Zaterdag 23.01.21 | 11.53 uur

Monumentale dijk komende weken gesloten

Stenendijk Hasselt beperkt bereikbaar door onderzoeken voor dijkversterking

Vanaf maandag 7 december 2020 worden er voor de dijkversterking aan de Stenendijk in Hasselt voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Daarom is deze monumentale dijk tot uiterlijk donderdag 24 december gesloten voor doorgaand verkeer. Het voetpad onder aan de dijk is in dezelfde periode beperkt toegankelijk. Het fietsverkeer wordt tijdelijk omgeleid. De woningen langs de dijk blijven wel bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet.

Voordat de schop in de zomer van 2022 daadwerkelijk de grond in gaat, vinden diverse onderzoeken plaats. Zo worden de aanwezige kabels en leidingen in de nabijheid van de dijk in beeld gebracht en de bodemopbouw en mogelijke archeologische waarden onderzocht.

Versterking Stenendijk
De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwarte Water. De dijk is kwetsbaar en moet worden versterkt. In het afgelopen jaar zocht Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) naar de beste oplossing om de dijk te versterken. Daarbij viel de keuze op het plaatsen van een damwand in de dijk. Deze oplossing heeft de minste impact op de omgeving. Ook blijven hierdoor de monumentale stenen muur en de aanwezige natuurwaarden behouden.

Dijkzone Alliantie Stenendijk
De werkzaamheden voor de dijkversterking, inclusief de voorbereidende onderzoeken, worden uitgevoerd door Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS). Dit bestaat uit de aannemers Ploegam, Dura Vermeer en de Gebroeders de Koning. De werkzaamheden worden in samenwerking met Koninklijke Woudenberg en Giken Europe uitgevoerd. Fugro en Tauw ondersteunen hierbij. Samen werken zij aan het versterken van de dijk, het restaureren van de monumentale stenen muur en het vervangen van het fietspad op de dijk.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het project Stenendijk Hasselt is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Verdeeld over 18 projecten pakt WDODelta 180 kilometer dijken aan. Zo wordt gewerkt aan een land waar het veilig wonen, werken en recreŽren is.

Meer informatie www.wdodelta.nl/stenendijk en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 18.11.20 | 11.09 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
3° | -1°
Meer weer...
Morgen:
2° | 0°


AGENDA
  • Zondag 24.01.21
  • Maandag 25.01.21
  • Dinsdag 26.01.21
  • Woensdag 27.01.21
  • Donderdag 28.01.21
  • Vrijdag 29.01.21
  • Zaterdag 30.01.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.39392 s