Zaterdag 11.07.20 | 14.39 uur

Zoveel mogelijk inwoners met plezier laten sporten en bewegen

Komt u meedenken over het sport- en beweegakkoord?

Gemeente Zwartewaterland staat in de startblokken om in de komende maanden toe te werken naar een lokaal sport- en beweegakkoord. Uitgangspunt is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De gemeente gaat deze uitdaging graag aan samen met sportverenigingen, het onderwijs, fysio-praktijken, commerciële sportcentra, welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven én ongebonden sportclubs zoals bootcamp-, loop- en fietsjesgroepjes. Op 22 januari is er een inspiratiesessie waar u van harte voor bent uitgenodigd.

Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen? Hoe creëren we een duurzame sportinfrastructuur? Hoe maken en houden we de verenigingen vitaal? Dit zijn vraagstukken waar we tijdens de inspiratiesessie mee aan de slag gaan. Wethouder Gerrit Knol: “Om tot een gedragen sport- en beweegakkoord te komen is visie nodig. En daadkracht van lokale sport- onderwijs-, welzijnsorganisaties. Als we ons samen inzetten, kunnen we echt voor verbetering zorgen!” Er is een onafhankelijke sportformateur aangesteld om de lokale partijen bij elkaar te brengen. Ook aan de uitvoering van het akkoord is gedacht. Het ministerie van VWS heeft een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld om de lokale ambities daadwerkelijk handen en voeten te geven.

Uitnodiging inspiratiesessie: 22 januari van 19:30 – 21:30 uur Gemeente Zwartewaterland nodigt sportverenigingen, het onderwijs, fysio-praktijken, commerciële sportcentra, welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven en ongebonden sportclubs zoals bootcamp-, loop- en fietsjesgroepjes uit voor een inspiratiesessie. Iedereen die enige affiniteit heeft met sport en bewegen én wil meewerken aan het lokale sport- en beweegakkoord is welkom op 22 januari van 19.30 – 21.30 uur. De locatie wordt bepaald op basis van de aanmeldingen.

Aanmelden is noodzakelijk Voor een goede organisatie is het van belang te weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich aanmelden via sportformateur@zwartewaterland.nl. Na uw aanmelding krijgt u het programma en de locatie waar de sessie wordt gehouden.

Ambities omgevingsvisie, buitenruimteplan en sportakkoord versterken elkaar Een duurzame sportinfrastructuur is één van de leidende ambities bij de ontwikkeling van het sport- en beweegakkoord. Deze ambitie komt terug in de omgevingsvisie die in 2020 wordt vastgesteld: Een gezonde leefomgeving die uitnodigt uit tot bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. We houden rekening met ruimte in wijken om voldoende over te houden voor bewegen. Ook het buitenruimteplan legt de verbinding met ontmoeten, sporten en bewegen. De buitenruimte moet uitnodigen tot sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aanleggen van fiets/wandel/hardlooproutes, speeltuinen en beweegpleinen in de buurt voor de jonge- en oudere inwoners.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 24.12.19 | 11.02 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
20° | 11°
Meer weer...
Morgen:
21° | 11°advertentie
AGENDA
  • Zaterdag 11.07.20
  • Zondag 12.07.20
  • Maandag 13.07.20
  • Dinsdag 14.07.20
  • Woensdag 15.07.20
  • Donderdag 16.07.20
  • Vrijdag 17.07.20
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.33901 s