdiepsluis te Zwartsluis geplaatst. De twee mammoet telekranen staan opgesteld om de klus te klaren. Weggebruikers moeten rekening houden met een snelheidsbeperking en enige hinder.

De brug is geproduceerd bij de firma Iemants in het Belgische Balen en is over het water naar Zwartsluis getransporteerd. Het gevaarte van ruim 20 meter lang en 12.5 meter breed, ligt nu te wachten op zijn tijdelijke plek. In voorbereiding op de plaatsing van de brug zijn op 8 en 9 april 2015 de Hameitorens reeds geplaatst. Morgen, de werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de brug op zijn tijdelijke locatie geplaatst.

Om de bestaande Meppelerdiepsluis te kunnen slopen en de nieuwe sluis te kunnen bouwen, wordt de provinciale weg N331 tijdelijk omgelegd. De nieuwe brug wordt onderdeel van de tijdelijke weg en komt direct naast de bestaande brug te liggen. De tijdelijke weg wordt in de zomer van 2015 in gebruik genomen. Daardoor heeft het wegverkeer minimale hinder van de toekomstige werkzaamheden aan de sluis. Aan het eind van het project, in 2017, wordt de nieuwe brug van zijn tijdelijke locatie verplaatst naar de definitieve locatie.


Van keersluis tot schutsluis

Rijkswaterstaat bouwt de Meppelerdiepsluis om van keersluis tot schutsluis. Daardoor kan de scheepvaart het hele jaar, ook bij hoogwater, van en naar Meppel varen. De nieuwe sluis wordt breder en dieper dan de huidige, waardoor grotere schepen vlotter en veiliger kunnen passeren. Tevens zorgt de nieuwe sluis voor een betere bescherming tegen overstromingen. Het project is eind 2017 gereed.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 15.04.15 | 17.19 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
1° | 0°
Meer weer...
Morgen:
0° | -2°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.38544 s