Vrijdag 24.06.22 | 19.46 uur

Update 19 juli: Coronavirus (COVID-19)

Zwartewaterland scoort landelijk het beste op coronadienstverlening voor het MKB

Ondernemers hebben in coronatijd meer waardering gekregen voor de dienstverlening van hun lokale overheid. Dat blijkt uit de zesde editie van de tweejaarlijkse verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente van MKB-Nederland, waarin bijna 20.000 ondernemers verspreid over alle 355 gemeenten zich hebben uitgesproken. Opvallend dit jaar zijn de goede scores van de Regio Zwolle gemeenten: zeven gemeenten staan in de top 100, waarvan de gemeente Noordoostpolder met een vierde plaats in de landelijke verkiezing het beste uit bus komt. De gemeente Zwartewaterland scoorde landelijk het beste op coronadienstverlening.

Ondernemers oordelen in dit coronajaar positiever over onder andere service, beleid en communicatie van hun lokale overheid. "Wat we zien, maar zeker ook van ondernemers in het land persoonlijk horen, is dat corona heeft gezorgd voor meer en intensiever contact met de lokale bestuurders en meer onderling begrip”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. “Veel gemeenten hebben zich extra ingespannen om door corona getroffen ondernemers te ondersteunen."

Burgemeester Bilder is blij met de waardering. "De corona-pandemie heeft veel narigheid veroorzaakt. Ik ben trots op de manier waarop onze ondernemers zich ook in die periode hebben ingezet voor de lokale economie en leefbaarheid. Als gemeente konden we niet meer dan ons best doen om daar zo goed mogelijk op te acteren. Mijn waardering gaat zeker ook uit naar onze ambtelijke organisatie die zich heel dienstbaar heeft opgesteld naar onze inwoners en ondernemers."

Een goed ondernemersklimaat
Uit de verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland komt naar voren of ondernemers dat in de praktijk ook zo voelen. Ruim 1600 Ondernemers in regio Zwolle vulden eind 2020 een digitale vragenlijst in, waarin thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke belastingen aan bod kwamen. Met deze verkiezing wil MKB-Nederland Regio Zwolle gemeenten op een positieve manier stimuleren om dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf te verbeteren en hierover met ondernemers in gesprek te gaan.

MKB-Nederland Regio Zwolle
Lisa Heethaar, bestuurslid regionale verbinding van MKB-Nederland Regio Zwolle: “Het is een fraaie prestatie van de gemeente Noordoostpolder dat zij wederom als beste regionale gemeente uit de landelijke verkiezing zijn gekomen. Daarnaast zijn wij als bestuur ook enorm trots op de gemeente Raalte. In 2016 waren de scores nog laag en kwamen ze niet voor in de top 100 en na vier jaar staan ze nu op de 13e plek op de landelijke ranglijst. Het is fantastisch hoe deze gemeente in samenspraak met de ondernemers inzet op het verbeteren van het lokale ondernemersklimaat. Een krachtig voorbeeld en positieve prikkel voor andere gemeenten. Daarnaast een groot compliment aan de gemeente Zwartewaterland. Zij scoren landelijk het beste op de coronadienstverlening. De komende periode gaan wij ons focussen op de gemeenteraadverkiezingen van 2022. De uitslag van de MKB-vriendelijke gemeente is voor ons een praatplaat om met gemeenten en lokale ondernemersverenigingen verder in gesprek te gaan over het lokale mkb-beleid en best-practices uit te wisselen.”

Over de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente
De verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova onder bijna 20.000 ondernemers. De tweejaarlijkse prijs, die dit jaar voor de zesde keer landelijk wordt uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief en met gericht mkb-beleid in te zetten voor lokale ondernemers.

De MKB-vriendelijkste gemeente is het grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat, waarin ondernemers zich onder meer uitspreken over het beleid in de gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. De MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland is – voor de derde keer op rij – Rijssen-Holten.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 19.07.21 | 11.20 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
22° | 12°
Meer weer...
Morgen:
23° | 11°advertentie
AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
advertentie
0.19513 s