Vrijdag 24.06.22 | 19.46 uur

'In vertrouwen verder bouwen'

SGP, CU en PvdA presenteren coalitieakkoord 2022-2026

SGP, CU en PvdA presenteren coalitieakkoord 2022-2026

SGP, CU en PvdA presenteren coalitieakkoord 2022-2026© DKN | RDV

Binnen twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Zwartewaterland een nieuw coalitieakkoord. Hiermee gaat de huidige coalitie van SGP, CU en PvdA door op de ingeslagen weg van de afgelopen vier jaar. Het motto luidt daarom: 'In vertrouwen verder bouwen'. "Samen met onze inwoners en de raad zetten we een stabiele lijn voor de toekomst uit", zegt Maarten Slingerland, die namens de grootste partij (SGP) de formatie leidde.

Tijdens de eerste gesprekken rond de formatie van een nieuw college vonden de huidige coalitiepartijen vorige maand voldoende aanknopingspunten om de onderhandelingsfase in te gaan. Dit heeft erin geresulteerd dat SGP, CU en PvdA nu samen een coalitieakkoord voor 2022-2026 hebben bereikt. De andere partijen in de gemeenteraad hebben de mogelijkheid gehad om inbreng voor het akkoord aan te leveren. Het nieuwe coalitieakkoord is op maandag 9 mei gepresenteerd.

SGP, CU en PvdA gaan dus voor nog eens vier jaar de samenwerking aan. "We hebben de afgelopen jaren, samen met de inwoners, veel zaken opgepakt en uitgerold", licht Maarten Slingerland toe. "Dit coalitieakkoord geeft ons de kans om die ingezette koers nu voort te zetten."

Drie wethouders
De drie coalitiepartijen presenteren op donderdag 12 mei officieel het coalitieakkoord aan de gemeenteraad. Het college krijgt, net als het vorige college, drie wethouders. Dit zijn Maarten Slingerland (SGP), Jan van der Poel (CU) en Harrie Rietman (PvdA). Zij worden officieel geïnstalleerd op donderdag 12 mei.

Het nieuwe college gaat onder meer werken aan een langetermijnperspectief. "Dit gaan we doen met de hele raad, de inwoners en alle belanghebbenden. Om samen verder te bouwen, hebben we het vertrouwen nodig. Onze inwoners moeten kunnen rekenen op een betrouwbaar en deskundig bestuur. Want met vertrouwen kunnen we verder bouwen."

Ambities
In hun coalitieakkoord hebben de SGP, CU en PvdA een aantal ambities opgesteld. Zoals betaalbaar bouwen voor verschillende groepen en positieve gezondheid, zelfredzaamheid en volwaardig meedoen van inwoners. Maar ook een vitale economie en nieuwe leefbaarheidsplannen voor de kernen en het buitengebied. Verder streven de nieuwe coalitiepartijen naar een goede en veilige bereikbaarheid, ook voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Met minder parkeeroverlast in de kernen en woonwijken. Ook willen de partijen samen de gemeentelijke dienstverlening verder verbeteren en toegankelijker maken.

Slingerland: "Er is de komende periode genoeg te doen. We hopen samen met onze inwoners in vertrouwen verder te bouwen aan onze mooie gemeente Zwartewaterland."

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 10.05.22 | 09.25 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
22° | 12°
Meer weer...
Morgen:
23° | 11°advertentie
AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
advertentie
0.31893 s